Shop Forum More Submit  Join Login
About Traditional Art / Professional CENİNFemale/Turkey Recent Activity
Deviant for 12 Years
Needs Core Membership
Statistics 532 Deviations 48,641 Comments 177,973 Pageviews
×

Newest Deviations

cenin by selfregion cenin :iconselfregion:selfregion 48 5 Frankeden in New Balance shop at Zorlu Center by selfregion Frankeden in New Balance shop at Zorlu Center :iconselfregion:selfregion 26 4 Cenin is winner @ Artkolik by selfregion Cenin is winner @ Artkolik :iconselfregion:selfregion 4 2 Contemporary Istanbul 2013 - Istanbul, Turkey by selfregion Contemporary Istanbul 2013 - Istanbul, Turkey :iconselfregion:selfregion 10 0 Contemporary Istanbul 2013 - Istanbul, Turkey by selfregion Contemporary Istanbul 2013 - Istanbul, Turkey :iconselfregion:selfregion 5 1 Contemporary Istanbul 2013 - Istanbul, Turkey by selfregion Contemporary Istanbul 2013 - Istanbul, Turkey :iconselfregion:selfregion 5 4 Ex Nihilo - detail 8 by selfregion Ex Nihilo - detail 8 :iconselfregion:selfregion 23 3 Ex Nihilo - detail 7 by selfregion Ex Nihilo - detail 7 :iconselfregion:selfregion 15 0 Ex Nihilo - detail 6 by selfregion Ex Nihilo - detail 6 :iconselfregion:selfregion 8 0 Ex Nihilo - detail 5 by selfregion Ex Nihilo - detail 5 :iconselfregion:selfregion 12 1 Ex Nihilo - detail 4 by selfregion Ex Nihilo - detail 4 :iconselfregion:selfregion 9 1 Ex Nihilo - detail 3 by selfregion Ex Nihilo - detail 3 :iconselfregion:selfregion 14 0 Ex Nihilo - detail 2 by selfregion Ex Nihilo - detail 2 :iconselfregion:selfregion 11 0 Ex Nihilo - detail 1 by selfregion Ex Nihilo - detail 1 :iconselfregion:selfregion 13 0 Ex Nihilo by selfregion Ex Nihilo :iconselfregion:selfregion 60 11 The Truth Seeker - detail 14 by selfregion The Truth Seeker - detail 14 :iconselfregion:selfregion 9 2

Activity


If you want to see the inspirations behind Cenin, please visit Cenin on facebook everyday: www.facebook.com/CeninArt

:bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack:

c  e n i n interview/roportaj @ Monarch Daily: www.monarchdaily.com/2013/04/2…

"Scratch below the surface of society, and you will always find a strong fascination with morbidity. While it may have become more obvious lately with the popularity of the supernatural in mainstream culture, even a casual flip through the Christian bible reveals multi-headed monsters, skin-melting diseases, women made of stars, and threats to split babies in half. Turkish artist Cenín celebrates this dark human tradition, creating gorgeous studies of the fantastical throughout her repertoire. By mixing a childlike playfulness and grim absurdity, Cenín invites her audience to explore the inner-depths of their minds." 

Röportajın Türkçesi:
Bazı sembolleri ve konuları çalışmalarınızda sıkça kullandığınızı görüyoruz, bunun ideolojik bir arka planı mı var?:
Cenin için yaşamın sırrını görmek ve onu yaratmak esastır. Onun dünyası, sezginin hâkimiyeti üzerine kurulmuştur. Materyal dünya ile gizli dünyanın "buluştuğu" yerde bulunan Cenin, sanatı duyu ötesi, ölüm sonrası ve doğum öncesi ile temas kurma vasıtası olarak algılamaktadırlar. O, kadim bir varlık olarak, bu dünyadaki serüveninin başlangıcından itibaren deneyimlerini farklı sembollerle ifade etmiştir. Evrensel mirasa ait olan ve bilinçdışında/duyu ötesinde saklanan bu ortak semboller, birer yankı, işaret ve telkindir. Cenin, gizli anlamların yerine geçerek, gizli dünyalara götüren bir kılavuzdur aslında.

Sizin için "ölüm" nedir? Hiç ölüme yakın bir deneyim yaşadınız mı?:
Her yaşamın, her varoluşun, sınamalar, doğmalar, ölmeler ve dirilmelerden ibaret olduğunu bilmekle birlikte ölüm de doğum da birer sorudur benim için.

Sanatınızda insanların ve hayvanların bağlantısı nedir?:
Cenin için bütün hayvanlar ve bitkiler bir arkadaş, bir kardeş, bir yoldaş, bir koruyucu, bir ailedir.

Bize, bugüne kadar okuduğunuz en ilham verici kitaplarından bir tanesini önerir misiniz?:
The End of Art by Donald Kuspit, Billions and Billions by Carl Sagan, Frankenstein by Mary Shelly and all books from J. Baudrillard, C.G. Jung, E. Fromm, Z. Bauman...

:bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack:

Cenin interview on Today's Zaman with Ahsen Utku. www.todayszaman.com/news-28450…

"I aim to hide while revealing and reveal while hiding," says Cenin. "My works seem to express a lot, while they actually hide many details in the meantime. And I'm also influenced by the state of limbo between a person's dark and light side; no one can hover between the two for a long period of time, and that reflects the subconscious. I also feel that my works are small parts of one huge artwork, and even I myself wonder about what will come next."

"I have an illustrative style and I don't see myself as a part of the tradition of painting. I use oil paints only as a means to convey my message. But apart from that, the fetus [a theme in Cenin's work] sees the world from 360 degrees, and I feel that it has a grasp of everything going on in the world and that it conveys messages to humanity, from a place everybody was once a part of, or will become a part of after death. It's actually a character that I created to face the realities that people are not aware of."

:bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack:

Cenin interview with Lorena Reyes for Anormalmag - in Spanish. www.anormalmag.cl/entrevistas/… Read in English translation below.
Lorena Reyes'le Anormalmag için Cenin röportajı - İspanyolca. www.anormalmag.cl/entrevistas/… Türkçe çevirisi aşağıda. 
:bulletblack: :bulletblack: :bulletblack:
Cenin: "Art makes visible the things that are impossible in real life."
1-) Cenin, when did you first get interested in art? Do you have some memory in your childhood about your passion for the grotesque aesthetics?
I work on visual arts, in a real sense, since 2005. But I am interested in spectacular things since childhood. When we were in Rhodes with my family, while I was about 5 years old, we visited some churches. I remember that I was fascinated by the designs of the churches and statues in them. They made huge impacts on me. I am still under the influence of them.

2-) What´s the most fascinating thing about painting and drawing for you?
I guess it makes visible the things that are impossible in real life. We can put together the elements visually which will never come together. In addition, we can create an enchanting atmosphere provided by the illusions of the paint.

3.) Who or what inspires you in your personal life and work and what message do you want to communicate in your proposals?
I am impressed by my family, my cats Sumo and Pagan, all the animals and the people who can be honest and direct in relationships. Though I live a very isolated life... Via Cenin, I am sending some selected subconscious messages to the souls of people by my art. Thus I aim to create an existential difference on them.

4.) How would you describe your style? What ideas you try to explore in your work?
I have a poster looking style with illustratively and symbolically speaking. I do not behave as if there is no death like imposed by the postmodern way of life. The togetherness of life with death, the meaninglessness of existence, oscillating between dark and light, the universal and common layers of our reality are the things that I present in my art.

5.) What do you like about the macabre art? Do you feel it's a kind of beauty uncomprehend?
It's like a regression into early childhood to me… Both expressionistic and surrealistic… It has an existential depth which makes this in a very magnificent way.

6.) Your art is very surreal-what is the last dream that you can remember?
I used to write a dream journal ... I programmed myself to wake up in a dream for write everything I could remember; now, I do art to do that.

7.) Can you tell us details about: "The Apostle of Truth"
Basically it describes the longing for the matriarchal era... The world drifted to extinction because of the patriarchal structure.

8.) Which of your projects has given you more satisfaction? Do you have a favorite piece?
I love all of my work. I've spent a lot of labor for all, mentally, spiritually and physically.

9.) What are your future plans? Are you working on any particular projects right now?
My primary aim is to reach more people with my art... I work hard and I work a lot... I have already started a new work immediately.

:bulletblack: :bulletblack: :bulletblack:
Cenin "Sanat, gerçek hayatta imkansız görünen şeyleri görünür kılar."

1-) Cenin, sanatla ilk ne zaman ilgilenmeye başladın? Grotesk estetiğe olan tutkunla ilgili olarak çocukluğuna dair hatırladığın bir anı var mı? 
Görsel sanatlarla, gerçek anlamda, 2005 yılından beri uğraşıyorum. Ama görkemli şeylere çocukluğumdan beri ilgi duyuyorum. 5 yaşımdayken Rodos'ta kiliseleri dolaşıyorduk. Kiliselerin tasarımının, içerideki heykellerin beni çok etkilediğini hatırlıyorum. Adeta büyülenmiştim. Uzun bir süre de etkisinden kurtulamamıştım.

2-) Sanatla ilgili en muhteşem şey nedir senin için? 
Gerçek hayatta imkansız olan şeyleri görünür kılması sanırım. Resimle asla bir araya gelmeyecek unsurları bir araya getirebiliriz. Ayrıca boyanın sağladığı illüzyonla büyüleyici bir atmosfer yaratabiliriz.

3.) Özel hayatında seni kim ve ne en çok etkiliyor? Sanatsal önermende ilettiğin mesaj nedir? 
Ailemden, kedilerim Pagan ve Sumo'dan, bütün hayvanlardan, içten ve dolaysız ilişki kurabilen tüm insanlardan etkileniyorum. Gerçi çok izole bir yaşam sürdürüyorum ama… Sanatım yoluyla, Cenin vasıtasıyla, insanların ruhlarına, bilinçaltlarına seçilmiş bazı mesajlar gönderiyorum. Böylece onlarda varoluşsal bir farklılık yaratmayı amaçlıyorum.

4.) Stilini nasıl tanımlarsın? Çalışmalarında ne anlatmayı amaçlıyorsun?
İllüstratif, sembollerle konuşan, postervari bir stile sahibim. Postmodern hayatın dayattığı şekilde ölüm yokmuş gibi davranmıyorum. Aksine yaşamın ölümle birlikte varolduğunu, varoluşumuzun anlamsızlığını, aydınlık ve karanlık arasında salınmayı, evrensel ve ortak gerçekliğimizin katmanlarını ortaya çıkarıyorum.

5.) Ürkütücü sanatta hoşuna giden ne? Anlaşılamamış bir güzellik olduğunu düşünüyor musun?
Benim için çocukluğa geri dönmek gibi… Hem dışavurumcu, hem de gerçeküstü… Varoluşsal bir derinliğe sahip ve elbette bunu çok görkemli bir biçimde yapıyor. 

6.) Sanatın çok gerçeküstü, hatırladığın son rüyayı anlatır mısın?
Eskiden rüya günlüğü tutardım… Kendimi programlamıştım, rüya gördüğüm an yanı başımdaki deftere yazıyordum, ama artık resim yapıyorum. 

7.) "The Apostle of Truth" "Gerçeğin Havarisi" isimli çalışmandan bahseder misin?
Temelde anaerkil döneme olan özlemi anlatıyor… Ataerkil düzenle dünya yokoluşa sürüklendi çünkü.

8.) Hangi çalışmaların daha çok hoşuna gidiyor? En çok sevdiğin hangisi? 
Bütün çalışmalarımı çok seviyorum. Zihinsel, ruhsal ve fiziksel olarak hepsi için çok emek harcadım. 

9.) Geleceğe dair planların neler? Şu an belirli bir proje üzerine çalışıyor musun?
Sanatımı daha çok insana ulaştırmak… Çok ve disiplinli çalışırım, elbette hemen yeni bir esere başladım bile.

:bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack:

:bulletblack: E-Mail: burcu.corbaci@gmail.com

:bulletblack: Cenin Facebook Fan Page: www.facebook.com/pages/CENIN/6…
:bulletblack: Cenin Twitter: twitter.com/#!/ceninvoncatlien
:bulletblack: Cenin Instagram: instagram.com/ceninvoncatlien
:bulletblack: Cenin Linkedin: www.linkedin.com/in/ceninvonca…

:bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack:

Cenin artworks - music by 100 Names "trust yourself" www.youtube.com/watch?v=G9C1lc…

:bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack: :bulletblack:

In the realms of the unreal facebook: www.facebook.com/pages/In-the-…

Henry Darger facebook: www.facebook.com/pages/Henry-D…

Henry Darger - In the Realms of the Unreal (1/6) Sub www.youtube.com/watch?v=9DL_Ao…

Henry Darger - In the Realms of the Unreal (2/6) Sub www.youtube.com/watch?v=TYvAD1…

Henry Darger - In the Realms of the Unreal (3/6) Sub www.youtube.com/watch?v=K0FRdT…

Henry Darger - In the Realms of the Unreal (4/6) Sub www.youtube.com/watch?v=wWw-Ef…

Henry Darger - In the Realms of the Unreal (5/6) Sub www.youtube.com/watch?v=ELHXoE…

Henry Darger - In the Realms of the Unreal (6/6) Sub www.youtube.com/watch?v=RL005S…

:iconnegoist: :iconthe-surreal-arts: :iconiiaaproject:

deviantID

selfregion's Profile Picture
selfregion
CENİN
Artist | Professional | Traditional Art
Turkey
:bulletblack: Info about Cenin in English :bulletblack: Cenin hakkında Türkçe bilgi * :bulletblack:

:bulletblack::bulletblack::bulletblack: Cenin von Catlien a.k.a. Burcu Corbaci (ENG) :bulletblack::bulletblack::bulletblack:
Cenin (pronounce as Jeanine) is an autodidactic, self-taught, intuitive, visionary artist since 2005. She lives and creates in mind, womb, tomb and Istanbul. Cenin, her alter ego, means "fetus" in English. She studies the appearances or phenomena of the psyche - the various appearances and manifestations and forms that the psyche produces - and understood them with a depth of insight, then she reflects in her own image. Art for Cenin is a direct method of accessing the collective unconscious. She uses art to bring forward messages from her own personal unconscious using universal archetypes, symbols, subliminal messages, forms, colors, meshed with her personal - complex - iconographic - visual vocabulary. As featured in the book Imagine The Imagination-New Visions of Surrealism, she is also one of the 100 contemporary surrealist artists of our time. Her symbols do call up unconscious memories and infantile anxieties, but they also disclose a reality that never existed before and a need of self-reparation. So while her symbols do have a psychotic regressive side, they also have a progressive side. It is a progressive revelation of a universal structure that goes beyond the individual personal experience. Cenin’s works concerns self alienation & actualization, the psychic state of infant hero, the after-effects of a child’s separation from the mother through birth, the feelings of death - despair melancholy, unfulfilled feminine idenitity, inner images of wounded mother & child, being unable to speak, traumatic feelings of being born, life vs. death instinct, alienation, self destruction & reparation, sacrificial infant/fetus gods, divine child, lost & found reality, layers of consciousness, dramatization of simulations, infantile anxiety, Jungian archetypal symbolism, gnosticism, occultism, juxtaposition of depressive and manic, mental interconnectivity...

:bulletblack: A review about Cenin's art by Nicholas Anema :bulletblack:
"Cenin's paintings resonate spiritually with anyone who has the privilege to view them. Her paintings, in my opinion as a vast phantasmogoria of sublimity that will send your brain into religious ecstasy. Her paintings are also very rebellious in tone – she's perhaps the most revolutionary visionary painter since William Blake. And you can definitely hear echoed throughout her paintings the William Blake poem, the beginning of a Little Girl Lost: “Children of a future age, reading this indignant page, know that in a former time, love sweet love was deemed a crime.” And I think that future generations will look upon her paintings and basically get the same message. Love is still deemed a crime, which is perhaps where the politics come in. Freud has frequently been combined with Karl Marx, but Cenin presents perhaps a more potent combination of C.G. Jung and Karl Marx. You know, basically we're not only alienated from our libido because of capitalism, but we're also alienated from our collective unconsciousness. And really her paintings serve as an impetus to allow for those repressed psychic elements to flourish and bloom. Her paintings really serve the same function as water does with plants. I mean they heal. But, as she said, they don't only heal, they also serve to reveal, as she said: “a universal structure that goes beyond the individual personal experience.” And also a lot like William Blake, she paints from innocence instead of experience. She is one of the greatest outsider artists of all time. Her paintings are very truthful and authentic – which is unlike most art these days, which, as Ezra Pound said: “they're not made to live with and to endure, but to sell and sell quickly.” Which is – frankly a tragedy. But, anyways, yeah, she's one of the greatest painters who's ever lived and I think history will place her alongside people like Salvador Dali, or Rene Magritte, or Leonora Carrington, or Remedios Varo."

Nicholas Anema

:bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack:

:bulletblack::bulletblack::bulletblack: Cenin von Catlien a.k.a. Burcu Corbaci (TR) :bulletblack::bulletblack::bulletblack:
Cenin 2005 yılından bu yana otodidakt, kendi kendini yetiştirmiş, sezgisel, hayalci bir sanatçı. Yaşadığı ve yarattığı yer zihin, rahim, mezar ve İstanbul. ‘Öteki ben’i ‘Cenin’ ile psişenin görünümlerini ve fenomenlerini – psişenin ürettiği çeşitli görünümleri, dışavurumları ve formları – inceliyor ve içgörüsünün derinliklerinde onları kavrıyor, ardından kendi görüntüsünde yansıtıyor. Cenin için sanat, doğrudan kolektif bilinçdışına erişebilmenin bir yolu. Sanatı, kişisel – karmaşık – ikonografik – görsel hazinesi ile kaynaştırdığı evrensel arketipler, semboller, alt algısal mesajlar, formlar ve renkler aracılığıyla kendi bilinçaltındaki mesajları gün yüzüne çıkarmak için kullanıyor. Imagine The Imagination-New Visions of Surrealism (Hayal Gücünü Hayal Etmek-Sürrealizmin Yeni Vizyonları) kitabında yayınlandığı üzere Cenin aynı zamanda, günümüzün 100 çağdaş sürrealist sanatçısından biri. Sembolleri, bilinçaltı hatıralarını ve bebeklik dönemine ait kaygıları canlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda şimdiye dek var olmamış bir gerçekliğin kapılarını aralıyor, kendi kendini iyileştirme ihtiyacını açığa vuruyor. Böyle olunca, psikotik olarak regresif bir yönü bulunan sembolleri, aynı zamanda progresif bir nitelik de kazanıyor. Bu, bireyin kişisel deneyiminin ötesinde evrensel bir yapının gelişerek, ilerleyerek açığa çıkışı. Kendini ötekileştirme, kendini gerçekleştirme, bebek kahramanın psişik hali, bir çocuğun doğumla annesinden ayrılışının artçı etkileri, ölüm-umutsuzluk-melankoli hisleri, tamamlanmayan kadın kimliği, yaralı anne ve çocuğun içsel yansımaları, konuşamamak, doğmanın getirdiği travmatik hisler, yaşam- ölüm içgüdüsü, yabancılaşma, özyıkım ve özsağaltım, adak olarak bebek/fetüs tanrı, kutsal çocuk, kaybedilen ve keşfedilen gerçeklik, bilincin katmanları, simülasyonların dramatize edilişi, bebeklikle ilintili kaygılar, Jung’un arketip simgeciliği, gnostisizm, okültizm, depresif ve maniğin dirsek teması, zihinsel bağlantısallık Cenin’in sanat eserlerinde işlediği temalar arasında.

:bulletblack: Cenin'in sanatı hakkında bir değerlendirme - Nicholas Anema yazdı :bulletblack:
"Cenin’in resimleri, onları görme ayrıcalığına sahip herkeste spritüel bir yankı uyandıracak. Resimleri, kanaatimce, dimağınızda dinsel bir esrime yaratacak yücelikte muazzam bir fantazmagori. Resimlerinde oldukça isyankâr bir ton da var - Cenin muhtemelen William Blake’den bu güne var olan en devrimci, vizyoner ressam. Resimlerine bakınırken William Blake’in şiiri, A Little Girl Lost’un ilk mısralarının yankılarını duymamanız elde değil: “Gelecekte bir zamanın çocukları, okurken bu içerlemiş sayfayı, evvelki bir zamanda aşk, tatlı aşk, bir suç sayılırdı”. Bence gelecek nesiller de onun resimlerine bakarken, özünde aynı mesajı alacaklar. Aşk halen bir suç kabul ediliyor, muhtemelen politikanın devreye girdiği nokta da bu. Freud çoğu zaman Karl Marx ile birlikte anılıyor, ancak Cenin herhalde C. G. Jung ve Karl Marx’ın daha güçlü bir birleşimi. Libidomuza yabancılaşmamızın sebebi yalnızca kapitalizm değil, aynı zamanda kolektif bilinçdışından uzaklaşmamız. Cenin’in resimleri ise, bastırılan bu psişik unsurların filizlenerek serpilmesine imkân tanıyan bir ivme. Resimleri hakikaten de, suyun bitkilere etkisiyle aynı; iyileştiren bir yanı var. Kendisinin ‘bireyin kişisel deneyiminin ötesindeki evrensel bir yapı’ olarak ifade ettiği üzere, iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda açığa vuruyor. Yine William Blake’e son derece benzer şekilde Cenin, deneyimden ziyade masumiyet duygusunu aktarıyor. O, tüm zamanların en büyük outsider sanatçılarından biri. Resimleri, günümüzde gördüğümüz – Ezra Pound’un da dediği gibi ‘kalıcı olmak, geleceğe intikal etmek için değil, (daha doğrusu trajik bir şekilde) satılmak için, hem de bir an önce satılmak için’ yaratılan çoğu sanat eserinden farklı. İçten ve otantik. Kısacası, Cenin gelmiş geçmiş en büyük ressamlardan biri ve tarihte Salvador Dali, Rene Magritte, Leonora Carrington ya da Remedios Varo gibi insanların yanındaki yerini alacak."

Nicholas Anema

:bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack::bulletblack:

:bulletblack::bulletblack::bulletblack: Exhibitions :bulletblack::bulletblack::bulletblack:

2015 - ''Amarcord'' group exhibition 25th Artist International Istanbul Art Fair, Istanbul, Turkey (November 7 - 15)

2015 - START ‘Art within Reach’ vol.III group show, C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (June 4 - July 11)

2014 - "Contemporary Istanbul Art Fair" with C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (November 13-16).

