sand-runner's avatar
Amazing Photo
By sand-runner   |   Watch
29 11 114 (1 Today)
Published: March 16, 2019
© 2019 sand-runner
Faith loves photography. She found an amazing place and must take a picture. o.O

Twitter Furaffinity Ko-fi
Image size
2480x3508px 4.6 MB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (11)
FalloutFoxDraws's avatar
FalloutFoxDraws|Professional General Artist
Is it the same shirt in ever pic of her, or does she just have a bunch of similar shirts?
Reply  ·  
sand-runner's avatar
It is the same shirt.
Her shirt has feelings and changes the emoticon depending on the situation.
Reply  ·  
FalloutFoxDraws's avatar
FalloutFoxDraws|Professional General Artist
That's pretty sweet. A shirt like that IRL would be fun.
Reply  ·  
CuteAnimaeMangle's avatar
shes waAAAAAAAAAAadorable!
Reply  ·  
sand-runner's avatar
Thank you soooooo much ^^
Reply  ·  
Megaloton8210's avatar
Megaloton8210|Hobbyist Traditional Artist
She's cute! ^^
Reply  ·  
sand-runner's avatar
Thank you ^^
Reply  ·  
Mirisia's avatar
Mirisia|Student Digital Artist
Hm... widzę u ciebie ten sam problem, co u siebie. Za bardzo rozmywasz cienie ;/
Określ od razu źródło światła i dopasowuj cienie oraz światło do tego punktu

Co do lineart'u podoba mi się, że anatomia całkiem się trzyma, ale same linie mają dziwną grubość w różnych miejscach 
Na pyszczku oraz aparacie linie są bardzo cienkie, a na rękach już nie. Sugeruję używać w miarę podobnych grubości, a gruby kontur, jeśli trzeba, zostawić na obrys całej postaci. Wtedy nie ma tego poczucia oderwania elementu od rysunku

A, jeszcze jeden plus w tej pracy to oczy. Widać, gdzie postać się patrzy oraz nie ma dwóch różnych wielkości źrenic

No dobra, to była moja opinia. Rysuj dalej <3
Reply  ·  
sand-runner's avatar
Dzięki, będę się starał poprawić cienie i kontur. ^^
Reply  ·  
Mirisia's avatar
Mirisia|Student Digital Artist
^^
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved