Featured in collections
Recommended for you
Featured in groupsSee All
SirPrinceCharming's avatar
Tumblring time
By SirPrinceCharming   |   Watch
9 11 442 (1 Today)
Published: June 19, 2012
© 2012 - 2019 SirPrinceCharming
Since everyone is doing it, and tumblr is great, I made one for Naki~! |D

Here it is: [link]
(now I've gotta go follow everyone~!)

Obviously it's empty now, so feel free to drop her some questions~!
I will try to answer most of them with small doodles! But tomorrow, because I'm exhausted now, and I bet my eyes are blood-shot (8"""
I still want to draw, but my body screams NO
anyhow

ARCEUS BLESS POKEMON OCTs FOR KILLING MY ARTBLOCK!

=======
Naki's app, in case... it should be here? idk. but here it is: [link]
Image size
200x200px 54.63 KB
Featured in collections
Recommended for you
Featured in groupsSee All
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (8)
lili222's avatar
dzień dobry. Uwaliłam politechnike warszawską
Reply  ·  
SirPrinceCharming's avatar
...co mam rozumieć przez "uwaliłam"? <:"""
Bo nie wiem czy gratulować, czy żałować...?
Reply  ·  
lili222's avatar
żałuj. upierdoliłyśmy z Madzią obie próbne na polibudę warszawską. Zobaczymy czy gdzieś się dostaniemy. Kiedy będziesz, bo szukam wafla na animatsuri
Reply  ·  
SirPrinceCharming's avatar
oh :c
Przyjeżdżam za tydzień, będę siedzieć do 20-któregoś następnego miesiąca |D"
A kiedy animatsuri jest? 8D" Z tym że ja nie wiem czy się nadaje na konwent anime ahahahaha"
Reply  ·  
Dead-Paranoia's avatar
Dead-Paranoia|Hobbyist Digital Artist
wait....the link doesn't work Oxo it gives me "Not Found"
Reply  ·  
SirPrinceCharming's avatar
Whooops! Sorry, I changed the url and now the link doesn't work anymore (8" I'll fix it in a second!
Reply  ·  
Dead-Paranoia's avatar
Dead-Paranoia|Hobbyist Digital Artist
yyaaay ok now I can follow ^^
Reply  ·  
Dead-Paranoia's avatar
Dead-Paranoia|Hobbyist Digital Artist
/follows :DDD
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved