Shop Forum More Submit  Join Login
PSD coloring64 by suceobaby PSD coloring64 by suceobaby
-Coloring này có tông tối và màu xanh lá cây sẫm
-Khuyến cáo sử dụng với stock có màu tươi sáng, ít tôi, phù hợp vs 1 số stock live, đặc biệt đẹp với ulzzang nhé
-Lên màu đẹp và hài hòa với mọi thể loại design nhé
Link áp dụng 100%: imgur.com/kHr2VJo

FAV+CMT = DOWNLOAD PSD
Add a Comment:
 
:iconjeonjungwoo:
jeonjungwoo Featured By Owner Jun 25, 2017
- done
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner May 17, 2017  Student Traditional Artist
Thank
Reply
:iconeslerisrk:
EslerisRK Featured By Owner Mar 25, 2017  Student Artist
. Thanks 
Reply
:iconduongduonggtran:
duongduonggtran Featured By Owner Dec 26, 2016  Hobbyist Interface Designer
done
Reply
:iconmoonmika:
Moonmika Featured By Owner Nov 7, 2016
xin
Reply
:iconbunssn:
bunssn Featured By Owner Oct 19, 2016
Xin
Reply
:iconkarryexol:
karryexol Featured By Owner Sep 25, 2016  Student Artisan Crafter
done
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Aug 19, 2016  Student Artisan Crafter
XIn
Reply
:iconjkxopmoe07:
jkxopmoe07 Featured By Owner Aug 9, 2016
Xin
Reply
:iconforladiesgirl:
ForLadiesGirl Featured By Owner Jul 21, 2016
- Cmt
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Jul 19, 2016  Student Artisan Crafter
Done
Reply
:iconhanxoinguyen:
hanxoinguyen Featured By Owner Jul 17, 2016
xin
Reply
:iconnori-aka-domo:
Nori-Aka-Domo Featured By Owner Jul 12, 2016
Done <3
Reply
:iconhaanhmolopdaydes0611:
xin nhé cậu 
Reply
:iconvani2412:
Vani2412 Featured By Owner Jun 13, 2016
Thanks~
Reply
:iconnhithao:
NhiThao Featured By Owner Jun 5, 2016
xin
Reply
:iconnagicucheo:
nagicucheo Featured By Owner May 29, 2016  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconkaori0312:
Kaori0312 Featured By Owner May 20, 2016
Xin
Reply
:iconyoo-irzire:
Yoo-Irzire Featured By Owner May 1, 2016
xin
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner Apr 29, 2016  Student Artisan Crafter
xin
Reply
:icontrangtran2403:
trangtran2403 Featured By Owner Apr 25, 2016
xin
Reply
:iconakb1123:
akb1123 Featured By Owner Mar 28, 2016
xin
Reply
:iconnaheeha:
Naheeha Featured By Owner Mar 20, 2016  Student Interface Designer
.Xin
Reply
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Feb 26, 2016  Student Traditional Artist
Xin
Reply
:iconnho1711:
nho1711 Featured By Owner Feb 14, 2016
- xin 
Reply
:iconzzzriikozzz:
zzzriikozzz Featured By Owner Jan 24, 2016
Thanks
Reply
:iconjennybabykawaii:
JennyBabyKawaii Featured By Owner Jan 18, 2016
done
Reply
:iconeunhee-shin:
EunHee-Shin Featured By Owner Dec 26, 2015
thanks
Reply
:iconhayashi-miria:
Hayashi-Miria Featured By Owner Dec 15, 2015
FAV+CMT = DOWNLOAD PSD
Reply
:iconmyyg2k2:
myyg2k2 Featured By Owner Dec 8, 2015
xin
Reply
:iconsuzykimjaexi:
SuzyKimJaeXi Featured By Owner Dec 2, 2015  Hobbyist Interface Designer
► FAV + CMT = DOWN◄

Reply
:icon2001030512:
2001030512 Featured By Owner Nov 27, 2015  Student Interface Designer
. thanks :v
Reply
:iconmimi08yy:
mimi08yy Featured By Owner Nov 24, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconuchiha-fukarpisces12:
Done~
Reply
:iconlykhangss:
Lykhangss Featured By Owner Nov 16, 2015
FAV + CMT = DOWNLOAD
Reply
:iconsarah007kute:
sarah007kute Featured By Owner Nov 2, 2015  Student Artist
done =))
Reply
:iconkuro-negakai:
Kuro-negakai Featured By Owner Sep 22, 2015
Xin
Reply
:iconyubi99:
Yubi99 Featured By Owner Sep 19, 2015
xin
Reply
:iconjessicaismylife:
jessicaismylife Featured By Owner Sep 7, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconhuongthao:
HuongThao Featured By Owner Sep 1, 2015
xin
Reply
:iconkpop26122002:
kpop26122002 Featured By Owner Aug 29, 2015  Student
xin
Reply
:iconsamsam2002:
samsam2002 Featured By Owner Aug 29, 2015
xin
Reply
:iconmdiary214:
MDiary214 Featured By Owner Aug 25, 2015  Student Artist
Tks
Reply
:iconkilari-kii:
Kilari-Kii Featured By Owner Aug 10, 2015
xin
Reply
:iconmeocucheogirl:
Meocucheogirl Featured By Owner Aug 6, 2015
done
Reply
:iconminchansociu:
minchansociu Featured By Owner Aug 1, 2015  Student Artist
xin
Reply
:iconpthanhkutes:
Pthanhkutes Featured By Owner Jul 28, 2015
xin
Reply
:iconsurydesigner:
surydesigner Featured By Owner Jul 18, 2015  Student Interface Designer
- xin
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 12, 2015
Image Size
4.3 MB
Resolution
504×612
Link
Thumb

Stats

Views
2,157
Favourites
136 (who?)
Comments
105
Downloads
744