31
40
0
Featured in collections
Recommended for you
Popular in the last 24 hoursSee all
878 Views|1 Today
© 2015 - 2019 suceobaby
TA-ĐA !!!! *Tung sịp*Boing! Boing! 

PSD#26 ra đời, như đã nói từ giờ tớ sẽ cải thiện phần blend nên sẽ liên tục tung PSD Free OMG MOAR POEMS! 
Các bạn nhận xét cho tớ nhé

BE: Trươc blend cụa nó :vv
Bên trong PSD có 3 stock đó nhen :"> FREE đó :33Love 

CREDIT:

STOCK by BÁC GỒ :vv 

                                                                                                                                                                                                                 
Ai dùng thì: FAV+CMT = DOWNLOAD
Image size
300x500px 3.21 MB
Featured in collections
Recommended for you
Popular in the last 24 hoursSee all
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (31)
Yukino-chuchoe's avatar
Yukino-chuchoe|Student Traditional Artist
Thank 
Reply  ·  
EslerisRK's avatar
EslerisRK|Student Artist
. Thanks 
Reply  ·  
Minh-DT's avatar
. Thanks
Reply  ·  
Kobawashi's avatar
Kobawashi|Student Artisan Crafter
Done
Reply  ·  
LuChanBaekHH07's avatar
Lovely thank you!!! <3
Reply  ·  
Milkywaybaby2003's avatar
Milkywaybaby2003|Student Artisan Crafter
xin
Reply  ·  
tomatocutie2k4's avatar
 FAV+CMT = DOWNLOAD
Reply  ·  
Lykhangss's avatar
 FAV+CMT = DOWNLOAD
Reply  ·  
HoshikaNari's avatar
FAV+CMT = DOWNLOAD
Reply  ·  
suceobaby's avatar
suceobaby|Student Interface Designer
credit me~
Reply  ·  
suceobaby's avatar
suceobaby|Student Interface Designer
Credit me~
Reply  ·  
Trang-Barses's avatar
Đã thực hiện, làm ơn send link cho tớ :love: 
Reply  ·  
suceobaby's avatar
suceobaby|Student Interface Designer
downfree
Reply  ·  
matchamatcha981's avatar
matchamatcha981|Student General Artist
Xin
Reply  ·  
suceobaby's avatar
suceobaby|Student Interface Designer
okie
credit me if u use
Reply  ·  
Michu58's avatar
Michu58|Student Interface Designer
Xin
Reply  ·  
suceobaby's avatar
suceobaby|Student Interface Designer
okie chệ :"v
credit hộ e là được :333
Reply  ·  
Allancucheoooo's avatar
FAV+CMT = DOWNLOAD
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
© 2019 DeviantArt
All Rights reserved