Shop Forum More Submit  Join Login
PSD#36 by suceobaby PSD#36 by suceobaby
PSD#36 đã có rồi nhé. Lần này PSD#36 mang màu sắc sáng sủa, có sắc tím hồng lung linh luôn nhé. Da đẹp lắm nhé, trắng hồng mịn màng nữa cơ, môi đỏ chót vót trời ông địa luôn. Dân Quotes đâu nhanh tay hốt lẹ nhen, Ai dùng để clr cho scrapbook thì giảm opacity đi là mát trời ông địa luôn, yên tâm đi nhé :"33

Fav+Cmt = Down

Credit me if u use PSD
Don't take it and say it's yours
Add a Comment:
 
:iconbyunexobyun:
byunexobyun Featured By Owner May 2, 2016
-tks
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner Apr 29, 2016  Student Artisan Crafter
xin
Reply
:iconkhanhvy308:
khanhvy308 Featured By Owner Apr 10, 2016  Student Interface Designer
Fav+Cmt = Down
Reply
:iconmilkcucheo:
Milkcucheo Featured By Owner Apr 6, 2016  Student Interface Designer
Fav+Cmt = Down
Reply
:icontaegirene:
taegirene Featured By Owner Mar 16, 2016
Fav+Cmt = Down
Reply
:iconharisumi-yii:
Harisumi-Yii Featured By Owner Mar 6, 2016  Student Artisan Crafter
xin
Reply
:iconpifoxy2oo2:
Pifoxy2OO2 Featured By Owner Mar 5, 2016
done
Reply
:iconalexvictoria123:
Alexvictoria123 Featured By Owner Mar 3, 2016
Thanks
Reply
:iconalexa2k2:
Alexa2k2 Featured By Owner Feb 28, 2016  Student Traditional Artist
xin
Reply
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Feb 28, 2016  Student Traditional Artist
Xin
Reply
:iconsiuulightt:
siuulightt Featured By Owner Feb 13, 2016
thanks
Reply
:iconminskyie:
MinSkyie Featured By Owner Feb 13, 2016  Student Artist
thanks
Reply
:iconhakute134:
hakute134 Featured By Owner Feb 6, 2016
xin
Reply
:iconquynhcutie:
quynhcutie Featured By Owner Feb 5, 2016
- xin
Reply
:iconminayel:
Minayel Featured By Owner Feb 5, 2016
xin
Reply
:iconzzzriikozzz:
zzzriikozzz Featured By Owner Feb 3, 2016
done
Reply
:iconricechuchoe:
Ricechuchoe Featured By Owner Jan 30, 2016
Xin 
Reply
:iconvanhie:
Vanhie Featured By Owner Jan 30, 2016
done
Reply
:iconsparkyeol:
sparkyeol Featured By Owner Jan 23, 2016
Thank you ^^ I got it c:
Reply
:iconjennybabykawaii:
JennyBabyKawaii Featured By Owner Jan 18, 2016
- done
Reply
:iconciel-kinoshita102:
Ciel-Kinoshita102 Featured By Owner Jan 15, 2016
- Done
Reply
:iconditthuiom654:
ditthuiom654 Featured By Owner Jan 13, 2016
Fav+Cmt = Down

Reply
:iconsumiexo:
SumiEXO Featured By Owner Dec 29, 2015
- Xin
Reply
:iconeriiyeyjisarang:
eriiyeyjisarang Featured By Owner Dec 26, 2015
Thanks
Reply
:iconbadweather1810:
Badweather1810 Featured By Owner Dec 22, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconjuuko-chan:
Juuko-Chan Featured By Owner Dec 17, 2015  Student Traditional Artist
-Xin <33
Reply
:iconmonywon:
MonyWon Featured By Owner Dec 11, 2015  Student Interface Designer
<3
Reply
:iconzinkaexo:
zinkaEXO Featured By Owner Dec 11, 2015
xin :')
Reply
:iconsuzykimjaexi:
SuzyKimJaeXi Featured By Owner Dec 2, 2015  Hobbyist Interface Designer
► FAV + CMT = DOWN◄
Reply
:iconmimi08yy:
mimi08yy Featured By Owner Nov 24, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconalexis-taylor:
Alexis-taylor Featured By Owner Nov 24, 2015
Xin
Reply
:iconconobamenhieu:
conobamenhieu Featured By Owner Nov 22, 2015  Student Artist
- cmt~
Reply
:icontuyetnghi2k2:
tuyetnghi2k2 Featured By Owner Nov 21, 2015
- mị xin
Reply
:icontepskuld:
TepSkuld Featured By Owner Nov 21, 2015  Student Interface Designer
-xin
Reply
:iconuchiha-fukarpisces12:
Done~
Reply
:iconallforbyeonbangtan:
allforbyeonbangtan Featured By Owner Nov 15, 2015
Fav+Cmt = Down

Reply
:iconbelieve301079:
Believe301079 Featured By Owner Nov 14, 2015  Student Interface Designer
Fav+Cmt = Down
Reply
:iconpthanhkutes:
Pthanhkutes Featured By Owner Nov 1, 2015
done
Reply
:iconyul99:
yul99 Featured By Owner Oct 24, 2015  Student Artist
xin nha <3
Reply
:iconninavento:
NinaVento Featured By Owner Oct 17, 2015
- Xin <3
Reply
:iconkitsune998:
Kitsune998 Featured By Owner Oct 12, 2015  Student Artist
xin
Reply
:iconyooncua:
yooncua Featured By Owner Oct 12, 2015
xin
Reply
:iconmuncucheooo:
Muncucheooo Featured By Owner Oct 10, 2015
-done-
Reply
:iconjor2k2:
Jor2k2 Featured By Owner Oct 9, 2015
xin
Reply
:iconaveiii:
AVeiii Featured By Owner Oct 7, 2015  Student Artist
xin
Reply
:iconyubi99:
Yubi99 Featured By Owner Sep 19, 2015
xin
Reply
:iconshynyounq:
ShynYounq Featured By Owner Sep 10, 2015  Student
xin ạ
Reply
:iconanna-exo-design:
Anna-EXO-Design Featured By Owner Sep 9, 2015
xin
Reply
:iconlanries-chan:
LanRies-Chan Featured By Owner Sep 5, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconnichucheo:
nichucheo Featured By Owner Aug 25, 2015  Student Interface Designer
Fav+Cmt = Down
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 26, 2015
Image Size
1.4 MB
Resolution
500×300
Link
Thumb

Stats

Views
16,240 (1 today)
Favourites
506 (who?)
Comments
211
Downloads
6,300