SirSubaru on DeviantArthttps://www.deviantart.com/sirsubaru/art/Harry-Potter-professors-353306973SirSubaru

Deviation Actions

SirSubaru's avatar

Harry Potter professors

By
Published:
588 Views

Description

Stare toto ale nie chciałam wrzucać bo ma parę niedociągnięć... ale to najbardziej wkurzające trochę poprawiłam..
Image size
800x579px 418.05 KB
© 2013 - 2024 SirSubaru
Comments14
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Nica666's avatar
Boskie :D
Sprout - zielarsko-nadgniła, ale wciąż z uśmiechem na ustach;
McGonagall - 'Potter, Weasley and Granger, in what kind of trouble you got THIS TIME?'
Hooch - przyrośnięta do kija od miotły na resztę swej egzystencji;
Hagrid - 'Oh NOOO, my pets are trying to eat each other!'
Snejper - w pozie typowej dla siebie czatuje na niewinnych uczniów;
Dumbledore - wymyka się z wszelkich standardów statecznego profesora... Serio, wyszedł najlepiej ze wszystkich...