Shop Forum More Submit  Join Login
PSD Coloring 60 by suceobaby PSD Coloring 60 by suceobaby
Giói thiêu coloring:
-PSD này có màu xanh da trời, chút đỏ tươi, vàng tươi
-Phù hợp với stock cái màu sáng, màu đỏ, cam hồng, xanh nhạt, kem sữa,...
-Áp dụng được vào mọi thể loại design cũng như các stock khác
-Ảnh trước thả coloring: i.imgur.com/UQZ2d4e.png
  • Fav+cmt = Download PSD
Add a Comment:
 
:iconmiraclejen:
miraclejen Featured By Owner Jul 21, 2018
tks <3
Reply
:iconyanghaerin:
YangHaerin Featured By Owner Dec 30, 2017
thanks
Reply
:iconmaitrang59:
MaiTrang59 Featured By Owner Dec 23, 2017  Student Traditional Artist
done
Reply
:iconphenixrpg:
PhenixRpg Featured By Owner Dec 19, 2017
thanks
Reply
:iconbaotran1234:
baotran1234 Featured By Owner Nov 19, 2017
.
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner Jul 13, 2017  Student Traditional Artist
Thank 
Reply
:iconenljlj:
enljlj Featured By Owner Jul 10, 2017
thnx
Reply
:iconhibiki-nee:
Hibiki-Nee Featured By Owner Apr 30, 2017
thanks ya!!
Reply
:iconeslerisrk:
EslerisRK Featured By Owner Mar 25, 2017  Student Artist
. Thanks 
Reply
:icontishkall:
Tishkall Featured By Owner Jan 31, 2017
Done
Reply
:iconpobimin:
Pobimin Featured By Owner Dec 10, 2016
Xin
Reply
:iconyurikodeviantart:
YurikoDeviantart Featured By Owner Nov 17, 2016
Xin
Reply
:iconyunadesign:
YunaDesign Featured By Owner Nov 5, 2016
Xin.
Reply
:iconmeoteoxeo:
meoteoxeo Featured By Owner Oct 20, 2016  Student
Done
Reply
:iconjkxopmoe07:
jkxopmoe07 Featured By Owner Oct 12, 2016
Done
Reply
:iconchim-jiminpark9501:
chim-jiminpark9501 Featured By Owner Sep 10, 2016
done
Reply
:iconkimhuenm:
kimhuenm Featured By Owner Sep 8, 2016
Fav+cmt = Download PSD
Reply
:iconmiggcuheo:
miggcuheo Featured By Owner Sep 8, 2016  Student Artist
D0N3
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Sep 6, 2016  Student
Done
Reply
:iconanh136:
Anh136 Featured By Owner Aug 28, 2016
done
Reply
:iconleedleleedlelawliet:
leedleleedlelawliet Featured By Owner Aug 23, 2016  Hobbyist General Artist
thanks!
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Aug 19, 2016  Student Artisan Crafter
Xin
Reply
:icontieuphuong0729:
tieuphuong0729 Featured By Owner Aug 15, 2016
xin
Reply
:iconexo-lay-love:
Exo-lay-love Featured By Owner Aug 14, 2016
xin
Reply
:iconsongeunju117:
SongEunJu117 Featured By Owner Aug 10, 2016
Thanks
Reply
:iconjkxopmoe07:
jkxopmoe07 Featured By Owner Aug 8, 2016
Xin
Reply
:iconkyubikk:
Kyubikk Featured By Owner Aug 7, 2016
.Done
Reply
:iconilbeherehrjn:
ilbehereHrjn Featured By Owner Jul 30, 2016
thanks
Reply
:iconruc-chi:
ruc-chi Featured By Owner Jul 25, 2016  Student Interface Designer
thanks
Reply
:iconvanminhd:
vanminhd Featured By Owner Jul 21, 2016
Thanks <3
Reply
:iconnori-aka-domo:
Nori-Aka-Domo Featured By Owner Jul 12, 2016
Done <3
Reply
:iconcatdepgai123:
catdepgai123 Featured By Owner Jul 3, 2016
- Done ~
Reply
:iconnagicucheo:
nagicucheo Featured By Owner May 29, 2016  Student Interface Designer
<2
Reply
:iconrinocucheo:
Rinocucheo Featured By Owner May 22, 2016
Xin
Reply
:iconluchanbaekhh07:
LuChanBaekHH07 Featured By Owner May 22, 2016
Thank you!!! <3
Reply
:iconshina-jeaniee:
Shina-Jeaniee Featured By Owner May 20, 2016
xin
Reply
:iconmilkcucheo:
Milkcucheo Featured By Owner Apr 6, 2016  Student Interface Designer
Fav+cmt = Download PSD
Reply
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Feb 26, 2016  Student Traditional Artist
- xin
Reply
:iconjennybabykawaii:
JennyBabyKawaii Featured By Owner Jan 18, 2016
- done
Reply
:iconminayel:
Minayel Featured By Owner Dec 12, 2015
Fav+cmt = Download PSD
Reply
:iconnyanchihitona:
NyanChihitona Featured By Owner Nov 26, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconmimi08yy:
mimi08yy Featured By Owner Nov 24, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconryuzaki1988:
Ryuzaki1988 Featured By Owner Oct 8, 2015
xin
Reply
:iconyukii-channn:
Yukii-Channn Featured By Owner Sep 22, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconquynhhuong2k4:
quynhhuong2k4 Featured By Owner Sep 16, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconzzzriikozzz:
zzzriikozzz Featured By Owner Sep 3, 2015
xin
Reply
:iconhuongthao:
HuongThao Featured By Owner Sep 1, 2015
xin
Reply
:iconkpop26122002:
kpop26122002 Featured By Owner Sep 1, 2015  Student
thanks
Reply
:iconnamdocband:
namdocband Featured By Owner Aug 28, 2015  Student Interface Designer
hốt
Reply
:iconberyannie:
Beryannie Featured By Owner Jul 20, 2015
xin
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 30, 2015
Image Size
789 KB
Resolution
250×200
Link
Thumb

Stats

Views
4,062
Favourites
156 (who?)
Comments
74
Downloads
1,527