selfregion's avatar

selfregion

Cenin von Catlien
2.1K
Watchers
431 Deviations
184.2K
Pageviews
Mysteriousworld1604
TiHKAL96
Ozlemggg
chanlerbrew
alex0465
FeCCHi-FReYa
TereseMarshall
KeaShip
CleanLotus
hyrxah
KatieSmatie86
MaliceNWndrlnd
negative-creeq-art
Orpheus038
GRIME-GOA
psycheone
monstruosity
GiankarloRobelo
MythDreams
The-Deviant-Daily
Meridiann
materialismo
ingrate
ocelotka
tozhma
Iamnotreallyinspired
Sourlive

Deviation Spotlight

Ex Nihilo by selfregion, visual art

Deviation Spotlight

Nemesis by selfregion, visual art

Artist // Professional // Traditional Art
Badges
Ninja Llama: Llamas are awesome! (518)
Delicious Cake: My, that's a delicious cake (1)
My Bio
:bulletblack: Info about Cenin in English :bulletblack: Cenin hakkında Türkçe bilgi * :bulletblack:

:bulletblack::bulletblack::bulletblack: Cenin von Catlien a.k.a. Burcu Corbaci (ENG) :bulletblack::bulletblack::bulletblack:
Cenin (pronounce as Jeanine) is an autodidactic, self-taught, intuitive, visionary artist since 2005. She lives and creates in mind, womb, tomb and Istanbul. Cenin, her alter ego, means "fetus" in English. She studies the appearances or phenomena of the psyche - the various appearances and manifestations and forms that the psyche produces - and understood them with a depth of insight, then she reflects in her own image. Art for Cenin is a direct method of accessing the collective unconscious. She uses art to bring forward messages from her own personal unconscious using universal archetypes, symbols, subliminal messages, forms, colors, meshed with her personal - complex - iconographic - visual vocabulary. As featured in the book Imagine The Imagination-New Visions of Surrealism, she is also one of the 100 contemporary surrealist artists of our time. Her symbols do call up unconscious memories and infantile anxieties, but they also disclose a reality that never existed before and a need of self-reparation. So while her symbols do have a psychotic regressive side, they also have a progressive side. It is a progressive revelation of a universal structure that goes beyond the individual personal experience. Cenin’s works concerns self alienation & actualization, the psychic state of infant hero, the after-effects of a child’s separation from the mother through birth, the feelings of death - despair melancholy, unfulfilled feminine idenitity, inner images of wounded mother & child, being unable to speak, traumatic feelings of being born, life vs. death instinct, alienation, self destruction & reparation, sacrificial infant/fetus gods, divine child, lost & found reality, layers of consciousness, dramatization of simulations, infantile anxiety, Jungian archetypal symbolism, gnosticism, occultism, juxtaposition of depressive and manic, mental interconnectivity...

:bulletblack: A review about Cenin's art by Nicholas Anema :bulletblack:
"Cenin's paintings resonate spiritually with anyone who has the privilege to view them. Her paintings, in my opinion as a vast phantasmogoria of sublimity that will send your brain into religious ecstasy. Her paintings are also very rebellious in tone – she's perhaps the most revolutionary visionary painter since William Blake. And you can definitely hear echoed throughout her paintings the William Blake poem, the beginning of a Little Girl Lost: “Children of a future age, reading this indignant page, know that in a former time, love sweet love was deemed a crime.” And I think that future generations will look upon her paintings and basically get the same message. Love is still deemed a crime, which is perhaps where the politics come in. Freud has frequently been combined with Karl Marx, but Cenin presents perhaps a more potent combination of C.G. Jung and Karl Marx. You know, basically we're not only alienated from our libido because of capitalism, but we're also alienated from our collective unconsciousness. And really her paintings serve as an impetus to allow for those repressed psychic elements to flourish and bloom. Her paintings really serve the same function as water does with plants. I mean they heal. But, as she said, they don't only heal, they also serve to reveal, as she said: “a universal structure that goes beyond the individual personal experience.” And also a lot like William Blake, she paints from innocence instead of experience. She is one of the greatest outsider artists of all time. Her paintings are very truthful and authentic – which is unlike most art these days, which, as Ezra Pound said: “they're not made to live with and to endure, but to sell and sell quickly.” Which is – frankly a tragedy. But, anyways, yeah, she's one of the greatest painters who's ever lived and I think history will place her alongside people like Salvador Dali, or Rene Magritte, or Leonora Carrington, or Remedios Varo."

