Shop Forum More Submit  Join Login
PSD Coloring 55 by suceobaby PSD Coloring 55 by suceobaby
PSD coloring có đây. Giới  thiệu về PSD này tẹo 
-Màu này tươi tắn, ổn lắm, áp dụng vào scrapbook, quotes, graphic, hay các stock khác đều phù hợp cả.
-Màu này phù hợp với các stock có tông xanh dương, vàng nhạt, xanh chuối nhạt nhé :"v
-Link áp dụng i.imgur.com/D9kJkyq.png sử dụng PSD trên 100% đấy nhé
  • Fav+cmt = Download PSD
Add a Comment:
 
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner Jul 13, 2017  Student Traditional Artist
Thank 
Reply
:iconeslerisrk:
EslerisRK Featured By Owner Mar 25, 2017  Student Artist
. Thanks 
Reply
:iconhuyendieu1905:
huyendieu1905 Featured By Owner Mar 14, 2017
Cảm ơn! ^^
Reply
:iconmoonmika:
Moonmika Featured By Owner Nov 7, 2016
xin
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Oct 1, 2016   Artisan Crafter
. done 
Reply
:iconkyubikk:
Kyubikk Featured By Owner Aug 7, 2016
. Done
Reply
:iconnyanmiriki:
NyanMiriki Featured By Owner Jul 26, 2016
xin
Reply
:iconnori-aka-domo:
Nori-Aka-Domo Featured By Owner Jul 12, 2016
Done <3
Reply
:iconsanta203:
Santa203 Featured By Owner May 31, 2016
Thanks
Reply
:iconmollien2k4:
MollieN2k4 Featured By Owner May 13, 2016
xin
Reply
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Feb 26, 2016  Student Traditional Artist
Xin
Reply
:iconcasualitea:
casualitea Featured By Owner Feb 21, 2016
xin
Reply
:iconminayel:
Minayel Featured By Owner Dec 12, 2015
Fav+cmt = Download PSD
Reply
:iconmimi08yy:
mimi08yy Featured By Owner Nov 24, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconberyannie:
Beryannie Featured By Owner Nov 2, 2015
xin
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Oct 26, 2015  Student
xin ạ
Reply
:iconsuu2k4:
Suu2k4 Featured By Owner Sep 11, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconlanries-chan:
LanRies-Chan Featured By Owner Sep 5, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconjinsens2002:
Jinsens2002 Featured By Owner Aug 2, 2015
xin
Reply
:iconsunhamdeso256:
sunhamdeso256 Featured By Owner Aug 2, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconpooniut-ara:
PooniuT-ara Featured By Owner Jul 12, 2015
XIN
Reply
:icontukizz13:
tukizz13 Featured By Owner Jun 24, 2015
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 24, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconkiara-fireworkdtsuru:
Kiara-FireworkDTsuru Featured By Owner Jun 17, 2015  Student
  • Fav+cmt = Download PSD
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 18, 2015  Student Interface Designer
credit me
Reply
:iconkiara-fireworkdtsuru:
Kiara-FireworkDTsuru Featured By Owner Jun 18, 2015  Student
- Okie's >3<
Reply
:iconnhoncucheoo:
Nhoncucheoo Featured By Owner Jun 16, 2015
xin ạ
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 16, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:icondoginelululo:
Doginelululo Featured By Owner Jun 16, 2015  Student Interface Designer
xin :)
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 16, 2015  Student Interface Designer
credit me!
Reply
:icondoginelululo:
Doginelululo Featured By Owner Jun 16, 2015  Student Interface Designer
OKI :d
Reply
:iconpon68:
pon68 Featured By Owner Jun 15, 2015  Student Artist
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 16, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:icon1jemy:
1Jemy Featured By Owner Jun 12, 2015
tsk ~~~ mình xin nhé
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 13, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconoscarpham:
Oscarpham Featured By Owner Jun 8, 2015  Hobbyist Digital Artist
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 12, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconoscarpham:
Oscarpham Featured By Owner Jun 14, 2015  Hobbyist Digital Artist
yep =)))
Reply
:iconsuribabie:
suribabie Featured By Owner Jun 5, 2015
Xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 5, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconbonsullivan:
Bonsullivan Featured By Owner May 28, 2015  Student Interface Designer
thanks
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 28, 2015  Student Interface Designer
nothing~
Reply
:iconchitrinh149:
chitrinh149 Featured By Owner May 25, 2015
  • Fav+cmt = Download PSD
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 25, 2015  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconjichangwookie:
jichangwookie Featured By Owner May 25, 2015
thanls
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 25, 2015  Student Interface Designer
noting
credit me~
Reply
:iconkhanhlinhcucheoo:
KhanhLinhCucheoo Featured By Owner May 25, 2015  Student
  • Fav+cmt = Download PSD
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 25, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 25, 2015
Image Size
774 KB
Resolution
250×200
Link
Thumb

Stats

Views
1,065
Favourites
63 (who?)
Comments
48
Downloads
406