83
172
0
PSD coloring 52
3.9K Views|1 Today
© 2015 - 2019 suceobaby
PSD 52 Love Love 
Coloring lần này phù hợp với stock có màu vàng, xanh chuối, cam vì blend lên nó sẽ óng ánh vàng đẹp tuyệt vời. Không dùng cho các stock có màu xanh sẫm, màu tối,.. vì nó sẽ ám màu lắm. Quotes dùng thì nó sẽ hài hòa lắm đấy, Scrapbook thì dễ dùng hơn dễ ăn nhập với art, china thì tăng Opacity nhé,... Tớ chỉ có thể nhận xét về PSD này như vậy vì tớ chỉ mới áp dụng vào ntn thôi. Mong các bạn góp ý và ủng hộ tớ
  • Fav+cmt = Down
Image size
200x300px 731.36 KB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (83)
JuuShalaria's avatar
JuuShalaria|Student Interface Designer
done
Reply  ·  
MaiTrang59's avatar
MaiTrang59|Student Traditional Artist
done
Reply  ·  
mieubts's avatar
Thanks
Reply  ·  
Yukino-chuchoe's avatar
Yukino-chuchoe|Student Traditional Artist
Thank 
Reply  ·  
EslerisRK's avatar
EslerisRK|Student Artist
. Thanks 
Reply  ·  
huyendieu1905's avatar
Cảm ơn ạ!
Reply  ·  
babe-ngo's avatar
babe-ngo|Student Artist
done
Reply  ·  
Huyorij's avatar
Huyorij|Student Artist
Done
Reply  ·  
immirahan's avatar
done, thanks!<3
Reply  ·  
linh-cucheoo's avatar
linh-cucheoo|Student Digital Artist
Done
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved