Shop Forum More Submit  Join Login
PSD coloring #70 by suceobaby PSD coloring #70 by suceobaby
Lấu rồi mới trở lại làm PSD
Màu coloring lần này có chút đổi mới
Tông màu đậm, rực rỡ
ÁP dụng: imgur.com/a/hrljh
----------------------------------------------------
► FAV + CMT = LINKDOWN◄
----------------------------------------------------
►Sử dụng nhớ credit
►Đừng làm giống art tớ quá nhé
►Không share cho bất kì ai
►Không chỉnh sửa và nhận là của bạn
---------------------------------------------------
►IG: HNGLAI7
Add a Comment:
 
:iconmiraclejen:
miraclejen Featured By Owner Jul 21, 2018
tks <3
Reply
:iconjeongkookie:
jeongkookie Featured By Owner Jan 28, 2018
Thanks
Reply
:iconchangbeanies:
changbeanies Featured By Owner Jan 20, 2018  Hobbyist General Artist
thankss
Reply
:iconphamngocminh:
phamngocminh Featured By Owner Dec 28, 2017
thanks
Reply
:iconeliprm:
eliprm Featured By Owner Dec 27, 2017
thanks ! ♥ 
Reply
:iconchikim3001:
chikim3001 Featured By Owner Dec 15, 2017
fav+cmt plzz :3
Reply
:iconclaaarits:
claaarits Featured By Owner Dec 12, 2017
thanks! ♥
Reply
:iconlavienblue:
Lavienblue Featured By Owner Nov 20, 2017
thanks(:
Reply
:icongreyrainny:
GreyRainny Featured By Owner Nov 12, 2017
Thank you ~
Reply
:icondindxayu:
dindxayu Featured By Owner Oct 28, 2017
tysmHeart 
Reply
:iconbonneysauro:
bonneysauro Featured By Owner Sep 18, 2017  Student General Artist
done!
Reply
:iconjunniebae:
Junniebae Featured By Owner Sep 3, 2017  Student Interface Designer
DONE
Reply
:iconvendrickron:
Vendrickron Featured By Owner Aug 29, 2017
Thanks <333
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner Jul 10, 2017  Student Traditional Artist
Thank 
Reply
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Jul 3, 2017
thanks
Reply
:iconkimsamuel2508:
kimsamuel2508 Featured By Owner Jun 24, 2017  Student
- Done
Reply
:iconelizabeth1kun:
Elizabeth1kun Featured By Owner May 28, 2017
Done :)
Reply
:iconkizuru-moee:
Kizuru-moee Featured By Owner May 3, 2017
thanks !
Reply
:iconkookieerb97:
KookieeRB97 Featured By Owner Apr 1, 2017  Student Interface Designer
- bDone
Reply
:iconjielezou:
jielezou Featured By Owner Mar 29, 2017
<3
Reply
:iconeslerisrk:
EslerisRK Featured By Owner Mar 25, 2017  Student Artist
. Thanks
Reply
:iconchonxanhhh:
Chonxanhhh Featured By Owner Mar 22, 2017
Done <33 Đẹp tóa =))
Reply
:iconaveiii:
AVeiii Featured By Owner Mar 21, 2017
Done
Reply
:iconmeowwu:
MeowWu Featured By Owner Mar 20, 2017
ty
Reply
:iconblacktothepink:
BLACKtothePINK Featured By Owner Mar 14, 2017  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconjiwisu:
Jiwisu Featured By Owner Mar 7, 2017  Student Interface Designer
SO PRETTY!! THANKS /LOVE
Reply
:iconluonglebaovan:
luonglebaovan Featured By Owner Mar 2, 2017
Thanks <3
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Feb 24, 2017  Student
Done
Reply
:iconkriziaminwp:
kriziaminWP Featured By Owner Feb 17, 2017  Hobbyist Digital Artist
thanks
Reply
:iconpxxxxo:
pxxxxo Featured By Owner Jan 28, 2017  Student Artist
Thanks
Reply
:iconyurikodeviantart:
YurikoDeviantart Featured By Owner Jan 21, 2017
Thanks <3
Reply
:iconiamtyy:
iamtyy Featured By Owner Jan 20, 2017
em xin ạ
Reply
:iconkhahy:
khahy Featured By Owner Jan 11, 2017  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconconbovancute:
conbovancute Featured By Owner Dec 31, 2016
Thanks
Reply
:iconhanyibolerojj:
HanyiBoleroJJ Featured By Owner Dec 25, 2016  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconjmcucheo:
JMcucheo Featured By Owner Dec 22, 2016
done
Reply
:iconmyminniiee-pj95:
MyMinniiee-PJ95 Featured By Owner Nov 22, 2016  Student
- Done
Reply
:iconuyenuyen:
uyenuyen Featured By Owner Nov 19, 2016  Student Interface Designer
Thanks
Reply
:iconduongduonggtran:
duongduonggtran Featured By Owner Nov 14, 2016  Hobbyist Interface Designer
xin
Reply
:iconmoonmika:
Moonmika Featured By Owner Nov 7, 2016
xin
Reply
:iconquynhygd:
QuynhYGD Featured By Owner Nov 1, 2016
<3
Reply
:iconyuzuw852:
yuzuw852 Featured By Owner Oct 21, 2016
cảm ơn 
Reply
:iconhanatokabeno2810:
Hanatokabeno2810 Featured By Owner Oct 16, 2016
Thanks!
Reply
:iconbngoc315:
bngoc315 Featured By Owner Oct 11, 2016
done
Reply
:iconhyunseok215:
hyunseok215 Featured By Owner Oct 5, 2016
DONE
Reply
:iconkarryexol:
karryexol Featured By Owner Sep 25, 2016  Student Artisan Crafter
done
Reply
:iconanmoran:
ANMORAN Featured By Owner Sep 15, 2016  Student
thanks
Reply
:iconchim-jiminpark9501:
chim-jiminpark9501 Featured By Owner Sep 10, 2016
Cảm ơn
Reply
:iconduongnhi:
DuongNhi Featured By Owner Sep 4, 2016
Cám ơn cậu
Reply
:iconwonnie99:
wonnie99 Featured By Owner Sep 4, 2016
Cảm ơn bạn ~
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 5, 2015
Image Size
476 KB
Resolution
268×344
Link
Thumb

Stats

Views
8,018
Favourites
358 (who?)
Comments
162
Downloads
4,576