Silence-sk's avatar

Illusion ffc logo 2010 - 2011

0 5 617 (1 Today)
By Silence-sk   |   
Published: March 12, 2011
© 2011 - 2020 Silence-sk
good old logo of Illusion in new style
...
časom overené logo Illusion v novom, lepšom šate
Image size
2100x502px 297.71 KB
Comments5
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
zubo2's avatar
nemá tam byť náhodou FREELANCE...?
Silence-sk's avatar
Silence-skStudent Interface Designer
asi hej :/ do kelu...
opravim to :)
Sanfu's avatar
Názov je "EJ ILLUSION"? Alebo čo to EJ znázorňuje?
A celkovo to príjemne pôsobí, viac sa mi páči to zelené (neviem ani prečo)
Silence-sk's avatar
Silence-skStudent Interface Designer
nie, to nie je EJ. je to japonský znak pre ilúziu/ predstavu :)
Sanfu's avatar
Aha...Len či na to niekto príde :D