2014 - ''Assemblage'' group show, C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (August 20 - September 20)

2014 - "Prosthetic Memory" solo exhibition, C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (February 6-28).

2014 - "Contemporary Istanbul Art Fair" with C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (November 13-16).

2014 - ''Assemblage'' group exhibition, C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (August 20 - September 20)

2014 - "Prosthetic Memory" solo exhibition, C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (February 6-28).

2013 - "Contemporary Istanbul Art Fair" with C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (November 7-10).

2013 - "Scope International Contemporary Art Fair" with C.A.M. Gallery at Basel, Switzerland (June 10-16, 2013).

2013 - "On Paper" six person group exhibition at C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (February 07 - March 23, 2013).

2012 - "Fresh" three person group exhibition at C.A.M. Gallery, Istanbul, Turkey (June 07 - July 12, 2012).

2011 – “Drawing Connections” group exhibition at the Siena Art Institute in Siena, Italy (September 24 - October 28, 2011). The piece included in the collection of the Siena Art Institute library.

2010 – "I am Abnormal II" group exibition in Abnormals Gallery Berlin, Germany (11.12.2010) and Abnormals Gallery Poznan, Poland (22.01.2011).

2010 – Selected artist for the “History of Art of the XX and XXI centuries” project (permanent collection of the museum) in MAC - Museu de Arte Contemporânea de Senhor do Bonfim, Bahia, Brazil (Contemporary Art Museum of the city-Senhor do Bonfim).

2008 - !f Istanbul International Independent Film Festival "I dream of the films that haven’t been made yet" group exhibition organised in collaboration with Gallery X-Ist in Istanbul, Turkey.

:bulletblack::bulletblack::bulletblack: Cenin on internet :bulletblack::bulletblack::bulletblack:
:bulletblack: Cenin Facebook Fan Page: www.facebook.com/CeninArt
:bulletblack: Cenin Twitter: twitter.com/ceninvoncatlien
:bulletblack: Cenin Instagram: instagram.com/ceninvoncatlien
:bulletblack: Cenin Linkedin: www.linkedin.com/in/ceninvonca…
:bulletblack: Cenin Facebook Profile: www.facebook.com/ceninvoncatli…


E-Mail: burcu.corbaci@gmail.com
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconfluoritedancer:
FluoriteDancer Featured By Owner Jan 9, 2017  Hobbyist General Artist
I love your style! Great gallery :-D
Reply
:iconthe-abyss-watcher:
The-Abyss-Watcher Featured By Owner Aug 14, 2014  Professional Digital Artist
Your art reminds me of someone I loved and lost.
Then found again among your characters.
Amazing gallery.
Reply
:icontozhma:
tozhma Featured By Owner Jun 5, 2014  Hobbyist General Artist
cenin your shit is so dope, have you ever been to the Burning  Man festival in the United States? You would probably like it.
Reply
:iconrandy-j-cushman:
Randy-J-Cushman Featured By Owner Jun 4, 2014  Professional General Artist
love your style!
Reply
:iconnegative-creeq-art:
negative-creeq-art Featured By Owner Feb 4, 2014
hey, thank you for the watch ^^
Reply
:iconivi-green:
Ivi-Green Featured By Owner Dec 27, 2013  Student Traditional Artist
sweet avatar! ;D
Reply
:iconwonderschlock:
WonderSchlock Featured By Owner Nov 7, 2013
Thanks for the watch!
Reply
:icontanglewoodjones:
TanglewoodJones Featured By Owner Sep 15, 2013
Thank you for the watch
:kiss:
Reply
:iconmweiss-art:
MWeiss-Art Featured By Owner Aug 26, 2013  Professional General Artist
Thank you so much for the dAwatch, means a lot from you, I love your art :rose:
Reply
:iconalpkaraca:
alpkaraca Featured By Owner Aug 1, 2013  Hobbyist General Artist
:rose:
Reply
Add a Comment: