Deviation Actions

sledziu's avatar

NJP5 - strips 16-19 of 24

By sledziu
Na Jedno Pub is published in Warsaw magazine SOUL [link] 4 strips from the 5th episode.

Story, pencil: KRL [link]
Ink, colors, editing: yours truly
Image details
Image size
1095x1180px 1.34 MB
Published:
© 2011 - 2021 sledziu
Comments9
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
elsiete82's avatar
Żebym to ja takie kolorki w PS wymiatał...:(
seangordonmurphy's avatar
Well done my friend.
sledziu's avatar
Just a simple, fast job:) Thx!
Frozz's avatar
ohh no! Czy irys oberwała ? I want to know !
sledziu's avatar
Noale:) Przypatrz się tej postaci, czy to aby na stówę Irys? Hmmmm?
terminal-blue's avatar
a ja patrze sobie na cien, ktory wyglada jak lysy facet z wielkimi wasami :)
terminal-blue's avatar
Bardziej wyglada jakby koles popelnil samobojstwo z milosci :P
sledziu's avatar
Wszystkie tropy zostaną wkrótce "roztropowane":)
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In