Shop Forum More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist KarolinaFemale/Poland Recent Activity
Deviant for 5 Years
Needs Core Membership
Statistics 99 Deviations 928 Comments 8,523 Pageviews
×

Newest Deviations

Swimsuit by RysioNeko-chan Swimsuit :iconrysioneko-chan:RysioNeko-chan 2 0 Tough mornings by RysioNeko-chan Tough mornings :iconrysioneko-chan:RysioNeko-chan 1 0 Crappy doodle of Rachel Amber by RysioNeko-chan Crappy doodle of Rachel Amber :iconrysioneko-chan:RysioNeko-chan 3 2 Another half naked chick no one has asked me for by RysioNeko-chan Another half naked chick no one has asked me for :iconrysioneko-chan:RysioNeko-chan 2 3 Cool gal by RysioNeko-chan Cool gal :iconrysioneko-chan:RysioNeko-chan 5 2 Some practise by RysioNeko-chan Some practise :iconrysioneko-chan:RysioNeko-chan 4 3 Idk, some girl I guess by RysioNeko-chan Idk, some girl I guess :iconrysioneko-chan:RysioNeko-chan 4 5 Peter Maximoff by RysioNeko-chan Peter Maximoff :iconrysioneko-chan:RysioNeko-chan 2 3 Bubbline fan art by RysioNeko-chan Bubbline fan art :iconrysioneko-chan:RysioNeko-chan 7 3 Confused vampire by RysioNeko-chan Confused vampire :iconrysioneko-chan:RysioNeko-chan 3 6 Deadpool doodle by RysioNeko-chan Deadpool doodle :iconrysioneko-chan:RysioNeko-chan 3 3 Random half naked chick by RysioNeko-chan Random half naked chick :iconrysioneko-chan:RysioNeko-chan 5 6 Cute demon by RysioNeko-chan Cute demon :iconrysioneko-chan:RysioNeko-chan 3 5 curlyhead doodle by RysioNeko-chan curlyhead doodle :iconrysioneko-chan:RysioNeko-chan 2 6 Quick Undertaker doodle by RysioNeko-chan Quick Undertaker doodle :iconrysioneko-chan:RysioNeko-chan 1 5 Red hair by RysioNeko-chan Red hair :iconrysioneko-chan:RysioNeko-chan 5 3

Favourites

Lynn and Mel by LoreleiKR Lynn and Mel :iconloreleikr:LoreleiKR 8 0 Sharing Sugar by KrisCynical Sharing Sugar :iconkriscynical:KrisCynical 226 9 my oc by misakii-sempaii my oc :iconmisakii-sempaii:misakii-sempaii 2 0 [346 PRO] Yukimom by LivingLightningBolt [346 PRO] Yukimom :iconlivinglightningbolt:LivingLightningBolt 23 7 Y by ElementalFractal Y :iconelementalfractal:ElementalFractal 30 5 #68 by ElementalFractal #68 :iconelementalfractal:ElementalFractal 66 14 What are you looking at? by DraftMadman-X What are you looking at? :icondraftmadman-x:DraftMadman-X 15 6 Skinny Madman (OMG!!! XD) by DraftMadman-X Skinny Madman (OMG!!! XD) :icondraftmadman-x:DraftMadman-X 14 0 Disgusted Maria Reynolds by Seyfiori Disgusted Maria Reynolds :iconseyfiori:Seyfiori 73 12 And Peggy! (collab) by Seyfiori And Peggy! (collab) :iconseyfiori:Seyfiori 135 22 snow ridding uoonie the unicorn by Alisterlebeau snow ridding uoonie the unicorn :iconalisterlebeau:Alisterlebeau 8 4 Great photo, Max! by Seyfiori Great photo, Max! :iconseyfiori:Seyfiori 114 20 Mini supernova pistols by Alisterlebeau Mini supernova pistols :iconalisterlebeau:Alisterlebeau 8 2 heres an origami scythe i made by Alisterlebeau heres an origami scythe i made :iconalisterlebeau:Alisterlebeau 9 5 Jeffey by PastelTurtel Jeffey :iconpastelturtel:PastelTurtel 3 0 Lights by PastelTurtel Lights :iconpastelturtel:PastelTurtel 3 0
Awesome and beautiful

Watchers

Groups

I was tagged by my wonderful friend :iconxdeletedaylight: 

Thanks for that!

❥⚬R͟e͟a͟l͟ N͟a͟m͟e͟:  Karolina
❥⚬A͟g͟e͟: 16
❥⚬R͟a͟c͟e͟: Oh boy, it's a big mistery to me
❥⚬N͟a͟t͟i͟o͟n͟a͟l͟i͟t͟y: Polish
❥⚬R͟e͟l͟i͟g͟i͟o͟n͟: I'd say christian
❥⚬S͟t͟a͟t͟u͟s͟:  Single as fuck
❥⚬B͟i͟r͟t͟h͟d͟a͟y͟:  02.07
❥⚬Z͟o͟d͟i͟a͟c͟: Cancer
❥⚬H͟a͟i͟r͟ C͟o͟l͟o͟r͟:  Dark chocolate brown
❥⚬E͟y͟e͟ C͟o͟l͟o͟r͟: Also brown
❥⚬H͟a͟v͟e͟ T͟a͟t͟t͟o͟o͟s͟?: No but I'm probably going to get one or two in the future
❥⚬P͟i͟e͟r͟c͟i͟n͟g͟s͟?: Only in my ears
❥⚬W͟e͟a͟r͟ G͟l͟a͟s͟s͟e͟s͟?: Nah

→ Dσ Yσυ. . .

❥⚬W͟r͟i͟t͟e͟? : Nope
❥⚬R͟o͟l͟e͟p͟l͟a͟y͟?: Nah
❥⚬S͟i͟n͟g͟?: Only to annoy my friends 
❥⚬D͟r͟a͟w͟?: Yeh 
❥⚬E͟d͟i͟t͟?: Nope
❥⚬E͟x͟e͟r͟c͟i͟s͟e͟?: I try to
❥⚬P͟l͟a͟y͟ S͟p͟o͟r͟t͟s͟?: Only at school
❥⚬D͟a͟n͟c͟e͟?: Never
❥⚬R͟e͟a͟d͟?: Yep
❥⚬W͟o͟r͟k͟?: Nah
❥⚬B͟l͟o͟g͟?: Nope, only shitpost at Tumblr ( ͡° ͜ʖ ͡°)
❥⚬D͟r͟i͟n͟k͟?: Nope
❥⚬C͟o͟o͟k͟?: Not really, I only do basic stuff in the kitchen
❥⚬B͟a͟k͟e͟?: I only bake brownies 
❥⚬P͟l͟a͟y͟ a͟n͟ I͟n͟s͟t͟r͟u͟m͟e͟n͟t͟?: Nope

→ Fανσяιтє . . .

