Shop Forum More Submit  Join Login
Commission: Patricia changed during shopping by Samantha-dragon Commission: Patricia changed during shopping by Samantha-dragon
Obrázek kreslený na zakázku pro Olafsonna na téma jeho knížky Chuť dračího života. Jedná se o jednu z hlavních postav, Patricii. Tento obrázek je ilustrací doprovázející jednu ze scén v ukázkách :)
Více o knížce + ukázky jsou zde!

Pomozte této knížce na svět! Můžete přímo finančně (za velmi pěkné odměny) podpořit vydání nebo můžete projektu pomoci prostřednictvím sdílení mezi ostatní. :meow: Je to knížka pro nás všechny a bez naší pomoci to nepůjde :)
- Projekt můžete podpořit zde
Děkujeme, povedlo se nasbírat dostatek financí na vydání knížky! :3 Ukázky a informace o projektu jsou však stále k dispozici.
- FB projektu

použito: tužky 2H-6B
papír: kladívková čtvrtka
formát: A5

ostatní mé obrázky z tohoto projektu:
Commission: Angry Patricia by Samantha-dragon Commission: Hungry Liz by Samantha-dragon Commission: The Taste of Dragon Life by Samantha-dragonPicture commissioned by Olafsonn as an illustration art for his project campaing - he would like to collect enough money to release book with his stories about family where some members can turn into dragons :) Sadly, all about this is in Czech so you can read about it probably only using translator ^^;
If it happened and you would still like to support the project then please send me Note and we will see what we can do about it :) Project already collected enough money so soon there will be finished book! :3
- More about the project + the supprot page
- FB of project

used: graphite pencils 2H-6B
paper: (not any special brand)
size: A5

other pictures by me realized for this project:
Commission: Angry Patricia by Samantha-dragon Commission: Hungry Liz by Samantha-dragon Commission: The Taste of Dragon Life by Samantha-dragon
Add a Comment:
 
:iconolafsonn:
Olafsonn Featured By Owner Edited Feb 19, 2018
Já to neokomentoval!! :o No to je hrůza, když vezmu v úvahu fakt, že je tento obrázek namalovaný pro mě! Takže, je naprosto úžasný a jak se Sam trefila do situace můžete posoudit sami: 

    „Tak slyšíte mě?!“ Nasupený výraz nepřipouštěl jakoukoli diskusi. Pohlédl jsem bezmocně na kvílející Patricii, která začínala zelenat, a dostal jsem poněkud zvrácený nápad. Vstal jsem a udělal krok blíž k prodavačce. Postavil jsem se tak, aby měla dobrý výhled na to, co se bude dít za mnou.

    „Podívejte, moje žena je nemocná. Má jen malý záchvat, který za chvilku přejde. Potřebuje jen pár okamžiků klid a bude v pohodě,“ mile jsem se usmál. Prodavačka si dala ruce v bok a rezolutně zakroutila hlavou. „Máte tam venku ceduli, že je sem vstup za..zakázán.“

    S uspokojením jsem sledoval, jak vyvaluje oči a začíná sinat. Za mnou se ozývaly zvuky trhaného oblečení.

    „Proboha, co to je?“ zhrozila se a dala si ruce před obličej. Přišel jsem k ní blíž a chytil ji dobrácky kolem ramen. „Co myslíte? Nic zvláštního nevidím,“ řekl jsem klidně a usmíval jsem se na ni. Patricie zatím se zavřenýma očima drásala beton pařáty přední nohy. V hladkém povrchu zůstávaly viditelné rýhy. Na kloubu levého křídla jí visel cár svetru a na holeních zadních nohou měla navlečené nohavice roztržených kalhot. Z nozder jí stoupal bělavý dým.

