Shop Forum More Submit  Join Login
PSD coloring58 by suceobaby PSD coloring58 by suceobaby
New coloring Love Love 
Màu sắc tươi không cần tưới nhé. Giới thiệu PSD
-Coloring nay có màu màng đậm, đỏ, xanh đậm
-Phù hợp với stock có màu sắc: vàng, hồng, xanh nhạt, đỏ, tím nhạt, cam nhạt, nâu nhạt
-Áp dụng vào scrapbook thì rất sắc nét, Quotes thì nổi bật, đối với 1 số loại stock khác cũng cho 1 sản phẩm sắc màu 
  • Fav+cmt = Download PSD
Add a Comment:
 
:iconeslerisrk:
EslerisRK Featured By Owner Mar 25, 2017  Student Artist
. Thanks
Reply
:iconnyanmiriki:
NyanMiriki Featured By Owner Jul 26, 2016
xin
Reply
:iconharuka-cuccheoo:
Haruka-Cuccheoo Featured By Owner Jun 20, 2016
Xin
Reply
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Feb 26, 2016  Student Traditional Artist
Xin
Reply
:icon2001030512:
2001030512 Featured By Owner Aug 8, 2015  Student Interface Designer
. thanks :v
Reply
:iconmytienvuitinh:
mytienvuitinh Featured By Owner Jun 26, 2015
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 27, 2015  Student Interface Designer
Credit me~
Reply
:iconmiffyforever:
miffyforever Featured By Owner Jun 25, 2015
đẹp quạ Y.Y
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 26, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconsjun-vl:
SJun-VL Featured By Owner Jun 6, 2015
Thks cưng hê : )) coloring của Sú đẹp dã man T T 
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 6, 2015  Student Interface Designer
credit me~ = ))
kya, mơn m
Reply
:iconsjun-vl:
SJun-VL Featured By Owner Jun 6, 2015
okay <3
Reply
:icontukizz13:
tukizz13 Featured By Owner Jun 3, 2015
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 4, 2015  Student Interface Designer
credit me
Reply
:iconchitrinh149:
chitrinh149 Featured By Owner May 27, 2015
  • Fav+cmt = Download PSD
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 27, 2015  Student Interface Designer
ok
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 27, 2015
Image Size
780 KB
Resolution
250×200
Link
Thumb

Stats

Views
553
Favourites
31 (who?)
Comments
16
Downloads
212