Deviation Actions

selfregion's avatar

Poster - SOKAK EDEBIYATI

By
63 Comments
7K Views
Thanks for your interest. :silentkitty:

materials used:
Felt-tip pens, markers, lead pencil, colored pencils on paper

dimensions:
21 x 29.5 cm

Cenin internet connections:

- Facebook Fan Page: [link]
- Myspace: [link]
- Facebook Profile: [link]
- Bluecanvas: [link]
- Flickr: [link]


Inspirational music for Sokak Edebiyatı: THIS EMPTY FLOW
This Empty Flow website: [link]
This Empty Flow myspace: [link]
Niko Skorpio (head of This Empty Flow) myspace: [link]
Sokak Edebiyatı website for This Empty Flow:
[link]

Sokak Edebiyatı is a fanzine created by Girdap Unthatow from İzmir-Türkiye, in 2000, inspired by the need to create and Crass movement from 70’s (Crass info: [link]). The last couple of years more and more people have shown an interest in helping out with the fanzine. It is now April 2009 and the fanzine has been going on for almost ten years and as one of the member of this creation, I hope it will go on for another ten/twenty/thirty years...

Sokak Edebiyatı website: [link]
Sokak Edebiyatı facebook 1: [link]
Sokak Edebiyatı facebook 2: [link]
Sokak Edebiyatı mail group: [link]
Sokak Edebiyatı myspace: [link]
Sokak Edebiyatı last.fm: [link]
Sokak Edebiyatı sosyomat: [link]

Sokak Edebiyatı, 2000 yılının ortalarında, tek kişilik bir proje olarak başlayan ve zaman içinde bir çok kişinin desteklediği ve bir çok yan/alt proje ile genişleyip büyüyen ve 2009 yılında, 9. yılını tamamlayan, bir “alt kültürel sanat kolektifi”dir…
Alt kültürel öğelerin her türevini içinde barındırır. Özünde birbirinden hiç de farklı olmayan veya aynı kökenden çıkan, ama oluşum süreçleri sonrasında birbirinden farklı yaşam tarzlarına ayrılan veya kapitalizmin bir tüketim unsuru haline getirip yozlaştırdığı, anti-oteriter her türlü underground akımı destekler, bu tür sanatsal ürünlerin üretilmesi, yayınlanması ve paylaşılması için çalışır…
Sokak Edebiyatı, sistem karşıtıdır, ancak kesinlikle bir devrimden yana değildir, devrim yerine isyanı, bireysel ve sanatsal dışavurumları teşvik eder.
Sokak Edebiyatı, bir yaşama, yayınlanma, paylaşma alanı oluşturmaktan öteye geçmez, bunlar dışında bir misyonu yoktur. Kısaca; aynı ruhu taşıyan, dünyaya baktıkları pencereleri ve sanatsal üretimleri birbirinden pek de farklı olmayan insanlara, yaşama ve yayınlanma alanı sunmaya çalışır.
İçerisinde, alt kültürel sanatsal akımlara dair her türlü öğeyi barındırır ve bunların daha kolay yayınlanması veya sergilenmesi için bir kolektif bağımsız bir şirket kurup, bu bağımsız şirketle beraber, bir infoshop türevi mekan açma ve bir yayınevi oluşturmaya çalışmaktadır. Bu bağımsız şirket, 70’lerde punk alt kültürü içinde oluşan bağımsız plak şirketlerinin modelini kullanacaktır ve tabii ki imkanlar ölçüsünde, ileride, yazınsal yayınların dışında müziksel çalışmalar, filmler ve görsel sanatların da yayınlanmasına çalışacaktır. Ayrıca Türkçe dışındaki kaynakları da Türkçe’ye çevirip, Türkiye'de yaşayan insanlarla paylaşmak, hedefleri içinde yer alır. Ve tüm bunları kapsayan bir aylık derginin çalışmaları sürmekte, dergi için gereken unsurlar ve zemin hazırlandığı takdirde dergiyi basmaya ve sonrasında da kitaplar, albümler yayınlamaya, kısa veya uzun metraj filmler çekmeye, resim, fotoğraf sergileri, konserler vs. vs. düzenlemeye çalışacaktır.
Ayrıca, İzmir'de bir infoshop türevi ev/kafe açarak, dünyaya bakış açıları en azından “anti-otoriterlik" noktasında ortak paydada buluşan insanların daha rahat iletişim kurabilecekleri, bilgi alışverişinde bulunabilecekleri bir ortamda bir araya gelebilmelerini sağlamaya çalışmaktadır.
Ancak sözü geçen tüm projeleri gerçekleştirmek için acele etmemekte, sadece yaşadığı an içinde varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Bahsi geçen projeler, gerçekleşebilir, hiç gerçekleşmeyedebilir, ama fanzinler basılmaya ve elden geldiğince dağıtılmaya, her ne olursa olsun devam edilecektir.. Kısacası Sokak Edebiyatı oluşumu, şu anki halinden de memnun olan bir oluşumdur.
“Alt kültürel sanat kolektifi” olarak tanımlayabileceğimiz Sokak Edebiyatı oluşumuna, bizimle aynı havayı soluyup, aynı heyecanı yaşadığınıza inanıyorsanız, destek olabilirsiniz. Kapımız herkese açıktır, ama açık olan kapılar, yaşam anlayışımıza uymadığınız düşünüldüğü takdirde her an yüzünüze kapanabilir…
Sokak Edebiyatı projesinin, adındaki “edebiyat” kelimesi, kelimenin karşıladığı gerçek anlamdan ziyade, aslında dili, kültürü, etik anlayışını ve yaşam tarzını ifade eder.
Sokak Edebiyatı, anti-otoriter, anti-kapitalist, anti-militarist ve anti-seksist bir oluşumdur. Kesinlikle ticari değildir. Öncelikli amacı; yukarıda saydığımız tüm faaliyetlerin sürdürülmesi ve üretilen sanatsal ürünlerin yayınlanması için gereken maddi miktarın geri dönüşümünü sağlamaya, örneğin bir derginin bir sonraki sayısının basımı ve dağıtımı için gereken maddi miktarın önceki sayıdan geri dönüşümünü sağlamaya ve bu işin sürdürülebilir kılınmasına çalışmaktır… Zaten, bugüne kadar, yayınladığı yaklaşık 60 kadar fanzinde sürekli cepten yiyerek bugünlere kadar gelmiştir… Sonrasında, eğer olabiliyorsa, kazanılan maddi miktarı, yayınlarında çalışmalarını yayınlayan insanlarla da paylaşabilir. Şu an için görülen, daha uzun bir süre, cepten yemeye devam edeceğimiz…

• Sokak Edebiyatı; var olan hiçbir parti/kurum veya hiyerarşik yapılanmanın yanında yer almaz…
• Sokak Edebiyatı, geçmişteki Beat kuşağı ile karıştırılmamalıdır, ufak benzerlikler olsa da, kesinlikle ve kesinlikle Beat kuşağı ile aynı yolda yürümemektedir. Hatta, bir yolda yürümektense yoldan çıkmayı ve çıkarmayı savunur.
• Sokak Edebiyatı; değişime ve güzel bir geleceğe inanmaz, bunların hazırlığı içerisinde de değildir, umut vaat etmez, her şeyin boktan olduğunu ve daha da boka batacağını bildiği bir dünyada, “gerçek” olanla ilgilidir ve sadece “isyan” barındırır.
• Sokak Edebiyatı; bir topluluk değildir, toplum olmayı yadsır, bireysellikten ve bireyden yanadır. Bu nedenle, Sokak Edebiyatı’na destek olan her bir birey, bir diğeri ile çatışabilir, birbiri ile çelişkili olabilecek iki ayrı yazı, aynı yayın içinde yer alabilir; farklı olmanın güzelliğini bilmekte; farklılıkların tek bir potada sindirilmesindense, tüm farklılıkların birbirlerini sindirme çabası içinde olmadan bir arada yaşayabileceğini düşünmektedir. Bu nedenle, kendi içimizde sürekli tartışmakta ve arada bir fikirsel olarak ayrı düşmekteyiz, ama, zaten her birimiz aslında yalnız, yapayalnız olduğumuzun bilincindeyiz… Sokak Edebiyatı, bu yalnızlar, dışlanmışlar, deliler ordusunun bir tımarhanesi olmaktan öteye geçmez! Ve tedavi edilmek yerine, delilik ve anormallik dozajını samimi bir şekilde korumaya çalışır sadece….
• Sokak Edebiyatı “do it yourself” felsefesi temelinde hareket eder ve ülkemizdeki bazı ileri zekalı arkadaşların bildiği gibi “do it yourself”; “kar amacı gütmemek” değil, “kendi kendine yap” demektir: Bu nedenle “do it yourself derken, dergi projesi de nerden çıktı” diyen ultrazekalı uzaylılara, bu sloganı temel edinen Crass’ın kendilerine ait bir bağımsız plak şirketi olduğunu hatırlatır, grubun hiçbir kar elde etmeden başka başka işlerde 12 saat çalışı.p da, hala müzik yapmaya devam ettiklerini düşünmediklerini umarız. Şimdilerde üzerlerine giydikleri her türlü takı, aksesuar ve kıyafeti hazır alan arkadaşların bize gelip “do it yourself” üzerine ahkam kesmemelerini önerir, 70’lerde “do it yourself”i benimseyen insanların, takılarını, aksesuarlarını kendilerinin ürettiklerini, giysilerini kendi kendilerine diktiklerini, ellerinden geldiğince her şeyi kendi kendilerine ürettiklerini hatırlatırız.
• Sokak Edebiyatı oluşumu, 70’lerdeki Crass hareketinden ilham almaktadır ve Crass kendi otobiyografi metinlerinde “Onlar ve siz diye bir şey yok; sadece sen, ben ve biz varız. Kendimizi bulmak zorundayız” der.

:bulletwhite: :bulletblack: :bulletwhite: :bulletblack: :bulletwhite: :bulletblack:

Sokak Edebiyatı, “Street Literature”, started as a single handed project in mid 2000s, and it matured through side/sub projects, with all the support it has been receiving over nine years. “Sokak Edebiyatı” is a “sub-cultural art collective” which is completing its 9th year.

Sokak Edebiyatı includes every derivative of sub cultural elements. It advocates every underground anti-authority stream, which had become a component of consumption and therefore corrupted by capitalism, or which in essence came from same roots but separated by the life style after they take shape. Sokak Edebiyatı supports to produce, publish, and share art.

Sokak Edebiyatı is against the system, but it does not stand for revolution. It encourages individual rebellion and artistic expressions rather than revolution.

The only mission of Sokak Edebiyatı is to create a place to share, to publish, and to live. In other words, it tries to provide a place to live and to publish for those who have the same spirit, similar points of view and ways of artistic expression.

Sokak Edebiyatı consists of all the elements relating to sub cultural art. In order to allow these to be presented and published easily, it tries to establish an independent collective company, a publishing house, and a hangout, which would be similar to an info shop. This independent company will be using a model of independent punk record labels from the 70s. In the future, Sokak Edebiyatı will be working on publishing of music, film, and visual arts as much as possible. Another purpose of Sokak Edebiyatı is to share the information with the people who live in Türkiye through the translation of the sources into Turkish language. Various activities are being executed in order to publish a monthly magazine at this moment, and the magazine will be published once all the requirements are completed. After this, Sokak Edebiyatı will be trying to publish albums and books, to shoot short and long movies, and to organize art exhibitions, and concerts.

In addition, Sokak Edebiyatı wants to open a café/house type of an info shop in Izmir to allow people who have similar worldviews in terms of being “anti-authority”; to come together, communicate, and exchange information.

Sokak Edebiyatı will not rush these plans and projects to come into being. Sokak Edebiyatı is only tries to carry on its existence. These projects might happen or they might never come to existence, but Sokak Edebiyatı will be printing and publishing the fanzine no matter what happens. In short, Sokak Edebiyatı is satisfied with its current condition.

You can support "Sokak Edebiyatı" what we usually call "sub-cultural art collective" if you believe that you are as enthusiastic as we are. Our door is open to everybody, but open doors might close to your face if you do not respect our concept of life.

The word "literature", other than its literal meaning, also represents language, culture, ethics, and lifestyle.

Sokak Edebiyatı is an anti-authority, anti-capitalist, anti-militarist, and anti-sexist organization. It is absolutely not commercial. Its primary purpose is to carry off money matters in order to pay off the expenses to publish artwork and to conceive the projects mentioned before. Lets put it this way, in order to cover the costs for print and distribution, we need to extract earning as much as we can from the previous month's fanzine. Sokak Edebiyatı published 60 issues up until now, financed by its own pocket . In future, Sokak Edebiyatı would share the earnings with those who published their work through fanzine, if possible. For now, it seems like we will continue paying money from our own pocket for a while.

