Shop Forum More Submit  Join Login
NJP4 - strips 7 to 10 of 24 by sledziu NJP4 - strips 7 to 10 of 24 by sledziu
Na Jedno Pub is published in Warsaw magazine SOUL [link] 4 strips from the 4th episode.

Story, pencil: KRL [link]
Ink, colors, editing: yours truly
:iconsass-haunted:
Sass-Haunted Featured By Owner Oct 17, 2011  Professional Traditional Artist
ahahah dawno się tak nie uśmiałam XD Moje uszanowanie za poczucie humoru.
rysunek stylem przypomina mi trochę komiksy z Angory, co dodaje całości komizmu.
Reply
:iconsledziu:
sledziu Featured By Owner Oct 19, 2011  Professional General Artist
Propsy w przypadku tej serii powinny polecieć do scenarzysty i pencilera, czyli Karola KRL Kalinowskiego. Ja to tylko zmontowałem, pociągnąłem czernią i pokolorowałem:)
Reply
:iconhadroncolliderscope:
Hadroncolliderscope Featured By Owner Mar 21, 2011
I cannot read this, but it is still hilarious.

Are you looking for projects right now?
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
March 10, 2011
Image Size
1.4 MB
Resolution
1095×1182
Link
Thumb

Stats

Views
495
Favourites
6 (who?)
Comments
3
Downloads
9