Shop Forum More Submit  Join Login

whats your favorite type of music 

50%
4 deviants said other.. (comment)
25%
2 deviants said rock
13%
1 deviant said metal
13%
1 deviant said jazz
0%
No deviants said rap
0%
No deviants said pop
0%
No deviants said blues
0%
No deviants said classic

Devious Comments

:iconagraellps:
AgraelLPS Featured By Owner Jul 20, 2016  Hobbyist Digital Artist
*Pop punk miałam na myśli,ale sam punk też jest super x'D
Reply
:iconagraellps:
AgraelLPS Featured By Owner Jul 20, 2016  Hobbyist Digital Artist
Kliknęłam "other" bo nie mogę się zdecydować czy wolę pop czy rock x'D Uwiebiam też pop rock (ofc) i punk rock >:-D
Reply
:iconkyasarinn:
Kyasarinn Featured By Owner Aug 1, 2015  Student General Artist
Szkoda że disco sie nigdzie nie uwzględnia :c
Reply
:iconshrimpv:
shrimpv Featured By Owner Aug 1, 2015  Hobbyist Artist
;/// 
Reply
Add a Comment:
 

Poll History