Nicholas Anema

:bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack:

:bulletblack::bulletblack::bulletblack: Cenin von Catlien a.k.a. Burcu Corbaci (TR) :bulletblack::bulletblack::bulletblack:
Cenin 2005 yılından bu yana otodidakt, kendi kendini yetiştirmiş, sezgisel, hayalci bir sanatçı. Yaşadığı ve yarattığı yer zihin, rahim, mezar ve İstanbul. ‘Öteki ben’i ‘Cenin’ ile psişenin görünümlerini ve fenomenlerini – psişenin ürettiği çeşitli görünümleri, dışavurumları ve formları – inceliyor ve içgörüsünün derinliklerinde onları kavrıyor, ardından kendi görüntüsünde yansıtıyor. Cenin için sanat, doğrudan kolektif bilinçdışına erişebilmenin bir yolu. Sanatı, kişisel – karmaşık – ikonografik – görsel hazinesi ile kaynaştırdığı evrensel arketipler, semboller, alt algısal mesajlar, formlar ve renkler aracılığıyla kendi bilinçaltındaki mesajları gün yüzüne çıkarmak için kullanıyor. Imagine The Imagination-New Visions of Surrealism (Hayal Gücünü Hayal Etmek-Sürrealizmin Yeni Vizyonları) kitabında yayınlandığı üzere Cenin aynı zamanda, günümüzün 100 çağdaş sürrealist sanatçısından biri. Sembolleri, bilinçaltı hatıralarını ve bebeklik dönemine ait kaygıları canlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda şimdiye dek var olmamış bir gerçekliğin kapılarını aralıyor, kendi kendini iyileştirme ihtiyacını açığa vuruyor. Böyle olunca, psikotik olarak regresif bir yönü bulunan sembolleri, aynı zamanda progresif bir nitelik de kazanıyor. Bu, bireyin kişisel deneyiminin ötesinde evrensel bir yapının gelişerek, ilerleyerek açığa çıkışı. Kendini ötekileştirme, kendini gerçekleştirme, bebek kahramanın psişik hali, bir çocuğun doğumla annesinden ayrılışının artçı etkileri, ölüm-umutsuzluk-melankoli hisleri, tamamlanmayan kadın kimliği, yaralı anne ve çocuğun içsel yansımaları, konuşamamak, doğmanın getirdiği travmatik hisler, yaşam- ölüm içgüdüsü, yabancılaşma, özyıkım ve özsağaltım, adak olarak bebek/fetüs tanrı, kutsal çocuk, kaybedilen ve keşfedilen gerçeklik, bilincin katmanları, simülasyonların dramatize edilişi, bebeklikle ilintili kaygılar, Jung’un arketip simgeciliği, gnostisizm, okültizm, depresif ve maniğin dirsek teması, zihinsel bağlantısallık Cenin’in sanat eserlerinde işlediği temalar arasında.

:bulletblack: Cenin'in sanatı hakkında bir değerlendirme - Nicholas Anema yazdı :bulletblack:
"Cenin’in resimleri, onları görme ayrıcalığına sahip herkeste spritüel bir yankı uyandıracak. Resimleri, kanaatimce, dimağınızda dinsel bir esrime yaratacak yücelikte muazzam bir fantazmagori. Resimlerinde oldukça isyankâr bir ton da var - Cenin muhtemelen William Blake’den bu güne var olan en devrimci, vizyoner ressam. Resimlerine bakınırken William Blake’in şiiri, A Little Girl Lost’un ilk mısralarının yankılarını duymamanız elde değil: “Gelecekte bir zamanın çocukları, okurken bu içerlemiş sayfayı, evvelki bir zamanda aşk, tatlı aşk, bir suç sayılırdı”. Bence gelecek nesiller de onun resimlerine bakarken, özünde aynı mesajı alacaklar. Aşk halen bir suç kabul ediliyor, muhtemelen politikanın devreye girdiği nokta da bu. Freud çoğu zaman Karl Marx ile birlikte anılıyor, ancak Cenin herhalde C. G. Jung ve Karl Marx’ın daha güçlü bir birleşimi. Libidomuza yabancılaşmamızın sebebi yalnızca kapitalizm değil, aynı zamanda kolektif bilinçdışından uzaklaşmamız. Cenin’in resimleri ise, bastırılan bu psişik unsurların filizlenerek serpilmesine imkân tanıyan bir ivme. Resimleri hakikaten de, suyun bitkilere etkisiyle aynı; iyileştiren bir yanı var. Kendisinin ‘bireyin kişisel deneyiminin ötesindeki evrensel bir yapı’ olarak ifade ettiği üzere, iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda açığa vuruyor. Yine William Blake’e son derece benzer şekilde Cenin, deneyimden ziyade masumiyet duygusunu aktarıyor. O, tüm zamanların en büyük outsider sanatçılarından biri. Resimleri, günümüzde gördüğümüz – Ezra Pound’un da dediği gibi ‘kalıcı olmak, geleceğe intikal etmek için değil, (daha doğrusu trajik bir şekilde) satılmak için, hem de bir an önce satılmak için’ yaratılan çoğu sanat eserinden farklı. İçten ve otantik. Kısacası, Cenin gelmiş geçmiş en büyük ressamlardan biri ve tarihte Salvador Dali, Rene Magritte, Leonora Carrington ya da Remedios Varo gibi insanların yanındaki yerini alacak."

Nicholas Anema

:bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack:

:bulletblack::bulletblack::bulletblack: Exhibitions :bulletblack::bulletblack::bulletblack:

2015 - ''Amarcord'' group exhibition 25th Artist International Istanbul Art Fair, Istanbul, Turkey (November 7 - 15)

2015 - START ‘Art within Reach’ vol.III group show, C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (June 4 - July 11)

2014 - "Contemporary Istanbul Art Fair" with C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (November 13-16).

