Shop Forum More Submit  Join Login
PSD coloring#68 by suceobaby PSD coloring#68 by suceobaby
Coloring có màu tươi sáng, trong xanh
Nó là màu đỏ nhè nhẹ, xanh lá cây lấp xánh, vàng ánh kim cương đó
Sử dụng rất đẹp, đẹp và phù hợp với mọi stock và mọi thể loại DESIGN
Áp dụng: imgur.com/a/RHgYh
► FAV + CMT = LINKDOWN◄
----------------------------------------------------
►Sử dụng nhớ credit
►Đừng làm giống art tớ quá nhé
►Không share cho bất kì ai
►Không chỉnh sửa và nhận là của bạn
----------------------------------------------------
CREDIT: @OAMCHISHOP (STOCK)
---------------------------------------------------
►IG: HNGLAI7

Add a Comment:
 
:iconbaekhyun3002:
BaekHyun3002 Featured By Owner Jun 22, 2017
thanks
Reply
:iconeslerisrk:
EslerisRK Featured By Owner Mar 25, 2017  Student Artist
. Thanks 
Reply
:iconngaybuon:
ngaybuon Featured By Owner Dec 20, 2016
xin
Reply
:iconshirumilovely:
ShirumiLovely Featured By Owner Nov 29, 2016  Student Interface Designer
_Done
Reply
:iconilbeherehrjn:
ilbehereHrjn Featured By Owner Nov 22, 2016
thanks
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Oct 1, 2016   Artisan Crafter
. done 
Reply
:icontsudere-hina:
Tsudere-Hina Featured By Owner Aug 24, 2016  Student Traditional Artist
- Done
Reply
:iconjkxopmoe07:
jkxopmoe07 Featured By Owner Aug 12, 2016
Xin
Reply
:iconyooram177:
yooram177 Featured By Owner Aug 9, 2016
done
Reply
:iconkyubikk:
Kyubikk Featured By Owner Aug 7, 2016
. Done
Reply
:iconbeatrice04112000:
beatrice04112000 Featured By Owner Aug 7, 2016  Student Interface Designer
DONE
Reply
:iconyeudesign:
YeuDesign Featured By Owner Jul 25, 2016  Student Artist
. Done .
Reply
:iconnori-aka-domo:
Nori-Aka-Domo Featured By Owner Jul 12, 2016
Done <3
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner Jul 2, 2016  Student Artisan Crafter
xin
Reply
:icontaeyeonbao:
taeyeonbao Featured By Owner May 26, 2016
Thanks  
Reply
:iconsein113:
Sein113 Featured By Owner Mar 19, 2016
Thanks  
Reply
:iconsonelovesnsd9898:
SoneloveSNSD9898 Featured By Owner Mar 4, 2016
Xin
Reply
:iconricechuchoe:
Ricechuchoe Featured By Owner Jan 30, 2016
Xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 29, 2015  Student Interface Designer
credit me
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 28, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 28, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 28, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconrysanhuquynh:
rysanhuquynh Featured By Owner Jul 1, 2015
okie
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 28, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 26, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 26, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jun 27, 2015
ok
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 25, 2015
Image Size
1,016 KB
Resolution
290×354
Link
Thumb

Stats

Views
1,558
Favourites
100 (who?)
Comments
62
Downloads
482