Deviation Actions

Sitriel's avatar

Czarna Walkiria cover

Published:
By
5K Views

Description

Cover for my Harry Potter doujinshi "Black Valkyrie" which will be published in fe weeks.

Okładka do mojego, obiecanego doujina^^ Jak kogoś interesuje to jest to snarryXD

za kolorki na okładce dziękuję :iconhoka-no:
Image details
Image size
726x511px 865.56 KB
© 2012 - 2022 Sitriel
Comments74
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
AzjelCelestique's avatar
Ja pierdziu... Jaki koszmar..