Deviation Actions

Scortis's avatar

The Last Stand

By
Here is finally new work from me. Pure Photoshop. Just tried new technique of ship painting :)

Wallpaperpack available:
:bulletblue:1024x768
:bulletorange:1280x720
:bulletblue:1280x800
:bulletorange:1280x1024
:bulletblue:1366x768
:bulletorange:1600x1200
:bulletblue:1680x1050
:bulletorange:1920x1080
:bulletblue:1920x1200

Hope you like it :)
Published:
© 2010 - 2021 Scortis
Comments14
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
StefanHuerlemann's avatar
Polik-Petzet's avatar
Moc pěkná práce :D mě se tam naopak ta světlost a kontrastní poměr líbí ;) :D tvoje dílo poputuje na plochu notebooku , potřebuje rozsvítit ;) :+fav:
Scortis's avatar
To mě těší. Díky moc ;)
SilEnigmaArts's avatar
Great piece of artwork. Love the lighting and the colours.
Can you tell me please what font you used in the title of the piece.
Scortis's avatar
Thank you. The font is Zekton :)
SilEnigmaArts's avatar
Sweet...ty very much for that Im always on the lookout for great fonts and this one is great. Thats not to detract from the greatness of your creation mind you....thats not great.....thats "awesome" !! :D
paul-cz's avatar
No na pozadí jsi to možná přehnal se sytostí/kontrastem, no barvy jsou tam trošku přelineárně přesvětlené. Vesmírná loď je hodně netradiční, tak jako její logo, ale líbí se mi :). Stáří vesmíru bych tu typoval tak na 3 miliardy let. Vidím, že hodně experimentuješ, ale s tím pozadím jsi to trošku přehnal. Prostě bych ubral, těch textur/brushů použitých na pozadí, bez toho by to bylo podle mě lepší - prázdnější prostor - větší hloubka - jednodušší a víc hodící se na plochu :)
Scortis's avatar
Já právě chtěl udělat něco světlejšího, všechno co mám v galerce je takový tmavý. Exmperimentoval jsem dost, nejvíc asi s tim pozadím a taky hlavně s lodí se kterou jsem ale dost spokojený i když mi zabrala asi 4h :). Díky za kritiku a napadlo mě jestli by jsi nechtěl udělat collab, jestli teda máš čas a chce se ti ;)
paul-cz's avatar
Jo na collab u? se m? ptal i Phobos, ale n?jak jsme to neuskute?nili. Jako ud?lal bych n?co, ale musí? po?ítat s tím, ?e na m? není moc velký spoleh :D, prost? si k tomu sednu a kdy? se mi p?estane chtít, tak toho na t?eba i m?síc nechám. Pokud ti to nevadí, tak jsem pro. Ale a? v ?ervnu, proto?e te? maturuji + p?ijíma?ky na V? (asi jsis v?iml, ?e ve?kerá moje tvorba se poslední 4 m?síce nehla) tak?e nemám v?bec ?as a tak to bude do konce kv?tna. Potom by jsme mohly n?co totáln? nadupaného ud?lat :D. Aspo? by jsem navzájem okoukali svoje techniky. Ale zas na druhou stranu jsem zv?dav jak si p?epo?leme p?l gigabytový PSD s mým uploadem 16kB/s. No to mo?ná nebude a? takový problém, t?eba p?es noc. Tak?e a? se v ?ervnu op?t rozjede moje tvorba (ud?lám nejd?ív n?jakou práci, abych si vzpomn?l na photoshop), tak pak se kdy? tak domluvíme.
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In