Shop Forum More Submit  Join Login
SHARE PSD 110716 by Suhoexolove SHARE PSD 110716 by Suhoexolove
Big Fool Emoji-07 (Cry) [V2]  Bây giờ sẽ tích cực share những gì còn xót lại trong máy để del hết rồi cất vô tủ bắt đầu học ... , lên lớp 10 rồi ba mẹ ngày càng đặt áp lực lên T T , chỉ còn cái đt lên DA xem notification được thôi T T  
Credit : đã credit ở phần up art 
 Llama Emoji-08 (Crying) [V1]  Thiệt tình là xem rồi down thì quá chời mà chả thấy com hay fav , share free mà cứ kiểu này chắc buồn chớt = )))) 

Big Fool Emoji-07 (Cry) [V2]  Khoảng mai mốt gì đó còn 1 Pack PSD nữa nha , lấy về xài chớ tui off dài = )))) 

FAV + COMMENT = LINK 


                                                                                    HERE , HERE , HERE AND HERE   

+fav Credit if you use 
Add a Comment:
 
:iconjihyethv:
jihyethv Featured By Owner Apr 17, 2019
tks
Reply
:iconjjangach7:
jjangach7 Featured By Owner Feb 28, 2019
감사합니다
Reply
:iconseyai:
Seyai Featured By Owner Sep 2, 2018
Thanks <3 ~
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jul 29, 2018  Student Interface Designer
Heart 
Reply
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Jul 26, 2018
tks
Reply
:iconnganguyen01:
NgaNguyen01 Featured By Owner Jul 10, 2018
thanks <3
Reply
:iconaknann:
aknann Featured By Owner Apr 8, 2018
THANK ♥
Reply
:iconanhhan56:
anhhan56 Featured By Owner Jan 25, 2018
tks
Reply
:iconfeeling--good:
feeling--good Featured By Owner Dec 25, 2017
Done
Reply
:iconngodieptu:
NgoDiepTu Featured By Owner Sep 4, 2017
cho tớ xin
Reply
:iconvroseu:
vroseu Featured By Owner Aug 23, 2017  Student
thanks :)
Reply
:iconrukychi:
Rukychi Featured By Owner Aug 1, 2017  Student Interface Designer
Thank you so much 
Reply
:iconohyeojin:
OhYeoJin Featured By Owner Jul 25, 2017
Done<3
Reply
:iconsongeunju117:
SongEunJu117 Featured By Owner Jul 20, 2017
Done
Reply
:iconyuko-nisaki:
Yuko-Nisaki Featured By Owner Jul 12, 2017
. Thanks u <33 
Reply
:iconquyhgiiaoo:
quyhgiiaoo Featured By Owner Jul 8, 2017
thanks
Reply
:iconlinh21062004:
linh21062004 Featured By Owner Jun 23, 2017  Student Traditional Artist
Thanks
Reply
:iconmyminniiee-pj95:
MyMinniiee-PJ95 Featured By Owner Jun 20, 2017  Student
- done 
Reply
:iconriooppa1304:
RioOppa1304 Featured By Owner Jun 15, 2017
Thanks
Reply
:iconyurisuzuki0902:
Yurisuzuki0902 Featured By Owner Jun 1, 2017
tks~
Reply
:iconknowah75:
knowah75 Featured By Owner May 16, 2017
Cảm ơn bạn
Reply
:iconjenzny-97er:
Jenzny-97er Featured By Owner May 13, 2017
Xin
Reply
:iconkimchi1804:
kimchi1804 Featured By Owner May 12, 2017
Done
Reply
:iconjmcucheo:
JMcucheo Featured By Owner Apr 21, 2017
Done.
Reply
:iconhannaexoticvn:
Hannaexoticvn Featured By Owner Mar 21, 2017  Student Interface Designer
thanks
Reply
:iconrycucheo:
Rycucheo Featured By Owner Mar 17, 2017  Student Artist
done
Reply
:iconninaflex:
Ninaflex Featured By Owner Mar 10, 2017
Done
Reply
:iconkhamac:
khamac Featured By Owner Feb 18, 2017
<3
Reply
:iconbakamino2244:
bakamino2244 Featured By Owner Feb 18, 2017
Done 
Reply
:iconellalom:
ellalom Featured By Owner Feb 7, 2017
done
Reply
:iconaoitears:
Aoitears Featured By Owner Jan 28, 2017
done <33
Reply
:iconkimpink:
kimpink Featured By Owner Jan 25, 2017
Done <3
Reply
:iconjungkookiechimte:
Jungkookiechimte Featured By Owner Dec 14, 2016
Thanks
Reply
:iconyerui1995:
yerui1995 Featured By Owner Dec 13, 2016
谢谢
Reply
:iconminadesigner:
MinaDesigner Featured By Owner Dec 6, 2016   General Artist
. done 
Reply
:iconpinkeu-risa:
pinkeu-risa Featured By Owner Dec 2, 2016
Thanks <3
Reply
:iconkhanhvy308:
khanhvy308 Featured By Owner Dec 1, 2016  Student Interface Designer
thanks
Reply
:iconanhkute2k4:
anhkute2k4 Featured By Owner Nov 10, 2016
Thanks
Reply
:iconlumdean:
LumDean Featured By Owner Nov 8, 2016
thx
Reply
:iconpuphamyg:
Puphamyg Featured By Owner Nov 7, 2016  Student Photographer
thanks
Reply
:icondariafis:
DAriaFis Featured By Owner Nov 4, 2016

FAV + COMMENT = LINK
Reply
:iconcheesezly:
Cheesezly Featured By Owner Nov 3, 2016
Done
Reply
:iconmuyy-cucheoo:
muyy-cucheoo Featured By Owner Nov 1, 2016
done
Reply
:iconkanah-clover:
Kanah-Clover Featured By Owner Oct 31, 2016
Thanks ^^
Reply
:iconditthuiom654:
ditthuiom654 Featured By Owner Oct 31, 2016
FAV + COMMENT = LINK 

Reply
:iconyuuchan137:
yuuchan137 Featured By Owner Oct 31, 2016  Student Interface Designer
Cho tui xin res được hông :3
Reply
:iconsasabittercandy:
SasaBitterCandy Featured By Owner Oct 8, 2016
FAV + COMMENT = LINK 
Reply
:iconyoobi2k2:
yoobi2k2 Featured By Owner Oct 4, 2016
done
Reply
:iconhaqy-cute:
Haqy-cute Featured By Owner Oct 1, 2016  Student Artist
xin~
Reply
:iconsally-babe:
sally-babe Featured By Owner Sep 23, 2016  Student Interface Designer
FAV + COMMENT = LINK 
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
July 11, 2016
Image Size
3.0 MB
Resolution
1200×2400
Link
Thumb

Stats

Views
1,715 (2 today)
Favourites
166 (who?)
Comments
102
Downloads
17