Shop Forum More Submit  Join Login
PSD coloring66 by suceobaby PSD coloring66 by suceobaby
Coloring này có màu tông xanh tím nhá
Phù hợp với stock live và stock màu sáng lắm cơ
Dễ dùng với QUOTES và GRAPHIC thì phải, C4D và SCRAPBOOK cũng được đó (Giảm opacity)
Áp dụng 100%: i.imgur.com/n6fCfhl.png
____________________________

FAV + CMT = DOWNLOADPSD
____________________________
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ suceobaby 
Sử dụng phải CREDIT tớ
Không chỉnh sửa và nhận là của bạn

Add a Comment:
 
:iconmoimoisnsd:
MoiMoiSNSD Featured By Owner Aug 26, 2017
Thanks!
Reply
:iconkimminseok213:
kimminseok213 Featured By Owner Aug 5, 2017
Thankss
Reply
:iconjeonjungwoo:
jeonjungwoo Featured By Owner Jun 25, 2017
- done
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner May 6, 2017  Student Interface Designer
FAV + CMT = DOWNLOADPSD
Reply
:iconeslerisrk:
EslerisRK Featured By Owner Mar 25, 2017  Student Artist
. Thanks 
Reply
:iconpxxxxo:
pxxxxo Featured By Owner Jan 28, 2017  Student Artist
Thanks
Reply
:iconiamtyy:
iamtyy Featured By Owner Jan 20, 2017
cho em xin ạ
Reply
:iconkhahy:
khahy Featured By Owner Jan 11, 2017  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconmewonika:
mewonika Featured By Owner Oct 29, 2016
<3 *o*
Reply
:iconnumxxi:
numxxi Featured By Owner Oct 21, 2016
done
Reply
:iconmyminniiee-pj95:
MyMinniiee-PJ95 Featured By Owner Oct 3, 2016  Student
- Done
Reply
:iconjkxopmoe07:
jkxopmoe07 Featured By Owner Aug 9, 2016
Thanks
Reply
:iconjacksonngann:
jacksonngann Featured By Owner Aug 9, 2016  Student Interface Designer
xin
Reply
:icongiiahuyyy:
GiiaHuyyy Featured By Owner Aug 6, 2016
xin ><
Reply
:iconhanhmai2811:
hanhmai2811 Featured By Owner Aug 2, 2016
<3
Reply
:iconforladiesgirl:
ForLadiesGirl Featured By Owner Jul 28, 2016
- XIn
Reply
:iconruc-chi:
ruc-chi Featured By Owner Jul 25, 2016  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconjoyyeon2002:
Joyyeon2002 Featured By Owner Jul 18, 2016  Student Artist
DOne
Reply
:iconxrenniexox:
xRenniexox Featured By Owner Jul 14, 2016  Hobbyist General Artist
Bunny Emoji-42 (Awww) [V2] 
Reply
:iconhanatokabeno2810:
Hanatokabeno2810 Featured By Owner Jul 8, 2016
FAV + CMT = DOWNLOADPSD
Reply
:iconlianying:
lianying Featured By Owner Jul 5, 2016
<3
Reply
:iconkayu-kk:
Kayu-KK Featured By Owner Jun 23, 2016  Student Artist
done
Reply
:iconjanghyemin:
JangHyeMin Featured By Owner Jun 22, 2016
thanks
Reply
:iconsuucucheo:
SuuCucheo Featured By Owner Jun 21, 2016  Student Artisan Crafter
Done
Reply
:iconjtw901110:
JTW901110 Featured By Owner Jun 17, 2016  Student Artist
Bờ lấy nhé Mặn aihi :3
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 17, 2016  Student Interface Designer
Okiii
Reply
:iconvani2412:
Vani2412 Featured By Owner Jun 13, 2016
Thanks~
Reply
:iconanh090402:
anh090402 Featured By Owner Jun 5, 2016
Fav+Cmt = Down
Reply
:icontrangmisue:
TrangMisue Featured By Owner May 20, 2016
Thanks.~

Reply
:icondinggie-s:
Dinggie-s Featured By Owner May 4, 2016
Xin :v
Reply
:iconquynhcutie:
quynhcutie Featured By Owner Mar 8, 2016
- xin
Reply
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Feb 26, 2016  Student Traditional Artist
Xin
Reply
:iconyoungday193:
YoungDay193 Featured By Owner Feb 25, 2016
done
Reply
:iconchristmascouple:
ChristmasCouple Featured By Owner Feb 19, 2016  Student Artist
- Xin.
Reply
:iconhoshikanari:
HoshikaNari Featured By Owner Feb 14, 2016
-xin 
Reply
:iconaliecexol:
aliecexol Featured By Owner Feb 11, 2016
xin nhann <33
Reply
:iconricechuchoe:
Ricechuchoe Featured By Owner Jan 30, 2016
Xin
Reply
:iconditthuiom654:
ditthuiom654 Featured By Owner Jan 13, 2016
FAV + CMT = DOWNLOADPSD

Reply
:iconyuki-cb:
Yuki-CB Featured By Owner Jan 11, 2016  Student Artist
Xin
Reply
:icontuyetnghi2k2:
tuyetnghi2k2 Featured By Owner Jan 6, 2016
xin
Reply
:iconsoojung97:
soojung97 Featured By Owner Jan 6, 2016
. xin 
Reply
:iconnho1711:
nho1711 Featured By Owner Jan 3, 2016
Xin
Reply
:icontkthaoo:
tkthaoo Featured By Owner Jan 1, 2016  Student Digital Artist
xin ạ
Reply
:icondasomstar:
Dasomstar Featured By Owner Dec 30, 2015
xin
Reply
:iconleacher123:
leacher123 Featured By Owner Dec 28, 2015
xin
Reply
:iconseseikachiha:
SeseikAchiha Featured By Owner Dec 12, 2015  Student Artist
xin ạ
Reply
:iconsaillycodoto:
SaillyCodoto Featured By Owner Nov 7, 2015
thanks
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Oct 24, 2015  Student
xin ạ
Reply
:iconxiufanhime:
xiufanhime Featured By Owner Oct 9, 2015  Student Digital Artist
Thanks!
Reply
:iconjessicaismylife:
jessicaismylife Featured By Owner Sep 7, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 16, 2015
Image Size
4.8 MB
Resolution
851×900
Link
Thumb

Stats

Views
2,864
Favourites
168 (who?)
Comments
84
Downloads
1,028