suceobaby's avatar
PSD coloring65
By suceobaby   |   Watch
300 179 4K (1 Today)
Published: June 13, 2015
© 2015 - 2019 suceobaby
-Coloring này có tông màu sáng nắng vàng rực rỡ, môi hồng, pha chút xanh chuối tươi
-Lên màu rất đẹp và rõ, lung linh luôn
-Dùng phù hợp với các loại stock và thể loại design khác
-Link áp dụng 100% : i.imgur.com/aPk3RGe.png

FAV + CMT = DOWNLOAD
Image size
180x250px 335.43 KB
©2019 DeviantArt
All Rights reserved