Shop Forum More Submit  Join Login
PSD coloring 52 by suceobaby PSD coloring 52 by suceobaby
PSD 52 Love Love 
Coloring lần này phù hợp với stock có màu vàng, xanh chuối, cam vì blend lên nó sẽ óng ánh vàng đẹp tuyệt vời. Không dùng cho các stock có màu xanh sẫm, màu tối,.. vì nó sẽ ám màu lắm. Quotes dùng thì nó sẽ hài hòa lắm đấy, Scrapbook thì dễ dùng hơn dễ ăn nhập với art, china thì tăng Opacity nhé,... Tớ chỉ có thể nhận xét về PSD này như vậy vì tớ chỉ mới áp dụng vào ntn thôi. Mong các bạn góp ý và ủng hộ tớ
  • Fav+cmt = Down
Add a Comment:
 
:iconnguyenthihien129920:
nguyenthihien129920 Featured By Owner Aug 29, 2018
Thanks
Reply
:iconirodeminc:
Irodeminc Featured By Owner Mar 1, 2018
thanks
Reply
:icontsohayoo06082006:
Tsohayoo06082006 Featured By Owner Feb 7, 2018
THANKS
Reply
:iconjuushalaria:
JuuShalaria Featured By Owner Dec 30, 2017  Student Interface Designer
done
Reply
:iconyanghaerin:
YangHaerin Featured By Owner Dec 30, 2017
thanks
Reply
:iconmaitrang59:
MaiTrang59 Featured By Owner Nov 24, 2017  Student Traditional Artist
done
Reply
:iconyikhau:
yikhau Featured By Owner Sep 20, 2017
Thanks
Reply
:iconbabykumsung:
babykumsung Featured By Owner Sep 7, 2017
Thanks!
Reply
:iconmieubts:
mieubts Featured By Owner Aug 26, 2017  Student
Thanks
Reply
:iconyurisuzuki0902:
Yurisuzuki0902 Featured By Owner Jul 19, 2017
thanks
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner Jul 13, 2017  Student Traditional Artist
Thank 
Reply
:iconkiyo-aka-mihasi:
Kiyo-aka-Mihasi Featured By Owner Jun 6, 2017
Xin
Reply
:iconpika-hugoo:
Pika-Hugoo Featured By Owner Mar 27, 2017
Xin
Reply
:iconeslerisrk:
EslerisRK Featured By Owner Mar 25, 2017  Student Artist
. Thanks 
Reply
:iconhuyendieu1905:
huyendieu1905 Featured By Owner Mar 14, 2017
Cảm ơn ạ!
Reply
:icondyingbeautyq:
DyingBeautyQ Featured By Owner Feb 10, 2017
thanks
Reply
:iconbabe-ngo:
babe-ngo Featured By Owner Nov 30, 2016  Student Artist
done
Reply
:iconmoonmika:
Moonmika Featured By Owner Nov 7, 2016
xin
Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner Nov 2, 2016  Student Artist
Done
Reply
:iconnhatanhsuke:
Nhatanhsuke Featured By Owner Nov 2, 2016
done
Reply
:iconimmirahan:
immirahan Featured By Owner Oct 18, 2016
done, thanks!<3
Reply
:iconlinh-cucheoo:
linh-cucheoo Featured By Owner Oct 14, 2016  Student Digital Artist
Done
Reply
:iconyuuums:
YuuuMS Featured By Owner Oct 13, 2016
Done
Reply
:iconsansan203:
Sansan203 Featured By Owner Oct 5, 2016  Student Traditional Artist
- Done
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Oct 1, 2016   Artisan Crafter
. done 
Reply
:iconchim-jiminpark9501:
chim-jiminpark9501 Featured By Owner Sep 10, 2016
thank you
Reply
:icontovien2007:
ToVien2007 Featured By Owner Aug 30, 2016
thank you
Reply
:iconhanayocucheoo:
HanayoCucheoo Featured By Owner Aug 27, 2016
- xin 
Reply
:iconleedleleedlelawliet:
leedleleedlelawliet Featured By Owner Aug 23, 2016  Hobbyist General Artist
beautiful~
Reply
:iconjinx-cucheoo:
Jinx-Cucheoo Featured By Owner Aug 16, 2016
xin
Reply
:icontieuphuong0729:
tieuphuong0729 Featured By Owner Aug 15, 2016
xin
Reply
:iconnguyennhu11:
nguyennhu11 Featured By Owner Aug 11, 2016
xin
Reply
:icontuyetvu254:
TuyetVu254 Featured By Owner Aug 10, 2016
xin
Reply
:iconayukacucheos:
ayukacucheos Featured By Owner Jul 28, 2016  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconnyanmiriki:
NyanMiriki Featured By Owner Jul 26, 2016
xin
Reply
:iconsuucucheo:
SuuCucheo Featured By Owner Jun 25, 2016  Student Artisan Crafter
Xin
Reply
:icontona-nia:
Tona-Nia Featured By Owner Jun 18, 2016
xin
Reply
:iconminadesigner:
MinaDesigner Featured By Owner Jun 12, 2016   General Artist
. Xin
Reply
:iconparkseohyun:
parkseohyun Featured By Owner Jun 12, 2016
done
Reply
:iconshundesigner:
Shundesigner Featured By Owner Jun 5, 2016
done
Reply
:iconrinocucheo:
Rinocucheo Featured By Owner May 22, 2016
Xin
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner Apr 29, 2016  Student Artisan Crafter
xin
Reply
:iconkhanhvy308:
khanhvy308 Featured By Owner Apr 10, 2016  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconmilkcucheo:
Milkcucheo Featured By Owner Apr 6, 2016  Student Interface Designer
Fav+cmt = Down
Reply
:iconmeongaomalao-dn:
meongaomalao-dn Featured By Owner Apr 1, 2016
- Thanks
Reply
:iconakb1123:
akb1123 Featured By Owner Mar 28, 2016
xin
Reply
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Feb 28, 2016  Student Traditional Artist
Xin
Reply
:iconshelly-aka-christina:
- Done 
Reply
:iconlinh21062004:
linh21062004 Featured By Owner Feb 16, 2016  Student Traditional Artist
Xin, tớ like tông màu này!
Reply
:icontakami-sone:
Takami-Sone Featured By Owner Feb 7, 2016
Done
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 20, 2015
Image Size
731 KB
Resolution
200×300
Link
Thumb

Stats

Views
3,456
Favourites
169 (who?)
Comments
81
Downloads
1,263