Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Song LạcFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 18 Deviations 518 Comments 3,283 Pageviews
×

Newest Deviations

Let's Go To School by SSLac-Tome Let's Go To School :iconsslac-tome:SSLac-Tome 9 1 You Are Flying by SSLac-Tome You Are Flying :iconsslac-tome:SSLac-Tome 1 0 Happy 60+ Watchers by SSLac-Tome Happy 60+ Watchers :iconsslac-tome:SSLac-Tome 5 10 Quotes #2 by SSLac-Tome Quotes #2 :iconsslac-tome:SSLac-Tome 5 0 Quotes #1 by SSLac-Tome Quotes #1 :iconsslac-tome:SSLac-Tome 3 0 .-. by SSLac-Tome .-. :iconsslac-tome:SSLac-Tome 1 4 Soft Candy by SSLac-Tome Soft Candy :iconsslac-tome:SSLac-Tome 3 0 Autumn by SSLac-Tome Autumn :iconsslac-tome:SSLac-Tome 0 0 Where Are You Now by SSLac-Tome Where Are You Now :iconsslac-tome:SSLac-Tome 2 3 Easter by SSLac-Tome Easter :iconsslac-tome:SSLac-Tome 1 2 PSD COLORING by SSLac-Tome PSD COLORING :iconsslac-tome:SSLac-Tome 2 3 Angel by SSLac-Tome Angel :iconsslac-tome:SSLac-Tome 2 0 Night Break? by SSLac-Tome Night Break? :iconsslac-tome:SSLac-Tome 2 3 [ Share ] Pack Render Love Live by SSLac-Tome [ Share ] Pack Render Love Live :iconsslac-tome:SSLac-Tome 4 3 ................... by SSLac-Tome ................... :iconsslac-tome:SSLac-Tome 4 0 PACK RENDER #1 #2 #3 #4 #5 by SSLac-Tome PACK RENDER #1 #2 #3 #4 #5 :iconsslac-tome:SSLac-Tome 1 2

Watchers

Donate

SSLac-Tome has started a donation pool!
312 / 1,000
-Please...Pionts me!...I love u So much
:heart: I'll feature you here if you donate me :heart:
I'll remove you if you deactivate
1-5 point = Fav
5-10 point = Fav+Llama
10-20 point = Watch+Fav+Llama
20-50 point = 1 Pack renders
50-100 point = 1 Pack renders+1 art
100-1000 point = 2 Pack renders+2 art +2 Pack stock

You must be logged in to donate.
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Jul 5, 2017, 6:31:42 AM
  5
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Jul 5, 2017, 3:22:19 AM
  15
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Jul 5, 2017, 2:50:50 AM
  2

Friends

Groups

This user is not currently part of any groups.

deviantID

SSLac-Tome's Profile Picture
SSLac-Tome
Song Lạc
Vietnam
sslac-song.deviantart.com/
Chào~
Giới thiệu về tớ nha
Name: Torido Miri [ Lạc ]
Tuổi: 13
Sở thích: Design, Vẽ, Nhảy, Sách, ......
Tớ thích mấy người mà tốt nè, thân thiện nè, đáng yêu nè, yêu thương nè <3
Ghét: Mấy bạn mà suốt ngày tưởng mình là mẹ thiên hạ hay bố nhân loại nè, hay dựa hơi người khác nè, ghét cực
Tớ là hủ nha mấy bạn, ai không hợp thì thôi đừng nói này nói nọ.
À, còn nữa, tớ là tớ thích ăn cực <33


Activity


Pride

LOVE IS LOVE

Made with pride by the DeviantArt community BROWSE ALL ART

Comments


Add a Comment:
 
:iconmax-zorin:
Max-Zorin Featured By Owner Jul 5, 2017  Professional Artist
Thanks for the watch!!😅😅
Reply
:iconalexandnintendo2:
AlexandNintendo2 Featured By Owner Jul 5, 2017  Hobbyist Artist
Thank you for the Llama! Have one back!
Reply
:iconre-asura:
re-asura Featured By Owner Jun 25, 2017
- Cảm ơn đã watch cho tớ <3
Reply
:iconbabe-ngo:
babe-ngo Featured By Owner Jun 9, 2017  Student Artist
thanks for the watch
làm quen?
Reply
:iconsslac-tome:
SSLac-Tome Featured By Owner Jun 9, 2017
Ahi :v
Okii .-.
Reply
:iconbabe-ngo:
babe-ngo Featured By Owner Jun 11, 2017  Student Artist
Ngố-ngu-des-chimte-2k3
hân hạnh, mời...
Reply
:iconsslac-tome:
SSLac-Tome Featured By Owner Jun 11, 2017
Lạc/ 2k3 .-.
Reply
(1 Reply)
:iconyaelrukia:
YaelRukia Featured By Owner Jul 10, 2016
Thank you for the watchNeptune Smiling Icon 
Reply
:iconcoby17:
Coby17 Featured By Owner Jun 30, 2016  Hobbyist Digital Artist
Thanks watch by Coby17
deviantART Contest will finish on 09-07-2016

Do you want to join, enter here:

Bullet; Pink Bullet; Pink Win 400 points or 1 free month of DA Core!Bullet; Pink Bullet; Pink

Bullet; Pink Bullet; Pink Gana 400 puntos o 1 mes de Core GRATIS!!!Bullet; Pink Bullet; Pink 
Reply
:iconrinocucheo:
Rinocucheo Featured By Owner Jun 24, 2016
Happy Birthday! (Chắc vại TvT)
Reply
Add a Comment: