Shop Forum More Submit  Join Login
PSD#40 by suceobaby PSD#40 by suceobaby
Ta-đa!!!! Có coloring mới rồi nhé. Lần này coloring này mang màu sắc tươi sáng như MV của RV vậy đó Yeey Emoticon Yeey Emoticon PSD này rất dễ sử dụng, có thể áp dụng vào nhiều thể loại des đều có màu sắc đẹp cả đấy Kiss Emoticon Kiss Emoticon Các bạn nhanh tay down về và sử dụng nó cho tác phẩm của mình nhé Sleeping Emoticon Sleeping Emoticon 
Fav+Cmt = Down
Credit me if u use PSD
Don't take it and say it's yours
Add a Comment:
 
:iconduongduonggtran:
duongduonggtran Featured By Owner Feb 28, 2017  Hobbyist Interface Designer
done
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner Aug 11, 2016  Student Artisan Crafter
xin
Reply
:icondusiunhonn:
DuSiuNhonn Featured By Owner Jul 29, 2016
Done
Reply
:iconssellbboo:
sSellBboo Featured By Owner Jul 23, 2016
done
Reply
:iconcomcao:
Comcao Featured By Owner Sep 20, 2015
xin

Reply
:iconwindie2k1:
Windie2k1 Featured By Owner Sep 9, 2015  Student
xin nhé
Reply
:iconasakicucheo:
Asakicucheo Featured By Owner Jun 21, 2015
Fav+Cmt = Down
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 21, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconkhanhlinhcucheoo:
KhanhLinhCucheoo Featured By Owner May 26, 2015  Student
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 26, 2015  Student Interface Designer
ok, credit me~
Reply
:iconmichu58:
Michu58 Featured By Owner Apr 23, 2015  Student Interface Designer
Xin.
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Apr 23, 2015  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconricung:
Ricung Featured By Owner Apr 19, 2015
- đẹpp nha~ hốt nhee :33
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Apr 19, 2015  Student Interface Designer
lấy đê ~
Reply
:iconricung:
Ricung Featured By Owner Apr 23, 2015
- ahh~~ cho tớ xin cách sắp xếp 4 imgs nhé, vì tớ có shop trên ZM mà bộ stock này thì k biết sắp xếp sao á (sẽ credit mà) Squee Bounce Making faces Happy Clap 
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Apr 23, 2015  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconsunsuperman:
sunsuperman Featured By Owner Apr 19, 2015  Student Interface Designer
. Màu tươi aaa , tao xin nhee :">
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Apr 19, 2015  Student Interface Designer
tks m nhé <3~ lấy đi
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
April 19, 2015
Image Size
5.1 MB
Resolution
500×300
Link
Thumb

Stats

Views
343
Favourites
35 (who?)
Comments
18
Downloads
88