Deviation Actions

ShinHoffman's avatar

The Applethieves 2017

By
Published:
857 Views

Description

Originally, I was going to draw this to celebrate Crash's 20th birthday, but later I decided to complete it in 2017 just to commemorate the release of "Crash Bandicoot N. Sane Trilogy" for PS4. Aside from that, I wanted to write one more fanfic with these characters to end my "The Applethieves" series, but unfortunately, I couldn't bring myself into writing funny things. And I also wanted to keep this short. So... the final episode with ponies and bandicoots has been postponed.

Here are resources which I used to make this piece:
For Applejack I used: MLP Base: Not Happy by SinfulBases
For Twilight Sparkle I used: Curious Twilight Sparkle by thatguy1945
For Rainbow Dash I used: Rainbow Dash is coming! by Stabzor
For Pinkie Pie I used: Pinkie Pie Vector 2 by scrimpeh
Crunch Bandicoot is taken right from one of the "Crash Nitro Kart" loading screens as I just can't draw his body properly. The game was developed by Vicarious Visions and was published by Universal Interactive in 2003.

---

Pierwotnie miałem to narysować by uczcić dwudzieste urodziny Crasha, ale potem zdecydowałem ukończyć rysunek w 2017, z okazji wydania "Crash Bandicoot N. Sane Trilogy" na PS4. A poza tym, chciałem napisać jeszcze jeden fanfik z tymi postaciami by zakończyć moją serię "Złodzieje jabłek", ale niestety, nie mogłem zebrać się na pisanie zabawnych rzeczy. No i chciałem by wyszło to krótkie. Więc... Ostatni epizod z kucykami i jamrajami został odłożony.

Powyżej znajdują się zasoby jakich użyłem by stworzyć ten rysunek.
Crunch Bandicoot jest wzięty prosto z jednego z ekranów ładowania w "Crash Nitro Kart", bo po prostu nie potrafię narysować poprawnie jego ciała. Gra została stworzona przez Vicarious Visions i wydana przez Universal Interactive w 2003.
Image details
Image size
950x559px 475.98 KB
© 2017 - 2023 ShinHoffman
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In