Shop Forum More Submit  Join Login
PSD#16 by seul3105 PSD#16 by seul3105
Mị không nghĩ nó đẹp ToT Tông vàng sáng, hơi nâu cam, chút hồng tím = ))) tóm lại hợp với scrap ah~
Gốc : 
i.imgur.com/Zz7RHHB.png
Love Me Right ra rồi kìa mấy má :v Nhận ra một điều rằng thằng út nó rap nhiều hơn :v

Bullet; Blue Fav +fav + Cmt if you download Bullet; Blue 
Bullet; Pink Credit seul3105 if you use Bullet; Pink
Add a Comment:
 
:iconleedleleedlelawliet:
leedleleedlelawliet Featured By Owner Aug 24, 2016  Hobbyist General Artist
tysm
Reply
:iconluhangel06:
luhangel06 Featured By Owner Apr 25, 2016
Thanks. ♥
Reply
:iconbumimee:
Bumimee Featured By Owner Jan 24, 2016
Thanks I am a dummy! 
Reply
:iconbyeonaeri:
ByeonAeri Featured By Owner Aug 11, 2015
Tks nhiều nha
Reply
:iconvittyjung0301:
VittyJung0301 Featured By Owner Jul 1, 2015
cho s' xin cái stock Lay được hơm em :33
Reply
:iconseul3105:
seul3105 Featured By Owner Jul 1, 2015
em không giữ TT hình như của shop nào á
Reply
:iconeunhee-shin:
EunHee-Shin Featured By Owner Jun 26, 2015
Thanks
Reply
:iconranniecucheo:
ranniecucheo Featured By Owner Jun 9, 2015
 Fav +fav + Cmt
Reply
:iconsunsuperman:
sunsuperman Featured By Owner Jun 7, 2015  Student Interface Designer
Xin nhee :">
Reply
:iconmin1510:
Min1510 Featured By Owner Jun 3, 2015  Student Interface Designer
Love Love Xin PSD nhá~~
Reply
:iconchitrinh149:
chitrinh149 Featured By Owner Jun 3, 2015
 Fav +fav + Cmt
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 3, 2015
Image Size
1.4 MB
Resolution
400×600
Link
Thumb

Stats

Views
408
Favourites
26 (who?)
Comments
11
Downloads
121