    I přes její odpor jsem přitlačil prodavačku blíž k ležící dračici. Nemohla od ní odtrhnout oči a pořád opakovala: „Ježíši Kriste, Ježíši Kriste!“

    Naklonil jsem se k ní blíž a tiše jí řekl do ucha: „Copak je? Jestli máte pocit, že vidíte něco neobvyklého, tak jste asi přepracovaná.“

V tom okamžiku zvedla Patricie víčka a podívala se na ni těmi svými jedovatě žlutými světly. To už prodavačka opravdu nevydržela a s povzdechem se mi v mdlobách sesunula k nohám. 
Reply
:iconstalker034:
stalker034 Featured By Owner Apr 15, 2016  Hobbyist Photographer
incredibly wonderful epic great perfectly art !
Reply
:iconsamantha-dragon:
Samantha-dragon Featured By Owner May 3, 2016  Hobbyist
thank you :)
Reply
:iconstalker034:
stalker034 Featured By Owner May 6, 2016  Hobbyist Photographer
not at all my friendHuggle! +fav +fav +fav +fav Heart Heart Heart Heart Heart Love Love Love Love 
Reply
:icondarkbachuru:
DarkBachuru Featured By Owner Apr 13, 2016
Seem like a bad place to be a dragon.
Reply
:iconsamantha-dragon:
Samantha-dragon Featured By Owner Apr 13, 2016  Hobbyist
yeah, but all went fine and safe for all :) at the end of chapter.
Reply
:icondarkbachuru:
DarkBachuru Featured By Owner Apr 13, 2016
Well that's good. ^_^
Reply
:icontheangriesthorse:
TheAngriestHorse Featured By Owner Apr 12, 2016  Student General Artist
PATRICIA
Reply
:iconsamantha-dragon:
Samantha-dragon Featured By Owner Apr 12, 2016  Hobbyist
yep =P
Reply
:iconsavrin330:
savrin330 Featured By Owner Apr 12, 2016
It's really wonderfully detailed! The expressions look perfect! ^^ 
Reply
:iconsamantha-dragon:
Samantha-dragon Featured By Owner Apr 12, 2016  Hobbyist
thank you, nice to hear you like it! ^^
Reply
:iconsavrin330:
savrin330 Featured By Owner Apr 13, 2016
You're welcome! ^^
Reply
:icongelefant:
Gelefant Featured By Owner Apr 12, 2016  Hobbyist Traditional Artist
I like all the detail. Will this be colored in the future?
Reply
:iconsamantha-dragon:
Samantha-dragon Featured By Owner Apr 12, 2016  Hobbyist
Thank you :) No, this is finished piece and it's meant to be just in shades of gray :) 
Reply
:icongelefant:
Gelefant Featured By Owner Apr 13, 2016  Hobbyist Traditional Artist
You're welcome.
Reply
:iconthundercloud666:
Thundercloud666 Featured By Owner Apr 12, 2016
love like : p
Reply
:iconsamantha-dragon:
Samantha-dragon Featured By Owner Apr 12, 2016  Hobbyist
thanks :)
Reply
:icongymnosophist:
gymnosophist Featured By Owner Apr 12, 2016  Professional Writer
:D :heart:  Cool!
Reply
:iconsamantha-dragon:
Samantha-dragon Featured By Owner Apr 12, 2016  Hobbyist
thank you :3
Reply
:icongymnosophist:
gymnosophist Featured By Owner Apr 13, 2016  Professional Writer

:D :hug: :heart: You're dearly welcome...

Reply
:iconeon--rider:
Eon--Rider Featured By Owner Apr 12, 2016  Hobbyist Writer
Epic.
Reply
:iconsamantha-dragon:
Samantha-dragon Featured By Owner Apr 12, 2016  Hobbyist
thanks ^^
Reply
:iconeon--rider:
Eon--Rider Featured By Owner Apr 12, 2016  Hobbyist Writer
Of course.
Reply
:iconbluefirewolfstar:
BlueFireWolfStar Featured By Owner Apr 12, 2016  Hobbyist General Artist
Awesome! :D
Reply
:iconsamantha-dragon:
Samantha-dragon Featured By Owner Apr 12, 2016  Hobbyist
thank you :)
Reply
:iconbluefirewolfstar:
BlueFireWolfStar Featured By Owner Apr 12, 2016  Hobbyist General Artist
You're welcome! :huggle:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
April 12, 2016
Image Size
576 KB
Resolution
1000×704
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb

Stats

Views
1,087 (2 today)
Favourites
119 (who?)
Comments
26
Downloads
10

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.