Shop Forum More Submit  Join Login
PSD coloring65 by suceobaby PSD coloring65 by suceobaby
-Coloring này có tông màu sáng nắng vàng rực rỡ, môi hồng, pha chút xanh chuối tươi
-Lên màu rất đẹp và rõ, lung linh luôn
-Dùng phù hợp với các loại stock và thể loại design khác
-Link áp dụng 100% : i.imgur.com/aPk3RGe.png

FAV + CMT = DOWNLOAD
Add a Comment:
 
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Jul 26, 2018
tks
Reply
:iconmiraclejen:
miraclejen Featured By Owner Jul 21, 2018
tks <3
Reply
:iconlinhlbangtan:
linhlbangtan Featured By Owner Dec 11, 2017
thanks
Reply
:iconkitashirakawajunko:
KitashirakawaJunko Featured By Owner Sep 15, 2017  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconmieubts:
mieubts Featured By Owner Aug 26, 2017  Student
Thanks
Reply
:iconjeonjungwoo:
jeonjungwoo Featured By Owner Jun 25, 2017
- done
Reply
:iconsioyeong:
SioYeong Featured By Owner Jun 18, 2017
Thanks so much~
Reply
:iconhota-kota:
Hota-Kota Featured By Owner May 22, 2017
done 
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner May 17, 2017  Student Traditional Artist
xin
Reply
:iconkazcucheo:
Kazcucheo Featured By Owner Apr 3, 2017  Student Photographer
done
Reply
:iconeslerisrk:
EslerisRK Featured By Owner Mar 25, 2017  Student Artist
. Thanks 
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Nov 27, 2016
Thanks
Reply
:iconmeoteoxeo:
meoteoxeo Featured By Owner Oct 20, 2016  Student
Done
Reply
:iconbunssn:
bunssn Featured By Owner Oct 19, 2016
Xin
Reply
:iconilbeherehrjn:
ilbehereHrjn Featured By Owner Oct 7, 2016
thanks
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Oct 1, 2016   Artisan Crafter
. done 
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Sep 6, 2016  Student
Done
Reply
:iconrinminamiwa:
RinMinamiwa Featured By Owner Sep 1, 2016
Done
Reply
:iconjinx-cucheoo:
Jinx-Cucheoo Featured By Owner Aug 27, 2016
done
Reply
:iconjoyyeon2002:
Joyyeon2002 Featured By Owner Aug 26, 2016  Student Artist
Thanks
Reply
:iconleedleleedlelawliet:
leedleleedlelawliet Featured By Owner Aug 23, 2016  Hobbyist General Artist
thanks~
Reply
:iconexo-lay-love:
Exo-lay-love Featured By Owner Aug 14, 2016
thanks
Reply
:iconkaddy-k:
Kaddy-K Featured By Owner Aug 9, 2016  Student Artist
- Xin
Reply
:iconjkxopmoe07:
jkxopmoe07 Featured By Owner Aug 8, 2016
Thanks
Reply
:iconyukicutewso:
yukicutewso Featured By Owner Aug 6, 2016
.
Reply
:iconryxoxol:
Ryxoxol Featured By Owner Aug 5, 2016
Thanks
Reply
:icontiggerizback:
tiggerizback Featured By Owner Aug 1, 2016
c xin nha suceo baby hihi
Reply
:iconpifoxy2oo2:
Pifoxy2OO2 Featured By Owner Jul 26, 2016
done
Reply
:iconnyanmiriki:
NyanMiriki Featured By Owner Jul 26, 2016
xin
Reply
:iconforladiesgirl:
ForLadiesGirl Featured By Owner Jul 21, 2016
- Cmt
Reply
:iconnu1112129:
Nu1112129 Featured By Owner Jul 21, 2016
done :3
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Jul 19, 2016  Student Artisan Crafter
Done
Reply
:iconnori-aka-domo:
Nori-Aka-Domo Featured By Owner Jul 12, 2016
Done <3
Reply
:iconjudilsgoer:
JudilsGoer Featured By Owner Jul 7, 2016
Xin
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner Jun 29, 2016  Student Artisan Crafter
vì máy có 1 số lỗi nên tớ phải down lại khá nhiều lần nên lượt down sẽ có chút thay đổi nhe
Reply
:icondbsksama:
dbsksama Featured By Owner Jun 26, 2016  Hobbyist Artist
Done <3 
Reply
:iconliinh-cute:
Liinh-Cute Featured By Owner Jun 20, 2016
xin 
Reply
:iconsuucucheo:
SuuCucheo Featured By Owner Jun 18, 2016  Student Artisan Crafter
Done
Reply
:iconlulicrazy246:
lulicrazy246 Featured By Owner Jun 16, 2016
done 
Reply
:iconji-mint:
Ji-Mint Featured By Owner Jun 15, 2016  Student Interface Designer
- Xin <3
Reply
:iconpon68:
pon68 Featured By Owner Jun 11, 2016  Student Artist
Thanks
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jun 8, 2016  Student Interface Designer
Thanks you for sharing <3
Reply
:iconrebellixclub:
Rebellixclub Featured By Owner May 31, 2016  Student Interface Designer
done
Reply
:iconnagicucheo:
nagicucheo Featured By Owner May 29, 2016  Student Interface Designer
<3
Reply
:iconlimiacucheoos:
limiacucheoos Featured By Owner May 28, 2016  Student Interface Designer
- xin
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner May 23, 2016
done
Reply
:iconkhanhvy308:
khanhvy308 Featured By Owner May 19, 2016  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner May 14, 2016  Student Artisan Crafter
xin
Reply
:iconairi-deviantart:
Airi-Deviantart Featured By Owner May 8, 2016  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconhakute134:
hakute134 Featured By Owner May 7, 2016
xin 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 12, 2015
Image Size
335 KB
Resolution
180×250
Link
Thumb

Stats

Views
4,580
Favourites
298 (who?)
Comments
178
Downloads
1,769