Shop Forum More Submit  Join Login
PSD#36 by suceobaby PSD#36 by suceobaby
PSD#36 đã có rồi nhé. Lần này PSD#36 mang màu sắc sáng sủa, có sắc tím hồng lung linh luôn nhé. Da đẹp lắm nhé, trắng hồng mịn màng nữa cơ, môi đỏ chót vót trời ông địa luôn. Dân Quotes đâu nhanh tay hốt lẹ nhen, Ai dùng để clr cho scrapbook thì giảm opacity đi là mát trời ông địa luôn, yên tâm đi nhé :"33

Fav+Cmt = Down

Credit me if u use PSD
Don't take it and say it's yours
Add a Comment:
 
:iconxvkcoco:
XvKcoco Featured By Owner Jan 25, 2018
Ťhanks
Reply
:iconppanh00:
ppanh00 Featured By Owner Jan 25, 2018
thanks
Reply
:iconsopyun:
sopyun Featured By Owner Jan 20, 2018
thanks
Reply
:iconlinhlbangtan:
linhlbangtan Featured By Owner Dec 10, 2017
thanks
Reply
:iconbabykumsung:
babykumsung Featured By Owner Dec 8, 2017
thanks
Reply
:iconsrtsaturn:
srtsaturn Featured By Owner Dec 3, 2017
Thanks <3
Reply
:iconwhirlwindsnow:
whirlwindsnow Featured By Owner Dec 3, 2017
thanks!
Reply
:iconmariaderroada:
mariaderroada Featured By Owner Nov 6, 2017
thanksss
Reply
:iconfahsaiiiiiiiiiiiiiii:
thanks
Reply
:iconboanoiteana:
boanoiteana Featured By Owner Oct 14, 2017  Hobbyist General Artist
Thanks ^^
Reply
:iconleonaj:
LeonaJ Featured By Owner Oct 12, 2017  Student Photographer
Thanks.
Reply
:iconhuangying:
huangying Featured By Owner Oct 7, 2017
Thanks
Reply
:iconjunniebae:
Junniebae Featured By Owner Sep 27, 2017  Student Interface Designer
tks
Reply
:iconrafikihaqi:
RafikiHaqi Featured By Owner Sep 19, 2017
beautifull
Reply
:iconvendrickron:
Vendrickron Featured By Owner Aug 29, 2017
Thanks <3 
Reply
:iconcxrmxn1999:
Cxrmxn1999 Featured By Owner Aug 26, 2017  Hobbyist General Artist
Thanks 💕
Reply
:icondianahu:
DianaHu Featured By Owner Aug 3, 2017
thanks
Reply
:iconkimsamuel2508:
kimsamuel2508 Featured By Owner Jul 18, 2017  Student
Thanks
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner Jul 13, 2017  Student Traditional Artist
Thank 
Reply
:iconxx3hanhan:
xx3hanhan Featured By Owner Jul 3, 2017
thanks
Reply
:iconphuonganh156:
phuonganh156 Featured By Owner Jun 5, 2017
thanks
Reply
:iconkazcucheo:
Kazcucheo Featured By Owner Apr 3, 2017  Student Photographer
done
Reply
:iconeslerisrk:
EslerisRK Featured By Owner Mar 25, 2017  Student Artist
. Thanks
Reply
:iconhuyendieu1905:
huyendieu1905 Featured By Owner Mar 14, 2017
Xin ạ!
Reply
:iconsarisha-phyros:
Sarisha-Phyros Featured By Owner Mar 12, 2017
Favorite <3
Reply
:icondiidii19972004:
Diidii19972004 Featured By Owner Mar 4, 2017
Xin
Reply
:iconanaraeken:
AnaRaeken Featured By Owner Feb 28, 2017
favorite 
Reply
:iconcookie-days:
cookie-days Featured By Owner Feb 22, 2017
beautiful!
Reply
:iconbabyyooah:
babyyooah Featured By Owner Feb 6, 2017
Done
Reply
:iconmaitrang59:
MaiTrang59 Featured By Owner Jan 19, 2017  Student Traditional Artist
done
Reply
:iconyurisuzuki0902:
Yurisuzuki0902 Featured By Owner Jan 18, 2017
thanks
Reply
:iconconbovancute:
conbovancute Featured By Owner Dec 31, 2016
Thanks
Reply
:iconcusidaaaa:
cusidaaaa Featured By Owner Dec 14, 2016
Done
Reply
:iconpobimin:
Pobimin Featured By Owner Dec 10, 2016
done 
Reply
:iconsc-shisociu:
SC-ShiSoCiu Featured By Owner Dec 2, 2016
- Done !
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Nov 23, 2016
Thanks
Reply
:iconbokkie99:
bokkie99 Featured By Owner Nov 10, 2016
done
Reply
:iconasu-kawaii:
Asu-Kawaii Featured By Owner Nov 4, 2016
Done
Reply
:iconnhatanhsuke:
Nhatanhsuke Featured By Owner Nov 2, 2016
done
Reply
:iconlinh21062004:
linh21062004 Featured By Owner Oct 20, 2016  Student Traditional Artist
Done
Reply
:iconmeoteoxeo:
meoteoxeo Featured By Owner Oct 20, 2016  Student
Done
Reply
:iconcucute:
cucute Featured By Owner Oct 15, 2016
done
Reply
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Oct 10, 2016
done
Reply
:iconpiichimi:
piichimi Featured By Owner Oct 2, 2016  Student Digital Artist
Hani <3333
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Oct 1, 2016   Artisan Crafter
. done 
Reply
:iconfanytasticsnsd:
FanytasticSNSD Featured By Owner Oct 1, 2016
xin
Reply
:iconyiyi365:
yiyi365 Featured By Owner Sep 26, 2016  Student Artist
Done
Reply
:icontanierik:
tanierik Featured By Owner Sep 26, 2016
thnx :)
Reply
:iconkarryexol:
karryexol Featured By Owner Sep 25, 2016  Student Artisan Crafter
done
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 26, 2015
Image Size
1.4 MB
Resolution
500×300
Link
Thumb

Stats

Views
16,028
Favourites
506 (who?)
Comments
211
Downloads
6,277