Shop Forum More Submit  Join Login
[PSDcoloring] 11.2015 - PSD#29 by shinbyun2k2 [PSDcoloring] 11.2015 - PSD#29 by shinbyun2k2
Hí hí đi làm màu nè :33 xong request pack 2 rồi nheee, mai tối tối về tui up :vvv
GIỚI THIỆU MÀU

- Màu cực lung linh nhé, mình đi thử dạng vintage vàng vàng xanh xanh nên sẽ rất dễ ăn màu scrap, quote thì lên màu chất, china cũng có thể đi luôn nhé, hay dùng mix stock nature cũng oke, vì là màu vintage nên đi stock dạng màu film hay insta cũng tốt lắm đấy,...
- Lưu ý màu hợp tone xanh, hồng, vàng vàng nhé :vvv đẹp lắm cơ
- Link áp dụng, 100% là quăng nguyên group psd vào luôn ToT i.imgur.com/9WtSOVf.png nhìn màu ổn ha *le tự tin*
Sử dụng nhớ credit :iconshinbyun2k2: đàng hoàng nha, watch và fav mình nếu bạn down nó 
Stock: Down lâu rồi nên quên web dồi ToT

Add a Comment:
 
:iconfeelingsosehun:
feelingsosehun Featured By Owner Aug 18, 2018
thanks
Reply
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Jul 26, 2018
tks
Reply
:icongobaek56:
gobaek56 Featured By Owner Jul 18, 2018
Downloaded
Reply
:iconahtyy04:
ahtyy04 Featured By Owner May 9, 2018
thanks :heart: revamp 
Reply
:iconticklemyminhoe:
TickleMyMinhoe Featured By Owner Feb 22, 2018
thank you <33
Reply
:icon20112002flora:
20112002flora Featured By Owner Feb 1, 2018  Student Interface Designer
Thanks :>
Reply
:icongreyrainny:
GreyRainny Featured By Owner Nov 12, 2017
Thank you~
Reply
:iconasgl13:
asgl13 Featured By Owner Nov 5, 2017  Student Interface Designer
thanks
Reply
:iconlillyharuna:
LillyHaruna Featured By Owner Oct 28, 2017
xin
Reply
:iconvendrickron:
Vendrickron Featured By Owner Aug 29, 2017
Thanks <3 
Reply
:iconminjaecucheoo:
MinJaeCucheoo Featured By Owner Aug 23, 2017  Student Artist
xin
Reply
:iconsanta203:
Santa203 Featured By Owner Jul 29, 2017
Thanks
Reply
:iconnavkookie:
navkookie Featured By Owner Jul 29, 2017
xin
Reply
:iconhuongthiendht:
huongthiendht Featured By Owner Jul 11, 2017
thanks
Reply
:iconaveiii:
AVeiii Featured By Owner Jul 10, 2017  Student Artist
ths
Reply
:iconforever04:
forever04 Featured By Owner Jun 20, 2017  Student
<3
Reply
:iconphuonganh156:
phuonganh156 Featured By Owner Jun 9, 2017
thanks
Reply
:iconharu-fj:
Haru-FJ Featured By Owner Apr 14, 2017
done
Reply
:icondiidii19972004:
Diidii19972004 Featured By Owner Mar 4, 2017
Xin
Reply
:iconkayoko-sumire:
Kayoko-Sumire Featured By Owner Jan 28, 2017  Student Interface Designer
Watch + Fav = Down
Reply
:iconsienanina:
SIENAnina Featured By Owner Jan 19, 2017  Hobbyist General Artist
Heart Heart 
Reply
:icontiaramxe:
tiaramxe Featured By Owner Jan 14, 2017  Hobbyist Interface Designer
Done
Reply
:iconblackparadise011121:
blackparadise011121 Featured By Owner Jan 3, 2017
thanks
Reply
:iconhuy0911:
huy0911 Featured By Owner Dec 30, 2016  Student Interface Designer
thanks
Reply
:iconjenzny-97er:
Jenzny-97er Featured By Owner Dec 28, 2016
Done
Reply
:iconbhmeapril:
BHMeapril Featured By Owner Dec 13, 2016
Done
Reply
:iconpobimin:
Pobimin Featured By Owner Dec 10, 2016
Cám ơn ~ 
Reply
:iconyurikodeviantart:
YurikoDeviantart Featured By Owner Nov 21, 2016
Xin
Reply
:iconranjiu1110:
Ranjiu1110 Featured By Owner Oct 29, 2016
thanks
Reply
:iconbunssn:
bunssn Featured By Owner Oct 19, 2016
Xin
Reply
:iconrosemary90:
Rosemary90 Featured By Owner Oct 15, 2016
thanks
Reply
:iconthuhuong057:
ThuHuong057 Featured By Owner Oct 1, 2016  Student Digital Artist
xin
Reply
:iconsyrenamt:
SyrenaMT Featured By Owner Oct 1, 2016
DONE
Reply
:iconkarryexol:
karryexol Featured By Owner Sep 25, 2016  Student Artisan Crafter
done
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Sep 10, 2016  Student
Done
Reply
:iconnia-designer:
NIA-Designer Featured By Owner Aug 29, 2016  Student Interface Designer
- Done
Reply
:iconuyenlolicon112:
uyenlolicon112 Featured By Owner Aug 25, 2016  Student Artist
Done
Reply
:iconjinx-cucheoo:
Jinx-Cucheoo Featured By Owner Aug 16, 2016
xin
Reply
:iconbjuho96:
bjuho96 Featured By Owner Aug 14, 2016
Thanks <3
Reply
:iconhyelinnie:
hyelinnie Featured By Owner Aug 11, 2016
done
Reply
:iconkaddy-k:
Kaddy-K Featured By Owner Aug 9, 2016  Student Artist
- Xin
Reply
:iconhanatokabeno2810:
Hanatokabeno2810 Featured By Owner Aug 8, 2016
Thanks!
Reply
:iconmincyngoc:
mincyngoc Featured By Owner Jul 31, 2016
thanks
Reply
:iconmilolovebts:
milolovebts Featured By Owner Jul 30, 2016
- Done
Reply
:iconilbeherehrjn:
ilbehereHrjn Featured By Owner Jul 29, 2016
done
Reply
:iconuyenbsls2005:
uyenbsls2005 Featured By Owner Jul 25, 2016  Student Traditional Artist
xin
Reply
:iconruucucheoo1204:
Ruucucheoo1204 Featured By Owner Jul 23, 2016
done
Reply
:iconkyubikk:
Kyubikk Featured By Owner Jul 17, 2016
. Done
Reply
:iconphuongvy2004:
phuongvy2004 Featured By Owner Jul 16, 2016  Student
Done
Reply
:iconthuyduong2612:
thuyduong2612 Featured By Owner Jul 7, 2016
thanks
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 15, 2015
Image Size
2.7 MB
Resolution
250×208
Link
Thumb

Stats

Views
9,545 (1 today)
Favourites
717 (who?)
Comments
287
Downloads
4,615