Recommended for you
suceobaby's avatar
PSD#36
By suceobaby   |   Watch
504 211 16K (3 Today)
Published: March 27, 2015
© 2015 - 2019 suceobaby
PSD#36 đã có rồi nhé. Lần này PSD#36 mang màu sắc sáng sủa, có sắc tím hồng lung linh luôn nhé. Da đẹp lắm nhé, trắng hồng mịn màng nữa cơ, môi đỏ chót vót trời ông địa luôn. Dân Quotes đâu nhanh tay hốt lẹ nhen, Ai dùng để clr cho scrapbook thì giảm opacity đi là mát trời ông địa luôn, yên tâm đi nhé :"33

Fav+Cmt = Down

Credit me if u use PSD
Don't take it and say it's yours
Image size
500x300px 1.41 MB
Recommended for you
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (210)
srtsaturn's avatar
Thanks <3
Reply  ·  
boanoiteana's avatar
boanoiteana|Hobbyist General Artist
Thanks ^^
Reply  ·  
LeonaJ's avatar
LeonaJ|Student Photographer
Thanks.
Reply  ·  
Junniebae's avatar
Junniebae|Student Interface Designer
tks
Reply  ·  
RafikiHaqi's avatar
beautifull
Reply  ·  
Vendrickron's avatar
Thanks <3 
Reply  ·  
Cxrmxn1999's avatar
Cxrmxn1999|Hobbyist General Artist
Thanks 💕
Reply  ·  
kimsamuel2508's avatar
Thanks
Reply  ·  
Yukino-chuchoe's avatar
Yukino-chuchoe|Student Traditional Artist
Thank 
Reply  ·  
Kazcucheo's avatar
Kazcucheo|Student Photographer
done
Reply  ·  
EslerisRK's avatar
EslerisRK|Student Artist
. Thanks
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved