Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant SAYA-TeamVietnam Recent Activity
Deviant for 2 Months
Needs Core Membership
Statistics 158 Deviations 16 Comments 1,566 Pageviews
×

Newest Deviations

[ YUK ] Render tsushima yoshiko by SAYA-Team [ YUK ] Render tsushima yoshiko :iconsaya-team:SAYA-Team 0 0 ( CA ) RENDER ANIME GIRL by SAYA-Team ( CA ) RENDER ANIME GIRL :iconsaya-team:SAYA-Team 0 0 ( CA ) RENDER ANIME GIRL by SAYA-Team ( CA ) RENDER ANIME GIRL :iconsaya-team:SAYA-Team 0 0 [ T.R - NA ] Render Anime by SAYA-Team [ T.R - NA ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 7 0 [ Jang ] Render Anime by SAYA-Team [ Jang ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 13 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 5 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 7 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 14 0 [ T.R - YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ T.R - YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 6 0 [ T.R - YUK ] Render Love Live by SAYA-Team [ T.R - YUK ] Render Love Live :iconsaya-team:SAYA-Team 6 0 [ T.R - YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ T.R - YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 7 0 [ NA ] Render Anime by SAYA-Team [ NA ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 3 3 [ NA ] Render Anime by SAYA-Team [ NA ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 3 0 [ YUK ] Render Anime by SAYA-Team [ YUK ] Render Anime :iconsaya-team:SAYA-Team 10 0 ( CA ) RENDER ANIME GIRL by SAYA-Team ( CA ) RENDER ANIME GIRL :iconsaya-team:SAYA-Team 9 0 ( CA ) RENDER ANIME GIRL by SAYA-Team ( CA ) RENDER ANIME GIRL :iconsaya-team:SAYA-Team 11 0

Activity


các cậu thích tụi tớ cut về character- anime nào?

Quy định

1 tháng:
 up 2 pack share ( ít nhiều cũng chỉ cần 2 thooii, pack share kiểu nào cũng được nhé, như : render k-pop nè, png, render, cap-cut stock trong anime nè, :vv)
 up ít nhất 5 render nhiều nhất là 10 render, hơn thì càng tốt ( đấy là đối với các bạn đang bận hay không có thời gian nhiều , vào học các thứ các thứ )
up ít nhất 8 render, nhiều nhất là 14, hơn thì các tốt ( Đấy là đối với các bạn rảnh ) 
AND
Team cũng khá nhạtGrump  ngoài việc bàn về việc cut render thì chả có gì ib Roll Eyes  Đang cố rắc muối Meow :3 
cách team hoạt động thì bạn nào vào sẽ được biết thêm nhé La la la la 
 Ai có nhu cầu thì cmt phía dưới kèm link facebook nhé :happybounce: tớ sẽ ib  

Journal History

Comments


Add a Comment:
 
:iconkitashirakawaayaka:
KitashirakawaAyAkA Featured By Owner Jul 8, 2018  Student Interface Designer
Render của team đẹp vl~
Reply
(1 Reply)
:iconatticofsasha:
AtticOfSasha Featured By Owner Jun 19, 2018  New Deviant Hobbyist General Artist
         I like your style!
Lewis Heart icon  /(≧ x ≦)\Lewis Heart icon 
Reply
:icondonghoyongcoi:
donghoyongcoi Featured By Owner May 16, 2018
yeu hay khong yeu?
Reply
(1 Reply)
:iconpuppyontheroad:
puppyontheroad Featured By Owner May 14, 2018
request cut render đc hăm =))
Reply
(1 Reply)
:iconrokkakuanzai:
RokkakuAnzai Featured By Owner May 12, 2018
Good Luck to You Yukina as a fan of you already i hope this goes well for you also and will be happy to support in anyway i can
Reply
Add a Comment: