Deviation Actions

seaweed96's avatar

Cover

By seaweed96
23 Favourites
9 Comments
422 Views
Image details
Image size
850x1259px 1.25 MB
Published:
© 2016 - 2021 seaweed96
Comments9
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
snakebamgot7's avatar
cho t xin psd ạ TT 
seaweed96's avatar
xin lỗi cậu nhưng mình không share psd.
diemquynh123's avatar
bây giờ mới để ý là cậu có watch tôi sao huuuhu hnay vào xem art cậu mà hâm mộ lắm ý huhuu TT
seaweed96's avatar
cảm ơn nha <3
có gì đâu mà hâm mộ, art của bạn xinh lắm ý //v\\\
diemquynh123's avatar
huhuu cảm ơn cậu nhiều nha <3 
cậu có làm ở page nào khôngg
seaweed96's avatar
t có làm ở seolhyun cover nhưng dạo này không được active lắm ; v ;
còn các page khác chỉ làm des-er thôi
diemquynh123's avatar
t muốn rủ m qua page t chơi huhuuuu 
candychan2505's avatar
Love it so bad la in love 
seaweed96's avatar
im glad you like it 😚
thank you
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In