- Sokak Edebiyatı does not support any party/establishment or hierarchical structure.
- Sokak Edebiyatı should not be confused with Beat Generation. Even though there are small similarities, Sokak Edebiyatı is never ever walking on the same path. Moreover, it encourages losing the path.

- Sokak Edebiyatı does not believe in change and preparing for an ideal future, and is not in preparation of that. It does not promise hope, it nestles rebellion. Sokak Edebiyatı is only interested in reality on earth in which it is believed everything is shitty and will be shittier.

- Sokak Edebiyatı is not a community, it actually denies community. Sokak Edebiyatı supports the individual and individualism. Therefore, every individual who supports Sokak Edebiyatı can come in to conflict, every member can be involved in writing opposing ideas which can be published in the same publication. Sokak Edebiyatı believes in the beauty of diversity; without trying to impose ideas on each other, we can work this out all together instead of destroying different point of view. We continuously discuss our issues, and sometimes our opinions stand apart, but every one of us is aware of we are lonely, very lonely... Sokak Edebiyatı is not more than a madhouse for lonely and desolated people; a house for army of the insane. And instead of accepting treatment, it only tries to keep its insanity and abnormality level just right in a genuine manner.

- Sokak Edebiyatı acts based on the DIY movement. DIY means "do it yourself" as opposed to "non-profit" which has been confused by some super intelligent friends living in our country. We would like to remind to our ultra intelligent alien friends who ask "from where the fanzine idea popped out, what happened to DIY?", Crass is an independent record label that advocates the DIY movement. We hope our friends do not think that the band worked at different jobs with no gain and kept making music. We recommend, to those walking around with their ready-made outfits nowadays, to cut off bullshitting about DIY. We would like to remind that some people in 70s produced their own jewelry and accessories, sewed their own clothes, they produced everything by themselves as much as possible.

- Sokak Edebiyatı is inspired by Crass movement in the 1970s. In their autobiographies Crass says "There is no them and us, there is only you and me. ......... We need to find the 'self' that can truly be the authority that it is".

Yazan (written by): Girdap Unthatow :iconunthatow:
Düzenleyen (edited by): Cenin von Catlien :iconselfregion:
Çeviren (translated by): kozmonot (Deniz Pelin Songur) :iconelectrosoundz:
Image details
Image size
1600x2222px 4.37 MB
Published:
© 2009 - 2021 selfregion
Comments63
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Pr-Vodkakoff's avatar
All-Transistor's avatar
danse macabre for the new nillenium
aasia-loves-pink's avatar
KuduzCivciv's avatar
Usta bu çalışmayı nerde kullandın ya? Girdap'tan hiç böyle bişey görmedimdi... İlginç ve sü;per. Ellerine sağlık
onure's avatar
Çalismalarin çok farkli, çok tuhaf, yani olumlu anlamda, etkilendim. Yazdiklarini da okudum, demek ki yalniz degilmisim. Linkler için de tesekkürler. Hasta la victoria siempre.
ARBALSINI's avatar
sinistro!

and very good work!
Holyanger's avatar
I really love you art...your mind..
dragan6's avatar
wow this is great,,,!!!!!!!!!!!
marloma's avatar
this is amazing!
cheers,anne :silentkitty: :ufo: :bounce:
GhostCity's avatar
very nice! I make also a fanzine with some friend about anarchopunk/crust and politic... we will scan it and put it on internet when we will have some free times ;)
And your "style" get better and better I think... It remember me sometimes the art of nick blinko from "Rudimentary Peni"
[link]
Cho-Lee's avatar
Wow! This is so beautiful °-°
StrafingRunAlex's avatar
who is the person in the center? i see her (?) in a lot of your drawings
PolkoCake's avatar
zaradei's avatar
Wow, such a powerful and impressive picture!!!
777zibb's avatar
I really like the composition of this :)
kaysyn's avatar
Eunexene's avatar
Amazing!!!!!!!!!!!!!!!!
fatihsen's avatar
super yine yine yine
PaperTales's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In