SP7UTO's avatar

SP7UTO

SP7UTO
1 Watcher54 Deviations
1.3K
Pageviews
Badges
Super Llama: Llamas are awesome! (10)
My Bio
Już nie taki młody jak mu się zdaje, ale czuje się niczym rówieśnik licealistów. To za sprawą nowoczesnych technologii, które teraz stały się dorosłe.
W ostatniej dziesięciolatce ubiegłego wieku, przed ponad dwudziestoma laty, zaczął obserwować i stara się śledzić na bieżąco zagadnienia z dziedziny teleinformatyki. Jako zawodowiec i radioamator związany jest z technologiami zapewniającymi elektroniczną wymianę danych i myśli. Technika w służbie humanistów, współistnienie z przyrodą, obserwacja i szacunek dla natury. Interesuje się ważnymi zagadnieniami, które przeplatając się, stanowią podstawę naszej materialnej i duchowej egzystencji. Pomieszanie romantyka z wielbicielem ekstremalnie nowoczesnej techniki.

​No longer as young as he thinks, but he feels like a high school student. This is due to modern technologies that have now grown up.
In the last decade of the last century, more than twenty years ago, he began to observe and tries keeping abreast of issues in the field of ICT. As a professional and radio amateur, he is involved in technologies that provide electronic data and thought exchange. Technique at the service of humanists, coexistence with nature, observation and respect for nature. He is interested in important issues that, being intertwined, form the basis of our material and spiritual existence.Combination of a romantic with an enthusiast of extremely modern technology.

Favourite Visual Artist
MichaelF77

Statistics

Pageviews1.3K
Deviations54
Watchers1
Watching1
Favourites168
Comments Made0
Comments Received3

Watchers

1 Deviant
IRIS-KUPP

Watching

1 Deviant
Thepaperark

Badges

10 Badges
Give a Llama Badge
Give a Cake Badge
0 badges given, 10 badges received:
gave a badge
gave a badge
gave a badge
gave a badge
gave a badge

Comments