[CLOSED] Win PREMIUM MEMBERSHIP for 1 year

6 min read

Deviation Actions

SegoSama's avatar
By
Published:
5.1K ViewsI had to delete one premium membership in the main prize! ;C I hope it not bother you too much<3

 

 

DEADLINEDAY IS NOW 29.11


English/Finnish

Hello! I need some drawings in one youtube video. And that's why I established this drawing contest. If you take a part of this contest, your contest drawing will come in my youtube video after deadline day. Read the Rules really at full length. There is everything what you nead for drawing your contest drawing. (:

--

Moro! Tarvitsen piirustuksia yhteen youtube videooni. Sen vuoksi järjestin tämän piirustuskilpailun. Jos otat osaa tähän kisaan, tulen laittamaan kisakuvasi youtube videooni deadline päivän jälkeen. Lue säännöt tosi tarkasti. Siellä lukee kaikki mitä tarvitset kisakuvan piirtämiseen.


RULES:

At the first I show you the first prices!

Ja ihan ensiksi näytän teille pääpalkinnot! (osaatte varmaan sen verran enkkua, ettei tarvis suomentaa noita)


1: 11 month Premium Membership and 300 points. And really meticulous fanart with fiddly shading.

2:  1 month Premium Membership and 30 points. And meticulous fanart with fiddly shading.

 

3: 20 points and  Meticulous fanart with simple shading.

4-10 each 1 point and chibi-fanart with simple shading (every six goes in same paper)


You intrested? Well, next i show you what you have to draw! You have to draw a love drawing<3 of my character Segi and one game character named Castiel (game character of Sweet crush -game) Here is pictures of those characters:

--

Kiinnostuitko? No, seuraavaksi kerron mitä sinun tulee piirtää. Sinun tulee piirtää rakkauskuva<3 hahmostani nimeltä Segi ja yhdestä pelihahmosta nimeltä Castiel (pelihahmo pelistä Flirttistoori) Tuossa kuvat noista hahmoista:

Segi: Not my drawing by SegoSama*not my drawing  My OC -Segi by SegoSama *dawed by me

Castiel: Not my drawing by SegoSama  Not my drawing by SegoSama *not my drawing


Castiel is a "bad boy" who is frivolous, uproarious, humorous and little cynical person. Hi plays truant and likes rock n roll -music. Hates dictations. Likes dogs and his electric guitar.

Segi is really kind, emotional, mellow, and profound person. She is really in love with Castiel. Like dogs and sweets.

--

 Castiel on "paha poika" joka on pinnallinen, kovaääninen, humoristinen ja vähän kyyninen hahmo. Hän pinnaa koulusta ja tykkää rock -musiikista. Inhoaa käskyjä. Pitää koirista ja sähkökitarastaan.

Segi on hyvin kiltti, tunteellinen, rento ja syvällinen hahmo, joka on tulisesti rakastunut Castieliin. Pitää koirista ja makeisista 


REMEMBER LINK OR SEND ME YOUR CONTESTDRAWING WHEN IT'S READY!

 I don't send any different comments in the contest entries! Because equality!

--

En  lähetä kenenkään kisakuviin erilaisia kommentteja tasavertsiduuden vuoksi!

 

Your drawing can  be romantic, humorous, positive, passionate, idealistic... And there can be sexual themes, but not +18 material! And characters are humans, you can't draw them animal mode or anthro mode! You can draw them with chibi style, if it's hard to draw humans. : ) You can also draw them different clothes, if your drawing requires it. It can be every field of view, backround and style what you want. You have FREE HANDS with subject matter if you follow those^ material rules!

--

Piirroksesi voi olla romanttinen, humoristinen, positiivinen, intohimoinen, idealistinen... Ja siinä voi olla kans seksuaalisuutta, mutta ei k18 materiaalia! Ja hahmot ovat ihmisiä, et voi piirtää niitä eläimiksi tai anthroiksi! Voit kuitenkin käyttää chibi-tekniikkaa, jos on hankallaa piirtää ihmisiä. : ) Voit myös piirtää niille erilaiset vaatteet, jos piirustuksesi sitä vaatii. Voit piirtää minkä tahansa kuvakulman, taustan, millä tahansa tyylillä... mitä ikinä mieleesi tuleekaan. Sinulla on täysin vapaat kädet muun sisällön kanssa jos vain noudatat noita^ materiaalisia sääntöjä.


 Deatline day is 29.11.2013

 

 

 © 2013 - 2023 SegoSama
Comments127
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Capolecos's avatar
Hello Sego!!!I want to know what time is left to end the contest because we are from different countries and time may be different.