schizo604's avatar

Golden Gates 3093 - Mandelbulb 3D fractal

10 0 807 (1 Today)
By schizo604   |   Watch
Published: December 21, 2014
Mandelbulb 3D fractal

Modified frame 3093 of my latest Mandelbulb 3D animation "Golden Gates":
www.youtube.com/watch?v=grtfGQ…

Formulas: a hybrid of two ABoxPlatinum with slightly different parameters. There will be more to come with such "Double Box" hybrids  ;-)

Parameters here:
Mandelbulb3Dv18{
g.....U5...sE...U0....I...EETA5zvLE..bSydSJx32.k4MYPfJ4g..2HBIgJjaC..DD3jOny32.k
................................J1ztGcJ/132........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....B7....sD//.....Uo/.../A....k2.....2.Pz3edYuRD/..irpmD10250/.........U
/VUaNadD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wXaNadD7CUs.sJrPq1.fV8xRFBTxoZbq.7QYuUDV.8n11prmr9cKZ4/oRG1y62xE7RHHiJDCo7covn7
BsPyXqC.wwhwxKWMf.vtumNDU.....oDL3............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.XcI7................................UtoR1EP/....8.
.....Ksulz1.....7.kz.cehRXdT.s2.q....Y1....H....Y....s/...UK....s....MY1...nXk5U
..UJX1aZcf8M6/XhFIHQRT3UxO0.0c..zrhe..EbG7eFT5uj6A72QifFDz1...........U.8.UQgk0.
.odIWOor/z9.R8Zc4xRcz...........U2U0.cXAr...kndRjg/pzsFVjiO8eGyj.kuFj53XB.IF/6Fz
6Sem..Ez..nGU6.E.KNp1XhcC.2.C6EGhoyzz20/8.kfuKA..s6QZJdbqzf4hE2Jv5G0.1UPo7z4qyzD
3/.DxXuG4...hYPUXQd../kYYkROxp.E.YlN.aIu/.2..YYTk0Ei8iJiemFHwV2..1Ak.LvDUNJO.gdh
taP2RtfgM/.k.1AkM2bI788.r4dLrOnQGZcc.YvUPZfUo7JWW0EjASJjDRbI788.p47MpCKSu3vZ.oPZ
Lpf8x3egZ/UhHyZh...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffHFLMmNKOZl4N0lKRZ3nLWxaQYtWOkR4.
E....6E.F2E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPpp4...........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.UNaNaNaNawzeNaNaNaNayDBnAnAnAnkz1........0./.......U.E........6.2.....
...................................wz...........................................
.....................2.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh/.IjRbA....................
.Q..4MU/....BAk.1AU..........Ezj........UzHQxckpX0Lwz........E/E........6.A.....
...0./...............................oAnAnAnAnzD................................
................................}
{Titel: DoubleBox35_frame3093_modified_postersize}
Image size
3840x2160px 1.68 MB
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In