serpieri on DeviantArthttps://www.deviantart.com/serpieri/art/Steve-Jobs-1955-2011-261969450serpieri

Deviation Actions

serpieri's avatar

Steve Jobs 1955-2011

By
Published:
1.8K Views

Description

“Apple öngörülü ve yaratıcı bir dahiyi kaybetti ve dünya inanılmaz bir insanı kaybetti. Steve tanıyacak ve onunla çalışacak kadar şanslı olan bizler çok değerli bir dostu ve ilham veren bir akıl hocasını kaybettik. Steve sadece kendisinin geliştirebileceği bir şirket bıraktı arkasında ve ruhu daima Apple’ın temeli olacak.”
Image size
1002x666px 790.08 KB
© 2011 - 2023 serpieri
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In