Shop Forum More Submit  Join Login
About Traditional Art / Student Hoshi (San) - Akiko - YawazanFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 129 Deviations 1,693 Comments 10,046 Pageviews
×

Newest Deviations

#Cover_Coming_Summer_Vavation by Sansan203 #Cover_Coming_Summer_Vavation :iconsansan203:Sansan203 13 0 #Iggy_Ram_and_Rem by Sansan203 #Iggy_Ram_and_Rem :iconsansan203:Sansan203 17 2 Deviantart ID by Sansan203 Deviantart ID :iconsansan203:Sansan203 6 0 #Cover_Autumn_Warmth by Sansan203 #Cover_Autumn_Warmth :iconsansan203:Sansan203 9 2 #Cover_Iggy_Rin by Sansan203 #Cover_Iggy_Rin :iconsansan203:Sansan203 9 4 #Cover_ Sword by Sansan203 #Cover_ Sword :iconsansan203:Sansan203 3 0 #Cover_Happy_New_Year - Share PSD by Sansan203 #Cover_Happy_New_Year - Share PSD :iconsansan203:Sansan203 12 20 #Cover_Tha_Thinh by Sansan203 #Cover_Tha_Thinh :iconsansan203:Sansan203 4 3 DeviantartID by Sansan203 DeviantartID :iconsansan203:Sansan203 3 4 #Cover_Sakura by Sansan203 #Cover_Sakura :iconsansan203:Sansan203 8 10 DeviantartID by Sansan203 DeviantartID :iconsansan203:Sansan203 0 0 #Cover_Grabbed_His_Hand_and_Flies_Away by Sansan203 #Cover_Grabbed_His_Hand_and_Flies_Away :iconsansan203:Sansan203 2 0 #Cover_Iggy_Style by Sansan203 #Cover_Iggy_Style :iconsansan203:Sansan203 4 11 DeviantartID by Sansan203 DeviantartID :iconsansan203:Sansan203 1 3 #Cover_Merry_Chistmas by Sansan203 #Cover_Merry_Chistmas :iconsansan203:Sansan203 2 0 #Cover_Swim by Sansan203 #Cover_Swim :iconsansan203:Sansan203 5 2
alternative text

My art !!
alternative text

Hope you like it ^_^

alternative text

Favourites

alternative text

Fav mấy cái này !! <3 <3

alternative text


Chắc mị thì chả có ai fav nhìu như vầy -_-

alternative text

Groups

Journal History

deviantID

Sansan203
Hoshi (San) - Akiko - Yawazan
Artist | Student | Traditional Art
Vietnam
- Xin giới thiệu một xíu nghe :
:bulletorange: Mik tên là San(Hoshi)-Akiko-Yawazan
:bulletpink: Tuj là nữ giới . Sanh thần : 15/3/2006 => mới lớp 5B à ahihi'ss
:bulletgreen: Tớ người Việt Nam . Nên mong các bạn sử dụng tiếng Việt dùm
:bulletblue: Zodiac : Song Ngư
:bulletred: Yêu Anime nhất ! Nên ước mơ của mềnh là trở thành họa sĩ vẽ truyện or vẽ tranh
:bulletyellow: Màu yêu thích : vàng => cam

- Nhân vật mà mềnh yêu thích nhất .. nhất là : nhiều lém ^^
- Couple mik yêu thik nhất là : nhiều .. zô about me của mị muk coi
- Thú yêu thích : mều ...

alternative text


Và mik không thích các thể loại : hentai , yaoi , yuri , ..... một tí nào => mik ko phải là hủ nhé

alternative text:bulletgreen: : Sở thik cụa mềnh là Design => - Design bằng Cs5 . Mềnh chỉ chuyên design scrapbook thôi . Design C4D, Signture ngu nhất hành tinh .
- Tớ cần mấy lời nhận xét art !! Vì nó qá tởm >_<

alternative text

- Đây là tài khoản thứ 2 của mềnh ! TK cũ : hoshiakiko-cucheoo.deviantart.…
- Có thể watch cho san , san sẽ watch lại cho . Không unwatch đâu !!
- Và tặng Llama , donate cho tớ nếu muốn

alternative text

<< THANKS FOR READING >>
alternative text
Interests

Donate

Sansan203 has started a donation pool!
102 / 200
- Donate me points please ?

alternative text

alternative text alternative text

alternative text alternative text


Go donate your art does nothing to convince me, I will donate back !!!

You must be logged in to donate.
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Aug 15, 2017, 6:19:08 AM
  1
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Jun 3, 2017, 11:09:15 AM
  1
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Jun 1, 2017, 3:02:53 PM
  5
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Apr 22, 2017, 11:53:47 AM
  3
 • :iconhuyorij:
  Huyorij
  Donated Feb 25, 2017, 3:33:04 PM
  1
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Feb 19, 2017, 9:03:12 PM
  1
 • :iconowlkl:
  OwlKL
  Donated Feb 3, 2017, 5:28:46 AM
  5
 • :icon100millionpoints:
  100millionPOINTS
  Donated Jan 3, 2017, 8:09:28 AM
  10
 • :icondailygiveget:
  dailygiveget
  Donated Dec 18, 2016, 1:24:13 PM
  6
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Dec 16, 2016, 8:53:24 PM
  1

Activity


                                             Yogi Happy Icon  Yeah !!! Cuối cùng cũng đc 200w+ rồi vui quớ Yogi Happy Icon 

                                                       Yurika Happy Icon Thanks vì m.n đã watch cho tui Yurika Happy Icon 
          Yuuko Happy Icon  Bây giờ San sẽ share cả Happy new year luôn nhé ... vì Tết Ta San bận đi chơi òi nên ko rảnh Yuuko Happy Icon 

                                                                       Enju Happy Icon  Star Enju Happy Icon                                                                    R (Alphabets) E (Alphabets) 5 ( Numbers ) 


fotki.yandex.ru/users/flipkens…fotki.yandex.ru/users/flipkens…fotki.yandex.ru/users/flipkens…fotki.yandex.ru/users/nat-usha…fotki.yandex.ru/users/flipkens…fotki.yandex.ru/users/super-iv…?fotki.yandex.ru/users/super-iv…Wed res : fotki.yandex.ru/users/k-tiande…                                                               R (Alphabets) E (Alphabets) N Alphabets (Words) D (Alphabets) E (Alphabets) R (Alphabets) 
                                                                         Pack Render Rin Hoshizora
                                                                            Link :  check notes 

                               


                                                                Pack Render Hanayo Koizumi                                                                                                                                         Link : check notes

                               

                                                                           Pack render Mikuru 
                                                                             Link : check notes
      
                                 


                                                                        Pack Render Doraemon 
                                                                         Link : check notes

                          


                                                                            P (Alphabets) S (Alphabets) D (Alphabets)
                                                                           link check notes hết nha

                                                                                          1 . 

                                                #Psd_Phong_Luyen_Van by Sansan203


                                                                                           2 . 

                   #Cover_Phong_Luyen_Van by Sansan203

                                                                                          3 . 

                                                          #Cover_Sakura by Sansan203


                                                                                       4 . 

                                   #Psd_Diep_An by Sansan203


                                                                                     5 . 

                                           #Cover Grabbed his hand by Sansan203


                                                                 C (Alphabets) R (Alphabets) E (Alphabets) D (Alphabets) I (Alphabets) T (Alphabets) 
   :iconsansan203: ; :iconhuyorij: ; :iconelline-rosanne: ; :iconcherish-rl22: ; google ; :iconmianj-fujitani: ; :iconbokawaii001:
                                                                      ~~~Ai lấy thì xin làm theo luật dưới~~~
    
                                                      Like Heart  + Favourite +fav + Watch DeviantArt  + Credit + Cmt = Done :happybounce: 
                                                                             Ai mà đạo thì : 
                 

                 Biết tay tui , tui xóa jounal ,tui war đến khi nào sập thì thôi
                   


            ~~~End Share !! ủng hộ tuôi nha ~~~

        

Comments


Add a Comment:
 
:iconivaylopetrov:
IvayloPetrov Featured By Owner Dec 18, 2017  Hobbyist General Artist
Very cute and colorful, thanks! I enjoyed my stay.Hug 
Reply
:iconnyxtarw:
nyxtarw Featured By Owner Aug 7, 2017  Student Artist
- Nee qua <3
- Ngày an nhaaa <3
Reply
:iconnyxtarw:
nyxtarw Featured By Owner Jul 10, 2017  Student Artist
- Happy birthday <3
Reply
:iconciarisc:
CiaRisC Featured By Owner Jul 3, 2017
Can you watch back for me?

Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner Jun 25, 2017  Student Artist
- Qua em
Reply
:iconsthuw:
sthuw Featured By Owner Jun 22, 2017  Hobbyist Traditional Artist
watch back please :3 làm quenn luôn đeeee
Reply
:iconrirink:
Rirink Featured By Owner Jun 19, 2017
Watch back , pls ! Anime Emoji (Oh yay dance) [V2] 

Cho mình làm quen luôn nha Junko Enoshima (Kawaii Blush) [V5] 
Reply
:iconkazcucheo:
Kazcucheo Featured By Owner May 31, 2017  Student Photographer
Ghé em ~ Lâu rồi nee không qua
Reply
:iconk-xsanan:
K-xSanan Featured By Owner May 24, 2017
. Can you watch back for me?
Reply
:iconshiro-cucheoo95:
Shiro-cucheoo95 Featured By Owner May 23, 2017
- mần quen ?
Reply
:iconsansan203:
Sansan203 Featured By Owner May 26, 2017  Student Traditional Artist
ok , San/2k6/gái
Reply
:iconshiro-cucheoo95:
Shiro-cucheoo95 Featured By Owner May 26, 2017
- ^^
- Shiro/g/2k5
- xưng hô ?
Reply
:iconxu-design-123:
Xu-design-123 Featured By Owner May 17, 2017  Student Artist
-Ghé mày 
Reply
:iconsansan203:
Sansan203 Featured By Owner May 26, 2017  Student Traditional Artist
thanks mày
Reply
:iconkazcucheo:
Kazcucheo Featured By Owner May 12, 2017  Student Photographer
Ghé em <33
Reply
:iconsansan203:
Sansan203 Featured By Owner May 17, 2017  Student Traditional Artist
thankss
Reply
:iconnyxtarw:
nyxtarw Featured By Owner Apr 26, 2017  Student Artist
- Nee qua <3
Reply
:iconsansan203:
Sansan203 Featured By Owner May 6, 2017  Student Traditional Artist
thanks nee ^^
Reply
:iconsayopisces:
SayoPisces Featured By Owner Apr 25, 2017
- Qua nee
- Còn nhớ em?
- Chúc nee thi HK2 này tốt nha
Reply
:iconsansan203:
Sansan203 Featured By Owner May 6, 2017  Student Traditional Artist
còn chứ 
- e cx thi tốt nhe ^^
Reply
:iconsayopisces:
SayoPisces Featured By Owner May 7, 2017
- vâng
Reply
:iconakoukis:
AKoukis Featured By Owner Apr 24, 2017  Professional Writer
Thank you so much for the watch! ^ ^ I really appreciate the support!
You can also find me on Facebook: www.facebook.com/aik.koukis
And on Patreon: www.patreon.com/akoukis
(My Patrons will get extra art and tutorials as a reward!)
I also have opened commissions for feature on my profile starting from 10 :points: (1 week) to 90 :points: (9 weeks) to raise money to print my books and advertise you at the same time! All donors will be thanked in both the printed and the e-version of the books if you are interested! :D
Reply
:iconsansan203:
Sansan203 Featured By Owner Apr 24, 2017  Student Traditional Artist
thank you very much 
Reply
:iconakoukis:
AKoukis Featured By Owner Apr 26, 2017  Professional Writer
You're welcome! ^^
Reply
:iconkazcucheo:
Kazcucheo Featured By Owner Apr 24, 2017  Student Photographer
Ghé em :33 Vì dạo này sắp thi rồi, nee không onl nhiều-không thể ghé thường xuyên được <3 
Reply
Add a Comment: