Deviation Actions

SirSubaru's avatar

Les Mis Javert Extended

By
Published:
673 Views

Description

For visual petition [link]

Jak widać jeszcze żyję.. rysane w przerwach zajęć dlatego nie do końca jestem zadowolona z efektu.. ale sesja T.T ni ma czasu..
Image size
554x856px 250.03 KB
© 2013 - 2023 SirSubaru
Comments20
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Nica666's avatar
Nie ma to jak przerwy :D
Technika wygląda ilustracyjnie na tym rysunku, sama anatomia ok aczkolwiek mogę się przyczepić do cylindra i krótkich łapek^^