sledziu's avatar

NJP4 - strips 7 to 10 of 24

6 3 510 (1 Today)
By sledziu   |   
Published:
© 2011 - 2020 sledziu
Na Jedno Pub is published in Warsaw magazine SOUL [link] 4 strips from the 4th episode.

Story, pencil: KRL [link]
Ink, colors, editing: yours truly
Image size
1095x1182px 1.37 MB
Comments3
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Sass-Haunted's avatar
Sass-HauntedProfessional Traditional Artist
ahahah dawno się tak nie uśmiałam XD Moje uszanowanie za poczucie humoru.
rysunek stylem przypomina mi trochę komiksy z Angory, co dodaje całości komizmu.
sledziu's avatar
sledziuProfessional General Artist
Propsy w przypadku tej serii powinny polecieć do scenarzysty i pencilera, czyli Karola KRL Kalinowskiego. Ja to tylko zmontowałem, pociągnąłem czernią i pokolorowałem:)
Hadroncolliderscope's avatar
I cannot read this, but it is still hilarious.

Are you looking for projects right now?