Deviation Actions

splendidriver's avatar

The God of Thunder

95 Favourites
12 Comments
2K Views
The Vietnamese equivalent to Thor. His name - Thien Loi, literally means "Sky lightning (or Sky Thunder)", and he's the God of Thunder in Vietnamese mythology. Usually he wields an axe and guards the gateway to the Kingdom of Heaven, and protects Ngoc Hoang (The King of Heaven). This was done for Sketch_dailies but I'd like to push it even further in the design, this one is still a work in progress inspired by some stage plays.
Image details
Image size
2062x2949px 2.34 MB
Published:
© 2014 - 2021 splendidriver
Comments12
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
HailMyself's avatar
Thần Sấm nhìn đúng to, đen, nhưng hình như quên mất cái trống của ổng rồi.
splendidriver's avatar
trống hình như là chỉ có thần sấm nhật thôi thì phải. Theo nghiên cứu hời hợt của anh thì thần sấm VN ko có :D
HailMyself's avatar
Theo mấy cái thần thoại mà thằng em lụm lặt được thì:

1/Thần sấm là tay sai đắt lực nhất của ông Trời (nghe đồn có thể là thần trụ trời sau khi tách trời đất tự lên làm vua trời. Cái tin này thì hên xui).
2/Ổng da đen.
3/Trang phục là cái khố (ôi lạy các vị thần làm ơn đừng vẽ cái này).
4/ Trang bị gồm cái búa đồng đánh ra tia sét và cái trống nhỏ làm ra tiếng sấm.

Có nhiều dị bản khác nhau nhưng về cơ bản đều chia 4 điểm chung này.
splendidriver's avatar
Thế à :D, thế thì để bổ sung sau vậy :D
keren-or's avatar
This is epic, great job.
Usmanondevart's avatar
Leo-Panthera's avatar
That style is definietly sick !
It also reminds me of Chaac who is the mayan axe-wielding god of rain and thunder just like Thor and Thien Loi !
splendidriver's avatar
Thanks. Yes, that's one of those things that really fascinates me how different cultures have really similar characters and stories.
KIRKparrish's avatar
Dude I don't know what else can be done here. The design is sick!
splendidriver's avatar
Thanks, man, there are some elements that I want to adjust to make him more faithful with the description in the mythology.
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In