2014 - ''Assemblage'' group show, C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (August 20 - September 20)

2014 - "Prosthetic Memory" solo exhibition, C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (February 6-28).

2014 - "Contemporary Istanbul Art Fair" with C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (November 13-16).

2014 - ''Assemblage'' group exhibition, C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (August 20 - September 20)

2014 - "Prosthetic Memory" solo exhibition, C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (February 6-28).

2013 - "Contemporary Istanbul Art Fair" with C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (November 7-10).

2013 - "Scope International Contemporary Art Fair" with C.A.M. Gallery at Basel, Switzerland (June 10-16, 2013).

2013 - "On Paper" six person group exhibition at C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (February 07 - March 23, 2013).

2012 - "Fresh" three person group exhibition at C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (June 07 - July 12, 2012).

2011 – “Drawing Connections” group exhibition at the Siena Art Institute in Siena, Italy (September 24 - October 28, 2011). The piece included in the collection of the Siena Art Institute library.

2010 – "I am Abnormal II" group exibition in Abnormals Gallery Berlin, Germany (11.12.2010) and Abnormals Gallery Poznan, Poland (22.01.2011).

2010 – Selected artist for the “History of Art of the XX and XXI centuries” project (permanent collection of the museum) in MAC - Museu de Arte Contemporânea de Senhor do Bonfim, Bahia, Brazil (Contemporary Art Museum of the city-Senhor do Bonfim).

2008 - !f Istanbul International Independent Film Festival "I dream of the films that haven’t been made yet" group exhibition organised in collaboration with Gallery X-Ist in Istanbul, Turkey.

:bulletblack::bulletblack::bulletblack: Cenin on internet :bulletblack::bulletblack::bulletblack:
:bulletblack: Cenin Facebook Fan Page: www.facebook.com/CeninArt
:bulletblack: Cenin Twitter: twitter.com/ceninvoncatlien
:bulletblack: Cenin Instagram: instagram.com/ceninvoncatlien
:bulletblack: Cenin Linkedin: www.linkedin.com/in/ceninvonca…
:bulletblack: Cenin Facebook Profile: www.facebook.com/ceninvoncatli…


E-Mail: burcu.corbaci@gmail.com

Favourite Movies
http://www.kubrick2001.com/
Favourite Games
Heroes of Might & Magic
Favourite Gaming Platform
Stream of Consciousness & Takeshi's Castle
Tools of the Trade
Autodidactic, self-taught, raw, found, visionary.
Other Interests
Subcultures, ArtBrut, HorrorVacui, Steampunk, Haiga, Outsider, Raw, Inner, Found, Stray Animals

zhahahzhhahah

0 min read
If you want to see the inspirations behind Cenin, please visit Cenin on facebook everyday: http://www.facebook.com/CeninArt :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: c  e n i n interview/roportaj @ Monarch Daily: http://www.monarchdaily.com/2013/04/23/cenin/ "Scratch below the surface of society, and you will always find a strong fascination with morbidity. While it may have become more obvious lately with the popularity of the supernatural in mainstream culture, even a casual flip through the Christian bible reveals multi-headed monsters, skin-melting diseases, women made of stars, and threats to
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Contemporary Istanbul / Representations of woman at this year's art fair by Tara Pahari http://www.ultravie.co.uk/blog/2013/11/21/contemporary-istanbul-representations-of-woman-at-this-years-art-fair/ :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: C E N İ N @ Contemporary Istanbul http://www.contemporaryistanbul.com/ 7-10 November 2013. Booth LK403 with C.A.M. Gallery http://camgaleri.com/en/ Cenin poster for the fair: http://selfregion.deviantart.com/art/Contemporary-Istanbul-2013-Istanbul-Turkey-411280211 Contemporary Istanbul is the leading international art fair in Turkey and brings both local
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
C E N İ N @ Contemporary Istanbul http://www.contemporaryistanbul.com/ 7-10 November 2013. Booth LK403 with C.A.M. Gallery http://camgaleri.com/en/ Cenin poster for the fair: http://selfregion.deviantart.com/art/Contemporary-Istanbul-2013-Istanbul-Turkey-411280211 Contemporary Istanbul is the leading international art fair in Turkey and brings both local and international focus to the dynamic art scene in Turkey's vibrant metropolis every November.Featuring 96 galleries from 21 countries with outstanding works by more than 650 international and Turkish artists, the eighth edition of fair will be the largest event to date. :bulletblack
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In

Profile Comments 17.3K

Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In

I really appreciated this rich, surreal space with a taste of experience. Where everything is super realistic, where intriguing scenes circulate. A veritable exhibition of genres and styles as rich as each other. Unbridled imagination, superrealism, surreal quality, excellent director, I love it!

2021 Psychic reconstruction
I love your style! Great gallery :-D
Your art reminds me of someone I loved and lost.
Then found again among your characters.
Amazing gallery.
cenin your shit is so dope, have you ever been to the Burning  Man festival in the United States? You would probably like it.
hey, thank you for the watch ^^
sweet avatar! ;D