Shop Forum More Submit  Join Login
PSD#36 by suceobaby PSD#36 by suceobaby
PSD#36 đã có rồi nhé. Lần này PSD#36 mang màu sắc sáng sủa, có sắc tím hồng lung linh luôn nhé. Da đẹp lắm nhé, trắng hồng mịn màng nữa cơ, môi đỏ chót vót trời ông địa luôn. Dân Quotes đâu nhanh tay hốt lẹ nhen, Ai dùng để clr cho scrapbook thì giảm opacity đi là mát trời ông địa luôn, yên tâm đi nhé :"33

Fav+Cmt = Down

Credit me if u use PSD
Don't take it and say it's yours
Add a Comment:
 
:iconclavine:
Clavine Featured By Owner Aug 11, 2015
xin ạ
Reply
:iconuyenuyen:
uyenuyen Featured By Owner Aug 9, 2015  Student Interface Designer
Xin ạ
Reply
:iconbanghannie:
BangHannie Featured By Owner Jul 30, 2015
Xin nha
Reply
:icontrang-barses:
Trang-Barses Featured By Owner Jul 30, 2015
C.ơn
Reply
:iconkimanhcute:
kimanhcute Featured By Owner Jul 16, 2015
xin
Reply
:iconlykhangss:
Lykhangss Featured By Owner Jul 16, 2015
xin
Reply
:iconhirasawaakari-tan:
HirasawaAkari-tan Featured By Owner Jul 14, 2015  Student Interface Designer
Fav+Cmt = Down
Reply
:iconmanhmanhmanh:
ManhManhManh Featured By Owner Jul 13, 2015  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconmarychucheo:
marychucheo Featured By Owner Jul 11, 2015
xin
Reply
:iconrysanhuquynh:
rysanhuquynh Featured By Owner Jul 1, 2015
. bạn dùng action nào cho ảnh vậy??? cho tớ xin link down được không???
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jul 2, 2015  Student Interface Designer
ko nhớ nữa bn
Reply
:iconhoshikanari:
HoshikaNari Featured By Owner Jun 30, 2015
- Xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 30, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconmyyg2k2:
myyg2k2 Featured By Owner Jun 27, 2015
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 28, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconmytienvuitinh:
mytienvuitinh Featured By Owner Jun 26, 2015
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 27, 2015  Student Interface Designer
Credit me~
Reply
:iconmiffyforever:
miffyforever Featured By Owner Jun 25, 2015
đẹp đẹp đẹp mình xin nha~
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 26, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconcheckin-linhcannada:
Checkin-LinhCannada Featured By Owner Jun 18, 2015
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 18, 2015  Student Interface Designer
credit me
Reply
:iconkiara-fireworkdtsuru:
Kiara-FireworkDTsuru Featured By Owner Jun 17, 2015  Student
Fav+Cmt = Down
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 18, 2015  Student Interface Designer
credit me
Reply
:iconkiara-fireworkdtsuru:
Kiara-FireworkDTsuru Featured By Owner Jun 18, 2015  Student
- Okie's >3<
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jun 15, 2015
ths
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 15, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jun 16, 2015
ok
Reply
:iconmin-ji-jung:
Min-Ji-Jung Featured By Owner Jun 11, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 12, 2015  Student Interface Designer
credit me
Reply
:iconmin-ji-jung:
Min-Ji-Jung Featured By Owner Jun 13, 2015  Student Interface Designer
Ok
Reply
:iconsjun-vl:
SJun-VL Featured By Owner Jun 6, 2015
Down nhee
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 6, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconsjun-vl:
SJun-VL Featured By Owner Jun 6, 2015
okay <3
Reply
:iconsuribabie:
suribabie Featured By Owner Jun 5, 2015
xin nhé
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Jun 5, 2015  Student Interface Designer
credit me~
Reply
:iconmooniekatty:
mooniekatty Featured By Owner May 31, 2015
Fav+Cmt = Down
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 31, 2015  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconsanshop:
Sanshop Featured By Owner May 26, 2015
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 26, 2015  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconvl-shop-2:
VL-Shop-2 Featured By Owner May 24, 2015
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 25, 2015  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconakimotoshinmun:
AkimotoShinMun Featured By Owner May 8, 2015
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 9, 2015  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconryxoxol:
Ryxoxol Featured By Owner May 4, 2015
Xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 5, 2015  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconyunryan:
YunRyan Featured By Owner Apr 17, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Apr 18, 2015  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconminyoungbabiigirl:
Minyoungbabiigirl Featured By Owner Mar 30, 2015  Student Photographer
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 31, 2015  Student Interface Designer
okie ~
Reply
:iconmatchamatcha981:
matchamatcha981 Featured By Owner Mar 28, 2015  Student General Artist
Xin
Reply
Add a Comment:
 
×




Details

Submitted on
March 26, 2015
Image Size
1.4 MB
Resolution
500×300
Link
Thumb

Stats

Views
16,246
Favourites
506 (who?)
Comments
211
Downloads
6,301