Shop Forum More Submit  Join Login
180716. by Sei-huan 180716. by Sei-huan
như lời hứa :v tuy hơi muộn tý :v

ai down thì comment + favorite, ít nhất cũng favorite cho tui nha :3

Nếu sử dụng PSD thì nhớ credit :iconsei-huan: nha

credit: đã cre ở những art trước. 
Add a Comment:
 
:iconxy-cheong:
xy-cheong Featured By Owner May 24, 2018
done~~~~
Reply
:iconxy-cheong:
xy-cheong Featured By Owner May 24, 2018
thanks!!!
Reply
:iconrimuku:
Rimuku Featured By Owner Jan 14, 2018
dooone
Reply
:iconigrt:
IGRT Featured By Owner Jan 11, 2018  Hobbyist Interface Designer
done
Reply
:iconngodieptu:
NgoDiepTu Featured By Owner Oct 14, 2017
done
Reply
:iconvocucchien:
vocucchien Featured By Owner Aug 30, 2017
Done
Reply
:iconpatdxmcr:
patdxmcr Featured By Owner May 5, 2017
Honestly, this looks awesome! *O* Can i also have the psd pls? I’m in love with all of your deviations, really great work! thanks so much for this!
Reply
:iconsei-huan:
Sei-huan Featured By Owner May 6, 2017  Student Interface Designer
thank you !! ^^
i will send PSD to you 
Reply
:iconghostchanbaek:
ghostchanbaek Featured By Owner Apr 28, 2017
done
Reply
:iconirenehi:
irenehi Featured By Owner Mar 31, 2017
thankyou
Reply
:iconzoekravitz:
zoekravitz Featured By Owner Mar 29, 2017
done :)
Reply
:iconayrla-senpai:
Ayrla-senpai Featured By Owner Mar 25, 2017  Hobbyist General Artist
done ^^
Reply
:iconkyungjae2k:
KyungJae2k Featured By Owner Mar 11, 2017  Student Traditional Artist
Xin nhaa
Reply
:iconlouiscan157:
LouisCan157 Featured By Owner Feb 27, 2017  Student Interface Designer
Cho tớ xin link ạ TT
Reply
:iconsei-huan:
Sei-huan Featured By Owner Feb 27, 2017  Student Interface Designer
tớ stop share rồi mà cậu ._.
Reply
:iconlouiscan157:
LouisCan157 Featured By Owner Feb 28, 2017  Student Interface Designer
Uầy tớ không thấy TT Xin lỗi cậu
Reply
:iconyurikodeviantart:
YurikoDeviantart Featured By Owner Feb 6, 2017
Thanks <3
Reply
:iconchang1702:
Chang1702 Featured By Owner Jan 19, 2017
Done
Reply
:iconcamcute:
camcute Featured By Owner Jan 7, 2017  Student Interface Designer
done
Reply
:iconjeonyoorin:
jeonyoorin Featured By Owner Nov 13, 2016
done
Reply
:iconjungnaki123:
jungnaki123 Featured By Owner Nov 7, 2016  Student Interface Designer
lâu lắm rồi mới thấy 1 pack xinh tuyệt vời ntn.
rất thích cái đầu tiên, đẹp lắm
Reply
:iconsei-huan:
Sei-huan Featured By Owner Nov 7, 2016  Student Interface Designer
cảm ưn nhiều ạ :3
Reply
:iconcheesezly:
Cheesezly Featured By Owner Nov 7, 2016
Done
Reply
:iconsei-huan:
Sei-huan Featured By Owner Nov 7, 2016  Student Interface Designer
sr, mình không share nữa
Reply
:iconcheesezly:
Cheesezly Featured By Owner Nov 7, 2016
Không sao ạ = ))))
Reply
:iconmi8174:
Mi8174 Featured By Owner Nov 1, 2016  Student Artist
done
Reply
:iconticoelvis:
ticoelvis Featured By Owner Oct 26, 2016  Student
done 
Reply
:iconpochabhai:
pochabhai Featured By Owner Oct 19, 2016
beautiful work...link please...
Reply
:iconsei-huan:
Sei-huan Featured By Owner Nov 3, 2016  Student Interface Designer
thank you, but i stopped sharing Waaaah! Waaaah! Waaaah! Waaaah! 
Reply
:iconpochabhai:
pochabhai Featured By Owner Nov 4, 2016
its ok...
Reply
:iconk-ankdesign:
K-anKDesign Featured By Owner Aug 29, 2016
đm, đẹp vãi lone
Reply
:iconsei-huan:
Sei-huan Featured By Owner Aug 30, 2016  Student Interface Designer
Ahihi :3 c.ơn m :3
Reply
:iconbysubway:
bysubway Featured By Owner Aug 12, 2016
 comment + favorite nice work
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 12, 2016
done
Reply
:iconsei-huan:
Sei-huan Featured By Owner Aug 15, 2016  Student Interface Designer
Stop rồi nha bạn
Reply
:iconxuemegumu:
XueMegumu Featured By Owner Jul 30, 2016
thanks
Reply
:icondowmieeexoxo:
dowmieeexoxo Featured By Owner Jul 30, 2016  Student Artist
quai...stop nhanh dạ...
Reply
:iconsei-huan:
Sei-huan Featured By Owner Jul 30, 2016  Student Interface Designer
._. Huhu
Reply
:icondowmieeexoxo:
dowmieeexoxo Featured By Owner Jul 31, 2016  Student Artist
huhu  cc whyyyyyyyyyyyyyyyy
Reply
:icontanakayasuko:
TanakaYasuko Featured By Owner Jul 25, 2016
xin
Reply
:iconginq-qq:
Ginq-qq Featured By Owner Jul 24, 2016  Student Interface Designer
. thanks
Reply
:iconsei-huan:
Sei-huan Featured By Owner Jul 27, 2016  Student Interface Designer
._.
Reply
:iconginq-qq:
Ginq-qq Featured By Owner Jul 25, 2016  Student Interface Designer
. hu hu T^T
Reply
:iconmin-my23:
min-my23 Featured By Owner Jul 24, 2016  Student Traditional Artist
Thanks <3
Reply
:iconlittleleaf2k:
LittleLeaf2k Featured By Owner Jul 23, 2016  Student Interface Designer
Thanks
Reply
:iconsei-huan:
Sei-huan Featured By Owner Jul 24, 2016  Student Interface Designer
Stop share rồi mà bạn??? Lẽ nào vẫn còn down đc hả ;;_;;
Reply
:iconnagisukii:
Nagisukii Featured By Owner Jul 21, 2016  Student Interface Designer
:3 Nhìn đẹp quá :3 Cho tớ xin được không? Tớ sẽ ghi credit đây đủ :3 Cảm ơn cậu vì đã share nhé :3
Reply
:iconsei-huan:
Sei-huan Featured By Owner Edited Jul 20, 2016  Student Interface Designer
Tui stop share nha, vì có nhiều bạn thậm chí còn chẳng thèm favorite nữa. Coi thường công sức của người khác quá
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 18, 2016
File Size
27.7 MB
Link
Thumb

Stats

Views
1,602
Favourites
167 (who?)
Comments
99
×