SargasSall on DeviantArthttps://www.deviantart.com/sargassall/art/Me-and-Diand-170280340SargasSall

Deviation Actions

SargasSall's avatar

Me and Diand

By
Published:
371 Views

Description

Me and Diand
Protože jsem trochu nejistý když v tlapách držím barvy, je tento obrázek černobílý. Pro upřesnění, proužkování je tmavě modré, stejně tak nákolenky, hříva je světlemodrá (třpytí se) a zbytek je modro-fialová od světlé až po tmavou -jak sami vidíte.
_______________________________________________
Because I'm a little unsure if I keep my feet in color, this black and white picture. For clarification, it is striped dark blue, as well as anklets, mane is light blue (with glitter) and the rest is blue-purple from light to dark, as you see.
Image size
1024x519px 101.81 KB
© 2010 - 2024 SargasSall
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In