Shop Forum More Submit  Join Login
PSD#35 by suceobaby PSD#35 by suceobaby
Yê-hét!!! *tung bông* 
PSD#35 có rồi nhé, L.Joe đẹp vãi cmnr Nod Nod thằng bé trông sang chảnh phết, clip nó nói chào việt nam mà nghe sướng rơm:happybounce: :happybounce: , còn viết viết việt chữ: ANH NHỚ EM ^_^" nữa chứ, cưng qtqđ luôn hà.
À-hem. Nói sơ về PSD này nhé. PSD này phù hợp cho scrap và Quote,hay china đều dược cả. Tớ đã áp dụng vào 1 số art nên thấy thế đấy, hehehe. Màu môi thì đỏ là cái chắc đỏ rồi, da thì chưa hắc đâu, nếu các bạn dùng mà thấy da chưa sáng thì B&W thêm là được ^^

Fav+Cmt = Down

Credit me if u use PSD
Don't take it and say it's yours
Add a Comment:
 
:iconleedleleedlelawliet:
leedleleedlelawliet Featured By Owner Aug 23, 2016  Hobbyist General Artist
great! thanks!
Reply
:iconbyunmei:
ByunMei Featured By Owner Jul 24, 2016
Fav+Cmt = Down

Reply
:iconninavento:
NinaVento Featured By Owner Oct 17, 2015
- Xin.
Reply
:iconbanhgaocuckoo:
BanhGaoCuckoo Featured By Owner May 25, 2015
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 25, 2015  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconstrawbanhbeo:
strawbanhbeo Featured By Owner May 19, 2015
- thank you = ))
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner May 19, 2015  Student Interface Designer
credit me!!
Reply
:iconridosupermen:
RidoSupermen Featured By Owner Apr 10, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Apr 10, 2015  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconjenmoon:
JenMoon Featured By Owner Mar 24, 2015
chị xin <333
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Mar 26, 2015  Student Interface Designer
dạ dạ :"33
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 21, 2015
Image Size
1.7 MB
Resolution
1000×411
Link
Thumb

Stats

Views
390
Favourites
25 (who?)
Comments
11
Downloads
125