Shop Forum More Submit  Join Login
PSD#36 by suceobaby PSD#36 by suceobaby
PSD#36 đã có rồi nhé. Lần này PSD#36 mang màu sắc sáng sủa, có sắc tím hồng lung linh luôn nhé. Da đẹp lắm nhé, trắng hồng mịn màng nữa cơ, môi đỏ chót vót trời ông địa luôn. Dân Quotes đâu nhanh tay hốt lẹ nhen, Ai dùng để clr cho scrapbook thì giảm opacity đi là mát trời ông địa luôn, yên tâm đi nhé :"33

Fav+Cmt = Down

Credit me if u use PSD
Don't take it and say it's yours
Add a Comment:
 
:iconyuuums:
YuuuMS Featured By Owner Sep 24, 2016
Done 
Reply
:iconchim-jiminpark9501:
chim-jiminpark9501 Featured By Owner Sep 10, 2016
xin nhé <3
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Aug 19, 2016  Student Artisan Crafter
XIn
Reply
:iconjinx-cucheoo:
Jinx-Cucheoo Featured By Owner Aug 16, 2016
xin
Reply
:iconhyelinnie:
hyelinnie Featured By Owner Aug 15, 2016
done
Reply
:iconsongeunju117:
SongEunJu117 Featured By Owner Aug 10, 2016
Thanks
Reply
:iconyukicutewso:
yukicutewso Featured By Owner Aug 7, 2016
.
Reply
:iconmilolovebts:
milolovebts Featured By Owner Jul 30, 2016
- Xin
Reply
:iconlynlynnn:
lynlynnn Featured By Owner Jul 30, 2016
tks <3
Reply
:iconpbll0208:
pbll0208 Featured By Owner Jul 29, 2016
xin
Reply
:iconforladiesgirl:
ForLadiesGirl Featured By Owner Jul 27, 2016
- Xin
Reply
:iconminthans:
minthans Featured By Owner Jul 26, 2016
done
Reply
:iconnu1112129:
Nu1112129 Featured By Owner Jul 21, 2016
xin nhé !
Reply
:iconqueensciu:
Queensciu Featured By Owner Jul 19, 2016
Fav+Cmt = Down
Reply
:iconnuguthuhuong:
nuguthuhuong Featured By Owner Jul 19, 2016
tks
Reply
:iconhanxoinguyen:
hanxoinguyen Featured By Owner Jul 17, 2016
xin
Reply
:iconbitchyhappyempress:
BitchyHappyEmpress Featured By Owner Jul 5, 2016  Hobbyist General Artist
Pretty and awesome :3
Reply
:iconkanametsukiyomi:
KanameTsukiyomi Featured By Owner Jul 4, 2016
Está bello, muchas gracias por compartirlo. <3
Reply
:iconnganstephanie:
nganstephanie Featured By Owner Jul 4, 2016
thanks
Reply
:iconbaeyerim:
BaeYerim Featured By Owner Jul 1, 2016
done
Reply
:iconnori-aka-domo:
Nori-Aka-Domo Featured By Owner Jun 30, 2016
. Done <3
Reply
:iconyimama:
Yimama Featured By Owner Jun 29, 2016  Student Digital Artist
Done <3
Reply
:iconhaanhmolopdaydes0611:
mình xin nhé cậu :) 
Reply
:iconphacbachmai:
phacbachmai Featured By Owner Jun 27, 2016  Student Artist
Done 
Reply
:iconnhinhi04:
NhiNhi04 Featured By Owner Jun 27, 2016
Fav+Cmt = Down :3
Reply
:iconbeatrice04112000:
beatrice04112000 Featured By Owner Jun 26, 2016  Student Artist
DONE
Reply
:iconl8686837:
l8686837 Featured By Owner Jun 25, 2016
thanks
Reply
:iconbetterlatethannever2:
betterlatethannever2 Featured By Owner Jun 25, 2016  Student Interface Designer
done
Reply
:iconminakitty-hwang:
MinaKitty-Hwang Featured By Owner Jun 23, 2016  Student
Tớ xin ạ <3 
Reply
:iconjanghyemin:
JangHyeMin Featured By Owner Jun 22, 2016
thanks
Reply
:iconmantien:
mantien Featured By Owner Jun 21, 2016  Student Interface Designer
done
Reply
:iconmaikits:
maikits Featured By Owner Jun 21, 2016
thanks
Reply
:iconhuongthao:
HuongThao Featured By Owner Jun 14, 2016
Done
Reply
:iconjudilsgoer:
JudilsGoer Featured By Owner Jun 9, 2016
xin
Reply
:icondualeo-chan:
dualeo-chan Featured By Owner Jun 6, 2016
Done <3
Reply
:iconshundesigner:
Shundesigner Featured By Owner Jun 5, 2016
làm xong
Reply
:iconanh090402:
anh090402 Featured By Owner Jun 5, 2016
Fav+Cmt = Down
Reply
:icontutuxuxu1117:
tutuxuxu1117 Featured By Owner May 26, 2016
Fav+Cmt = Down
Reply
:iconrosekaihan:
rosekaihan Featured By Owner May 24, 2016  Student Interface Designer
Fav+Cmt = Down
Reply
:iconthaopy129:
Thaopy129 Featured By Owner May 23, 2016
Done
Reply
:iconluchanbaekhh07:
LuChanBaekHH07 Featured By Owner May 22, 2016
So beautiful!!! <3 Thank you :3
Reply
:iconbyunry:
byunry Featured By Owner May 22, 2016
Thank you Clap 
Reply
:iconnaheeha:
Naheeha Featured By Owner May 22, 2016  Student Interface Designer
.Xin
Reply
:iconkaori0312:
Kaori0312 Featured By Owner May 20, 2016
Xin
Reply
:iconyunniejacksonyi:
yunniejacksonyi Featured By Owner May 20, 2016  Student Digital Artist
thank you!
Reply
:iconomadarin:
omadarin Featured By Owner May 14, 2016
xin nhé bros~
Reply
:icondeer45:
deer45 Featured By Owner May 13, 2016
xin
Reply
:iconairi-deviantart:
Airi-Deviantart Featured By Owner May 8, 2016  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconthuanvu:
thuanvu Featured By Owner May 7, 2016  Student Interface Designer
Fav+Cmt = Down

Reply
:iconmincucheoooo:
mincucheoooo Featured By Owner May 5, 2016  Student Artist
Thanks
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 26, 2015
Image Size
1.4 MB
Resolution
500×300
Link
Thumb

Stats

Views
16,247 (1 today)
Favourites
506 (who?)
Comments
211
Downloads
6,301