Shop Forum More Submit  Join Login
PSD#36 by suceobaby PSD#36 by suceobaby
PSD#36 đã có rồi nhé. Lần này PSD#36 mang màu sắc sáng sủa, có sắc tím hồng lung linh luôn nhé. Da đẹp lắm nhé, trắng hồng mịn màng nữa cơ, môi đỏ chót vót trời ông địa luôn. Dân Quotes đâu nhanh tay hốt lẹ nhen, Ai dùng để clr cho scrapbook thì giảm opacity đi là mát trời ông địa luôn, yên tâm đi nhé :"33

Fav+Cmt = Down

Credit me if u use PSD
Don't take it and say it's yours
Add a Comment:
 
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 28, 2015  Student Interface Designer
okie nạ :"3
Reply
:iconricung:
Ricung Featured By Owner Mar 27, 2015
Hani xinh quá :vv PSD cũng đệpp nữa :>
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 27, 2015  Student Interface Designer
mơn nhoa :"33
bị thích chị này nhất trong EXID luôn đó
Reply
:iconsunsuperman:
sunsuperman Featured By Owner Mar 27, 2015  Student Interface Designer
. Caption :v
. Xin nghen = )))
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 27, 2015  Student Interface Designer
ừa = ))
Reply
:iconhuynb2001:
Huynb2001 Featured By Owner Mar 27, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 27, 2015  Student Interface Designer
oki
Reply
:iconseul3105:
seul3105 Featured By Owner Mar 27, 2015
Fav+Cmt = Down

Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 27, 2015  Student Interface Designer
ok mài
Reply
:iconnudean:
NuDean Featured By Owner Mar 26, 2015  Student
- xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 26, 2015  Student Interface Designer
Okie
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 26, 2015
Image Size
1.4 MB
Resolution
500×300
Link
Thumb

Stats

Views
15,997
Favourites
504 (who?)
Comments
211
Downloads
6,273