Shop Forum More Submit  Join Login
:iconsfxdx:sfxdx posted a status

Devious Comments

:iconpervkapitan:
PervKapitan Featured By Owner Jan 24, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Lubię ją po polsku
Reply
:iconsfxdx:
sfxdx Featured By Owner Jan 25, 2016
Po polsku zdaje mi się że ma mniej sensu
Reply
:iconpervkapitan:
PervKapitan Featured By Owner Jan 25, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Czemu?
Reply
:iconsfxdx:
sfxdx Featured By Owner Jan 25, 2016
Jakby... ma sens samo w sobie, ale trochę inny, niż angielska, to znaczy, nie zawsze współgra dokładnie z obrazem. Np., w rogala szczęścia niech zamienia, ale chodziło przecież o odwrócenie do góry nogami. Obracanie się obrazu zostało oderwane od tekstu, odjęte od znaczenia, to mnie trochę boli. I wiecej znaczenia trochę się zmieniło przez wolność tłumaczenie... Bo po polsku też musi mieć sens i musi się rymować, ja to rozumiem, ale i tak mi przeszkadza, że jest inne. 
Reply
:iconpervkapitan:
PervKapitan Featured By Owner Jan 26, 2016  Hobbyist Traditional Artist
W takim razie żadna piosenka nie ma sensu tłumaczona, bo zawsze jest inna. 
Reply
:iconsfxdx:
sfxdx Featured By Owner Jan 26, 2016
Ma dość sensu jeśli sie nie zna oryginału, i ma tylko mniej niż oryginał :D
Reply
Add a Comment: