Shop Forum More Submit  Join Login
[PSDcoloring] 12.2015 - PSD#30 by shinbyun2k2 [PSDcoloring] 12.2015 - PSD#30 by shinbyun2k2
Hè tới rồi :333 chúng ta làm cũng phải đi ngắm khoai và boobs chứ :vvvv
GIỚI THIỆU MÀU

- Màu này hơi đặc biệt tí nhá, đi quotes là miễn chê hề hề, à còn đi scrap thì tui hong chắc ăn à, thử với stock nature cũng oke lắm, thôi tóm lại mọi người cứ thử đi hen
- Màu tông xanh lá vàng cam :3333 kết hợp lại nhìn đậm chất tropical mát mẻ nhé :333
- Link áp dụng, 100% là quăng nguyên group psd vào luôn ToT i.imgur.com/ajKoyot.png, nhìn vàng thật ha ToT
Sử dụng nhớ credit :iconshinbyun2k2: đàng hoàng nha, watch và fav mình nếu bạn down nó 
Stock: Pinterest
Add a Comment:
 
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Jul 26, 2018
tks
Reply
:iconfuenguensica:
FuenguenSica Featured By Owner Jun 5, 2017  Student Interface Designer
thanks
Reply
:iconbunssn:
bunssn Featured By Owner Oct 19, 2016
Xin
Reply
:iconninavento:
NinaVento Featured By Owner Jun 5, 2016
. Done
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner Apr 20, 2016  Student Artisan Crafter
xin
Reply
:iconhyoudoucchi:
HyoudouCchi Featured By Owner Apr 5, 2016
Xin
Reply
:iconricechuchoe:
Ricechuchoe Featured By Owner Jan 30, 2016
xin nha
Reply
:iconchristmascouple:
ChristmasCouple Featured By Owner Jan 28, 2016  Student Artist
- Xin.
Reply
:iconnori-aka-domo:
Nori-Aka-Domo Featured By Owner Jan 26, 2016
Xin
Reply
:iconnenechuchoe:
Nenechuchoe Featured By Owner Dec 27, 2015
.xin
Reply
:iconthanhri-chirikatori:
ThanhRi-Chirikatori Featured By Owner Dec 20, 2015  Student Traditional Artist
Thanks
Reply
:iconlynwangxx:
LYNwangXx Featured By Owner Oct 31, 2015
Down <3
Reply
:iconxiufanhime:
xiufanhime Featured By Owner Oct 17, 2015  Student Digital Artist
Thanks!
Reply
:iconmun-baby:
Mun-BaBy Featured By Owner Oct 10, 2015
xin
Reply
:iconmuncucheooo:
Muncucheooo Featured By Owner Sep 12, 2015
đập bá cháy ,xin nhaz ^_^
Reply
:iconoceanpas:
OceanPas Featured By Owner Aug 13, 2015
Thanks
Reply
:iconyimama:
Yimama Featured By Owner Aug 10, 2015  Student Digital Artist
- Thanks
Reply
:iconricucheoo:
Ricucheoo Featured By Owner Aug 8, 2015
xin
Reply
:iconchancucheoo:
ChanCucheoo Featured By Owner Jul 27, 2015
Xin
Reply
:iconikthex:
Ikthex Featured By Owner Jul 21, 2015
down ^^
Reply
:icontukizz13:
tukizz13 Featured By Owner Jun 17, 2015
xin
Reply
:iconjeune-ex:
Jeune-Ex Featured By Owner Jun 7, 2015  Student
Tks <3
Reply
:iconjusttheodora1003:
justtheodora1003 Featured By Owner Jun 5, 2015  Student General Artist
Xin ngaaaa
Reply
:iconkhanhnguyen17:
khanhnguyen17 Featured By Owner Jun 3, 2015  Student Traditional Artist
- Anh Gong của tui : ))
Reply
:iconkundeisuke:
kundeisuke Featured By Owner May 30, 2015  Student Interface Designer
tông màu thì đẹp rồi mà tông đen trắng không đẹp lắm nha , đừng để nó ám vàng quá  nhìn cho nó trong trong chút hè mà ám vàng thì ôi thôi rồi
Reply
:iconbaoheo:
baoheo Featured By Owner May 26, 2015
xin
Reply
:iconnamjun:
NamJun Featured By Owner May 26, 2015
xin câng, cho t xin cái stock với m ơi.
Reply
:iconshinbyun2k2:
shinbyun2k2 Featured By Owner May 26, 2015
t quên bà nó rồi ToT 
Reply
:iconnamjun:
NamJun Featured By Owner May 26, 2015
TT
Reply
:iconthaovann:
thaovann Featured By Owner May 26, 2015  Student
xin
Reply
:iconhoshikanari:
HoshikaNari Featured By Owner May 25, 2015
xin
Reply
:iconshintung2k4:
shintung2k4 Featured By Owner May 25, 2015
xin
Reply
:iconlookarbitch:
LookarBitch Featured By Owner May 25, 2015  Student Interface Designer
anh đẹp trai sao lại đi giết người T^T Coi phim ức chế BOME,coi chỉ vì anh này với thằng Cưng ' ' klq cho t xin nhá =))
Reply
:iconsalinanamin:
SalinaNamin Featured By Owner May 25, 2015
xin
Reply
:iconvictorhwang:
victorhwang Featured By Owner May 24, 2015  Student
xin
Reply
:iconopal-mex:
Opal-MEx Featured By Owner May 24, 2015  Student Interface Designer
.Xin nha câng :v
Reply
:iconchitrinh149:
chitrinh149 Featured By Owner May 24, 2015
xin
Reply
:iconblackparadise011121:
blackparadise011121 Featured By Owner May 24, 2015
thấy không m toàn chứa chấp trai trong tim = ))) :v 
Reply
:iconshinbyun2k2:
shinbyun2k2 Featured By Owner May 26, 2015
== anh này lấy làm psd hoy, k có trong tim tao 
Reply
:iconblackparadise011121:
blackparadise011121 Featured By Owner May 26, 2015
vậy luôn ó hỏ :vv đừng dối lòng nhé :v 
Reply
:iconshinbyun2k2:
shinbyun2k2 Featured By Owner May 26, 2015
tên t còn méo nhớ, nghĩ sao t đặt trong lòng t ==
Reply
:iconblackparadise011121:
blackparadise011121 Featured By Owner May 26, 2015
m thấy trai là mê cần chi tên với chã tuổi :v 
Reply
:iconranniecucheo:
ranniecucheo Featured By Owner May 24, 2015
xin
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 24, 2015
Image Size
2.1 MB
Resolution
250×208
Link
Thumb

Stats

Views
1,891 (1 today)
Favourites
142 (who?)
Comments
43
Downloads
591 (1 today)