Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant SAYA-TeamVietnam Recent Activity
Deviant for 5 Months
Needs Core Membership
Statistics 349 Deviations 25 Comments 4,128 Pageviews
×

Newest Deviations

[ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 0 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 0 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 0 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 3 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 1 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 1 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 5 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 1 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 2 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 4 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 3 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 5 1 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 9 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 6 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 4 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 13 0

Activity


các cậu thích tụi tớ cut về character- anime nào?
 Hello <3 Chuyện là đã hơn 150 watcher rồi và chúng tớ quyết định share một cái gì đấy nho nhỏ nhằm ăn mừng.
 Thật ra bọn tớ định mở share từ lúc 100 watcher cơ mà lườ---
 Anyways, bọn tớ rất mừng vì đã nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Cảm ơn rất nhiều vì đã thích renders từ team chúng tớ. 
---

 Vào vấn đề chính nha! Như tiêu đề, đây là pack share 150+ và pack share này gồm:
- 10 renders anime
- 10 pngs
- bộ render Twice's Dahyun
- 7 bộ renders các thành viên BTS
- bộ render Ullzang Girl
( nho nhỏ thế thôi haha )

 Cách thức để nhận nó ư? Nhấn vào dòng trước ảnh preview hoặc tớ có để link full ở dưới cùng.
 
 Bọn tớ không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần credit khi sử dụng là được rồi, còn có favourite và watch hay không là tùy mọi người.

---

Here we go!
1. 10 renders anime


2. 10 pngs
2 by SAYA-Team

3. 7 bộ renders các thành viên BTS3 by SAYA-Team

4. bộ render Twice's Dahyun
4 by SAYA-Team5. bộ render Ullzang Girl
5 by SAYA-Team

LINK FULL

---
Cảm ơn đã dành chút thời gian để đọc <3Journal History

Comments


Add a Comment:
 
:iconkitashirakawaayaka:
KitashirakawaAyAkA Featured By Owner Jul 8, 2018  Student Interface Designer
Render của team đẹp vl~
Reply
(1 Reply)
:iconatticofsasha:
AtticOfSasha Featured By Owner Jun 19, 2018  Hobbyist General Artist
         I like your style!
Lewis Heart icon  /(≧ x ≦)\Lewis Heart icon 
Reply
:icondonghoyongcoi:
donghoyongcoi Featured By Owner May 16, 2018
yeu hay khong yeu?
Reply
(1 Reply)
:iconpuppyontheroad:
puppyontheroad Featured By Owner May 14, 2018
request cut render đc hăm =))
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: