Shop Forum More Submit  Join Login
PSD coloring63 by suceobaby PSD coloring63 by suceobaby
Coloring mới của mị.
Coloring này có màu vàng pha chút xanh chuối, đẹp lung linh và ảnh tung chảo
Phù hợp với mọi stock và mọi thể loại DESIGN 
Sau đây là kết quả khi thả PSD vào (không chỉnh sửa hay giảm Opacity nhé) i.imgur.com/Njqwh5n.png
FAV + COMMENT = DOWNLOAD PSD
Add a Comment:
 
:iconeslerisrk:
EslerisRK Featured By Owner Mar 25, 2017  Student Artist
. Thanks 
Reply
:iconhuyendieu1905:
huyendieu1905 Featured By Owner Mar 14, 2017
Mình xin ạ!
Reply
:iconmoonmika:
Moonmika Featured By Owner Nov 7, 2016
xin
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Aug 19, 2016  Student Artisan Crafter
XIn
Reply
:iconkaddy-k:
Kaddy-K Featured By Owner Aug 9, 2016  Student Artist
- Xin
Reply
:icontiggerizback:
tiggerizback Featured By Owner Aug 1, 2016
củm ơn id0l'sssssss
Reply
:iconpifoxy2oo2:
Pifoxy2OO2 Featured By Owner Jul 30, 2016
done
Reply
:iconnyanmiriki:
NyanMiriki Featured By Owner Jul 26, 2016
xin
Reply
:iconnori-aka-domo:
Nori-Aka-Domo Featured By Owner Jul 12, 2016
Done <3
Reply
:iconcatdepgai123:
catdepgai123 Featured By Owner Jul 3, 2016
- Xin ạ /v\
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner Jun 29, 2016  Student Artisan Crafter
vì máy có 1 số lỗi nên tớ phải down lại khá nhiều lần nên lượt down sẽ có chút thay đổi nhe
Reply
:iconkayu-kk:
Kayu-KK Featured By Owner Jun 23, 2016  Student Artist
done
Reply
:iconnagicucheo:
nagicucheo Featured By Owner May 29, 2016  Student Interface Designer
<3
Reply
:iconkaori0312:
Kaori0312 Featured By Owner May 20, 2016
- Xin
Reply
:iconomadarin:
omadarin Featured By Owner May 14, 2016
xin nhé bros
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner Apr 29, 2016  Student Artisan Crafter
xin
Reply
:iconmeongaomalao-dn:
meongaomalao-dn Featured By Owner Apr 8, 2016
- Thanks <3
Reply
:icontinatrinh01655:
TinaTrinh01655 Featured By Owner Mar 3, 2016
xin 
Reply
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Feb 20, 2016  Student Traditional Artist
- xin
Reply
:iconthitmuithom:
Thitmuithom Featured By Owner Jan 21, 2016  Student
xin
Reply
:iconbadweather1810:
Badweather1810 Featured By Owner Dec 22, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconjennybabykawaii:
JennyBabyKawaii Featured By Owner Dec 13, 2015
- cmt
Reply
:iconadjenifer:
AdJenifer Featured By Owner Dec 7, 2015  Student
xin
Reply
:iconriakasatan:
riakasatan Featured By Owner Dec 1, 2015
-DONE
Reply
:iconmimi08yy:
mimi08yy Featured By Owner Nov 24, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconlykhangss:
Lykhangss Featured By Owner Nov 16, 2015
FAV + CMT = DOWNLOAD
Reply
:icontomatocutie2k4:
tomatocutie2k4 Featured By Owner Nov 6, 2015
done
Reply
:iconsuperkawaiinino:
SuperkawaiiNino Featured By Owner Sep 30, 2015
xin
Reply
:iconmeongaomalao-dn:
meongaomalao-dn Featured By Owner Sep 29, 2015
- Xin lỗi ... nhưng cậu cho tớ xin stock má KSY được không? TvT Tại bả xinh lung linh quá T.T Dù gì cũng c'ơn cậu, PSD đẹp lắm nha <3
Reply
:iconyubi99:
Yubi99 Featured By Owner Sep 19, 2015
xin
Reply
:iconsurydesigner:
surydesigner Featured By Owner Sep 13, 2015  Student Interface Designer
- tks 
Reply
:iconlanries-chan:
LanRies-Chan Featured By Owner Sep 5, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconleacher123:
leacher123 Featured By Owner Sep 3, 2015
xin
Reply
:iconkhanhlinhcucheoo:
KhanhLinhCucheoo Featured By Owner Aug 13, 2015  Student
Xin
Reply
:iconpthanhkutes:
Pthanhkutes Featured By Owner Jul 28, 2015
xin
Reply
:iconberyannie:
Beryannie Featured By Owner Jul 20, 2015
xin
Reply
:iconsuu2k4:
Suu2k4 Featured By Owner Jul 17, 2015  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconpooniut-ara:
PooniuT-ara Featured By Owner Jul 12, 2015
XIN
Reply
:iconnyah-kun-2002:
Nyah-kun-2002 Featured By Owner Jul 9, 2015
FAV + CMT = DOWNLOAD
Reply
:iconfuenguensica:
FuenguenSica Featured By Owner Jul 1, 2015  Student Interface Designer
done
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jul 2, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconhoshikanari:
HoshikaNari Featured By Owner Jun 30, 2015
FAV + COMMENT = DOWNLOAD PSD
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 30, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconmiffyforever:
miffyforever Featured By Owner Jun 25, 2015
đẹp T.T
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 26, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconyimama:
Yimama Featured By Owner Jun 24, 2015  Student Digital Artist
Xin 
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 24, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconmeodescute:
Meodescute Featured By Owner Jun 20, 2015
xin nhe dep qua
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 21, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconrebellixclub:
Rebellixclub Featured By Owner Jun 19, 2015  Student Interface Designer
done
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 5, 2015
Image Size
2.9 MB
Resolution
504×612
Link
Thumb

Stats

Views
1,821
Favourites
117 (who?)
Comments
89
Downloads
644