❥⚬C͟o͟l͟o͟r͟?: Black, black and probably black (and maybe navy)
❥⚬A͟n͟i͟m͟a͟l͟?: CAPYBARAS, CATS
❥⚬B͟o͟o͟k͟?: Mate, I can't only pick one book, probably something written by Stephen King
❥⚬M͟o͟v͟i͟e͟?: Idk, I watch too many to choose one
❥⚬A͟n͟i͟m͟e͟?: I don't watch a lot of it right now, so idk, if it can be yaoi then probably Sekaiichi Hatsukoi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
❥⚬T͟V͟ S͟h͟o͟w͟?:  Stranger Things, Sherlock, sort of kind of I tinny bitty liked Skam, back in the day Vikings and Bones (At least I think it's named like that)
❥⚬C͟h͟a͟r͟a͟c͟t͟e͟r͟?: I cAn't piCk onE?
❥⚬A͟r͟t͟i͟s͟t͟?: Idk
❥⚬S͟o͟n͟g͟?: At the moment I listen a lot to Fever Ray - If I had a heart
❥⚬S͟i͟n͟g͟e͟r͟?: Oh boi
❥⚬B͟a͟n͟d͟?: more like bands - some good alternative artsy shit like Iamamiwhoami, Fever Ray, The Knife, lately I came back to Austra and Metronomy, and I also like some rock and metal bands like Iron Maiden or Motorhead (IT'S NOT JUST A PHASE MOM). Also I like those a bit cringy old ones like Depeche Mode or Alphaville.
❥⚬M͟a͟n͟g͟a͟?: Lately I've been really into this Ancient Magus Bride one, also Mother's Spirit ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°) (thanks to my friend for buying this for my birthday)
❥⚬A͟c͟t͟o͟r͟?: Ryan Reynolds. He's bae. Also Jonah Hill.
❥⚬S͟u͟b͟j͟e͟c͟t͟?: I'd say chemistry because it's the only subject that I understand most things really quickly
❥⚬S͟c͟e͟n͟t͟?: I don't really think about this. Probably cinamon? Yeah, maybe
❥⚬F͟o͟o͟d͟?: Only one? Jeez, don't put so much pressure on me :c
❥⚬D͟r͟i͟n͟k͟?: Water
❥⚬Q͟u͟o͟t͟e͟?: "Monsters are real and ghosts are too, they live inside us and sometimes they win" from one of the Stephen King books, the inner emo wakes up in me

→ Rσмαи¢є~

❥⚬S͟e͟x͟u͟a͟l͟i͟t͟y͟?: Let me tell ya one thing honey, for sure not 100% straight (Probably not even 80% straight)
❥⚬C͟r͟u͟s͟h͟i͟n͟g͟?:   Yeh probably (shout out to you emotionally unavailable straight girl <3)
❥⚬B͟f͟/ G͟f͟: Nah
❥⚬E͟v͟e͟r͟ G͟e͟t͟ M͟a͟r͟r͟i͟e͟d͟?: Maybe
❥⚬H͟a͟v͟e͟ K͟i͟d͟s͟?: I fucking hate kids so good luck with that (:
❥⚬D͟i͟v͟o͟r͟ce?: Nah
❥⚬I͟r͟l͟ o͟r͟ O͟n͟l͟i͟n͟e͟?: None, not existing seems like fun <:

→ Tнιѕ Oя Tнαт

❥⚬T͟e͟a͟ o͟r͟ C͟o͟f͟f͟e͟e͟?: Tea
❥⚬W͟i͟i͟ o͟r͟ X͟b͟o͟x͟?: None
❥⚬H͟a͟r͟r͟y͟ P͟o͟t͟t͟e͟r͟ o͟r͟ P͟e͟r͟c͟y͟ J͟a͟c͟k͟s͟o͟n͟?: Also none
❥⚬F͟l͟o͟w͟e͟r͟s͟ o͟r͟ C͟h͟o͟c͟o͟l͟a͟t͟e͟s͟?: Of course chocolate
❥⚬M͟o͟n͟e͟y͟ o͟r͟ P͟r͟e͟s͟e͟n͟t͟s͟?: Money for makeup
❥⚬G͟a͟m͟e͟ B͟o͟y͟ o͟r͟ D͟S͟?:  None
❥⚬D͟e͟s͟k͟t͟o͟p͟ o͟r͟ L͟a͟p͟t͟o͟p͟?: Laptop
❥⚬C͟o͟u͟n͟t͟r͟y͟ o͟r͟ J͟a͟z͟z͟?: NONE
❥⚬E͟a͟r͟b͟u͟d͟s͟ o͟r͟ H͟e͟a͟d͟p͟h͟o͟n͟e͟s͟?: Both
❥⚬T͟r͟u͟m͟p͟ o͟r͟ H͟i͟l͟l͟a͟r͟y͟?: Oh for fuck sake, none
❥⚬D͟o͟g͟ o͟r͟ C͟a͟t͟?: Cats all the way 100%
❥⚬S͟o͟d͟a͟ o͟r͟ J͟u͟i͟c͟e͟?: Soda
❥⚬H͟o͟t͟ T͟o͟p͟i͟c͟ o͟r͟ A͟e͟r͟o͟p͟o͟s͟t͟a͟l͟e͟?: Wat?
❥⚬P͟u͟b͟l͟i͟c͟ o͟r͟ P͟r͟i͟v͟a͟t͟e͟ S͟c͟h͟o͟o͟l͟?: Public
❥⚬B͟a͟c͟o͟n͟ o͟r͟ S͟a͟u͟s͟a͟g͟e͟?: Sausage if ya know what I mean ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)
❥⚬M͟u͟f͟f͟i͟n͟ o͟r͟ S͟c͟o͟n͟e͟?: Muffin
❥⚬S͟l͟e͟e͟p͟ o͟r͟ N͟e͟x͟t͟ E͟p͟i͟s͟o͟d͟e͟?: Sleep, I'm no fun folks (;


✚ T͟͟A͟͟G͟͟ A͟͟T͟͟ L͟͟E͟͟A͟͟S͟͟T͟͟ 6 P͟͟E͟͟O͟͟P͟͟L͟͟E͟͟ T͟͟O͟͟ D͟͟O͟͟ T͟͟H͟͟I͟͟S͟͟ Q͟͟U͟͟I͟͟Z͟͟✚
:iconls94fanofmanga: :iconcebastians: :iconrafyne:
 I'm WAY too lonely to tag 6, come on

deviantID

RysioNeko-chan's Profile Picture
RysioNeko-chan
Karolina
Artist | Hobbyist | Digital Art
Poland
Regular trash with lots of feelings. Cries when is being yelled at. Just wants to live happily and eat food. Fangirl. Doesn't really know what the fuck is going on in her life. Probably bi.

tumblr.: rysiekshinigami.tumblr.com/

yt : www.youtube.com/channel/UCwv4R…

twitter: @redshinigami66
Interests

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:icondraftmadman-x:
DraftMadman-X Featured By Owner Aug 17, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Thank you soo much for the fave,it means alot to me! I hope you have a wonderful day ;)
Reply
:iconrysioneko-chan:
RysioNeko-chan Featured By Owner Aug 17, 2017  Hobbyist Digital Artist
No problem and thank you !
Reply
:iconalisterlebeau:
Alisterlebeau Featured By Owner Aug 13, 2017  Hobbyist General Artist
Thank you for adding my origami scythe to your faves. It really means alot.
Reply
:iconrysioneko-chan:
RysioNeko-chan Featured By Owner Aug 13, 2017  Hobbyist Digital Artist
No problem, it was really good ;) also thank you so much for all faves and watch <3
Reply
:iconalisterlebeau:
Alisterlebeau Featured By Owner Aug 14, 2017  Hobbyist General Artist
You're quite welcome,I loved your work. Could you look at some of my drawings?
Reply
:iconrysioneko-chan:
RysioNeko-chan Featured By Owner Aug 14, 2017  Hobbyist Digital Artist
I've looked at some of them, when I'll have some more time I will look at more ;)
Reply
(1 Reply)
:iconhardcorecrocomire:
HardCoreCrocomire Featured By Owner Jul 2, 2016  Student General Artist
happy birthday!
Reply
:iconrysioneko-chan:
RysioNeko-chan Featured By Owner Jul 2, 2016  Hobbyist Digital Artist
Thank you! :)
Reply
:iconanatheila:
anatheila Featured By Owner Mar 13, 2016
Po raz kolejny dziękuję serdecznie za dodanie mojego Spamano do ulubionych! Naprawdę miło mi, że przykuło ono Twoją uwagę:aww:
Reply
:iconanatheila:
anatheila Featured By Owner Sep 17, 2015
Podziękowanie za dodanie mojego spamanowego fanfika do ulubionych - mam nadzieję, że pozostałe części serii również przypadły Ci do gustu:aww:
Reply
Add a Comment: