Shop Forum More Submit  Join Login

what color of contact lenses should i choose 

47%
40 deviants said blue
43%
37 deviants said grey
10%
9 deviants said brown

Devious Comments

:iconrukq:
RUKQ Featured By Owner Jul 8, 2016  Hobbyist
Blue
Blue is love
blue is life

Ale tak, jeżeli masz ciemne oczy, to niebieskie soczewki mogą wyglądać nieco inaczej
mniej niebiesko w każdym razie.
Reply
:iconshrimpv:
shrimpv Featured By Owner Jul 8, 2016  Hobbyist Artist
przecież wiem lol XDXDD
mam brązowe i miałam w sumie już każdy kolor 
teraz mam zielony ale mi się znudził 
Reply
:iconshrimpv:
shrimpv Featured By Owner Jul 8, 2016  Hobbyist Artist
w sensie soczewki zielone 
oczy normalnie brązowe 

soł retarded 
Reply
:iconboogiebites:
boogiebites Featured By Owner Jul 8, 2016  Student General Artist
certain colors look different on people like for me 
being a person of color well sorta im mixed
i would get grey
like a grey is blue or very light grey 
Reply
Add a Comment:
 

Poll History